SZKOŁA PODSTAWOWA KL.IV-VIII

PTASZEK Program PRZYRODNICZE SPOTKANIA ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO

 

Są to zajęcia terenowe o różnorodnej tematyce przyrodniczej realizowane w ciekawych i cennych przyrodniczo miejscach Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Celem zajęć jest nie tylko stworzenie uczestnikom okazji, jakich mają coraz mniej w codziennym  życiu, do przebywania blisko przyrody i zainteresowanie ich jej przejawami, zjawiskami  i mieszkańcami, ale pokazanie tego na przykładzie lokalnej przyrody.

 

Tajemnice hydrobiologii

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, na czym dokładnie polega praca hydrobiologa. Zapoznani zostaną z najciekawszymi gatunkami bezkręgowców, które możemy spotkać w polskich wodach, a także sami spróbują poszukać zwierząt w próbie przyniesionej z pobliskiego zbiornika. Dzieci otrzymają odpowiedzi na wiele ciekawych pytań, jak na przykład: czy polskie małże produkują perły, po co chruściki budują domki, czy wszystkie pijawki piją krew? Omówiona zostanie ogólna rola wody w przyrodzie oraz sposoby ochrony organizmów wodnych. Na koniec zajęć ochotnicy będą mogli wziąć udział w małym konkursie podsumowującym ich wiedzę zdobytą na warsztatach.

 

Pod parasolem entomologicznym

Owady to nieprzebrana menażeria organizmów żyjących blisko człowieka, jednak słabo poznana. Na zajęciach wejdziemy w mikroświat owadów, poznamy ich zwyczaje i rolę w środowisku, nauczymy się rozpoznawać podstawowe ich grupy, m.in. motyle, mrówki, chrząszcze, pluskwiaki oraz dowiemy się, co różni je od innych grup bezkręgowców. Spora część zajęć poświęcona będzie zapylaczom, pszczole miodnej i jej dzikim krewniakom. Odwiedzimy ogrodową pasiekę i poznamy budowę insektarium – hotelu dla owadów.

 

Różnorodność przyrody Śląska

Podczas wędrówki w terenie poznamy bogactwo siedlisk terenu Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Las, potok, łąka, pola, zarośla śródpolne i kamieniołomy to doskonałe przykłady zbiorowisk cennych dla zachowania bioróżnorodności. Treści przekazywane w czasie tych wypraw zmieniają się w zależności od pór roku, dlatego ogród warto odwiedzić nawet cztery razy w roku bo każda z nich pokaże poznane miejsca w nowej odsłonie. W czasie tych zajęć przekonamy się, że teren Górnego Śląska to nie tylko przemysł i kopalnie, ale także fascynujący świat przyrody, który należy poznać, aby go chronić i zachować dla przyszłych pokoleń.

 

Historia zapisana w skałach

Skały występują w wielu formach i postaciach, ale łączy je jedno – dostarczają informacji o wydarzeniach, które miały miejsce w odległej przeszłości. Badając szczątki zwierząt kopalnych naukowcy są w stanie odtworzyć proces ewolucji ziemskiej flory i fauny. Wyprawa do kamieniołomu pozwoli nam na poznanie historii Ziemi zapisanej w skałach, minerałach i skamieniałościach. Przyjrzymy się skamieniałościom i zastanowimy się jak powstają, dowiemy się co można wyczytać ze skał i jakim podlegają przemianom.

 

Pospolite rośliny towarzyszące człowiekowi – dobrze znane, nie zawsze lubiane 

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z roślinami, jakie występują w obrębie siedzib ludzkich. Prezentowane w ramach zajęć warsztatowych zasuszone okazy ułatwią rozpoznawanie tych roślin w naturze. Uczniowie dowiedzą się m.in.: dlaczego pokrzywa parzy, a niektóre rośliny „przytulają się” do nas, poznają zasady zbioru i konserwacji roślin w celach dokumentacyjnych. Na zakończenie warsztatów będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie o tytuł najlepszego „Znawcy Roślin”. Podczas zajęć wykorzystywane są binokulary i projektor.

 

Nasze drzewa

To zajęcia terenowe prowadzone w lesie okalającym Fiołkową Górę. Uczestnicy przejdą wyznaczoną trasą, poznając cechy charakterystyczne i ciekawostki dotyczące kilkunastu gatunków popularnych drzew i krzewów, rosnących w naturalnym środowisku. W czasie warsztatów będziemy obserwować przyrodę wszystkimi zmysłami, zwracać uwagę na cechy gatunkowe drzew, spróbujemy zrozumieć ich znaczenie w przyrodzie i w życiu człowieka.

 

Pasieka bez tajemnic

Fenomen pszczoły miodnej to nieprzemijający temat. Od setek lat człowiek hoduje pszczoły, a rola tych małych owadów jest nie do przecenienia. Na bazie naszej ogrodowej pasieki podzielimy się doświadczeniem , pokażemy niezbędny sprzęt pszczelarski, poznamy biologię i ekologię zapylaczy. Na słodkie zakończenie zajęć uczestnicy będą mieli okazję do degustacji miodu.

 

Z płazami za pan brat

Mikołów-Mokre to miejsce szczególnie bogate w siedliska wodno-błotne, w których żyją płazy. Na zajęciach sezonowych (kwiecień – czerwiec oraz wrzesień - październik) udamy się na obserwacje płazów w ich naturalnym środowisku. Jak wygląda skrzek? Czym się różnią żaby od ropuch? Jak rozwijają się płazy i czym się odżywiają? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas spaceru z przyrodnikiem. 

 

PTASZEK Program ZIELONY SURWIWAL


Zajęcia warsztatowe prowadzone przez wieloletniego Instruktora Survivalu – Krzysztofa Lewickiego. Wiedza i umiejętności z zakresu sztuki przetrwania przekazywane są w bardzo atrakcyjny i aktywny sposób, ponadto zawsze są dostosowane do grupy odbiorców. Czym i dla kogo jest survival? Jest to przede wszystkim doskonałe narzędzie do rozwoju osobistego, swojej kreatywności, zaradności i odkrywania nowych zdolności. Opanowywanie takich technik jak rozpalanie ognia, zdobywanie i oczyszczanie wody, rozpoznawanie jadalnych i leśniczych roślin, orientacja w terenie, a nawet poznanie psychologii przetrwania to są bardzo cenne umiejętności. Zdobywając wiedzę terenową, tak naprawdę uczymy się również przetrwania w życiu codziennym, w domu, w mieście, a także radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach.

 

Węzły
Istnieje wiele węzłów wykorzystywanych w różnych działaniach. Od tych najbardziej profesjonalnych, jak na przykład w żeglarstwie, po bardzo proste i znane wszystkim, między innymi wiązanie sznurówek. Istotne jest poznać bazę węzłów, by móc je wykorzystać w każdej sytuacji. By sprawnie, szybko i efektywnie poradzić sobie z każdą potrzebą zastosowania sznurka, liny. Zarówno w ekstremalnych i niebezpiecznych momentach, gdzie odpowiedni węzeł ratuje życie, ale także w tych najbardziej trywialnych, gdy musimy połączyć ze sobą dwa sznury na pranie.

Przyjemnym elementem zajęć z tej tematyki jest to, że są one bardzo dynamiczne, interaktywne, rozwijają zdolności manualne, ale także uczą współpracy.

 

Pierwotne techniki rozpalania ognia

Są to kilkupoziomowe zajęcia, na których rozpoczynamy naukę od podstawowych elementów rozpalania ognia wykorzystując takie przedmioty jak: krzesiwo kowalskie, syntetyczne, łuk ogniowy, krzemienie, światło, a nawet chemię. Doskonała nauka wytrwałości, precyzji i spokoju. Na samym wykrzesaniu ognia się nie zatrzymujemy, ponieważ najtrudniejszym zadaniem jest jego podtrzymanie. Poznanie rodzajów drewna, rozpalanie ognia w różnych warunkach terenowych i pogodowych,  utworzenie stosów ogniskowych, wykorzystanie ogniska do celów życia codziennego jak gotowanie, czy suszenie lub wędzenie – takie zadania również stoją przed uczestnikami zajęć. Na zakończenie zajęć rozpalimy wspólne ognisko.

 

Terenoznawstwo
Orientacja w terenie, rozpoznawanie kierunków świata, posługiwanie się mapą i urządzeniami nawigacyjnymi. Jedno z najbardziej przerażających sytuacji – co zrobić, gdy się zgubię? Albo jak się NIE zgubić? Zajęcia, które mogą wydawać się bardzo trudne i skomplikowane. W praktyce są bardzo przyjemne, ale rzeczywiście wymagają trochę skupienia. Bardzo rozwijające, nie tylko wyobraźnię przestrzenną, ale uczą one wielu zagadnień geograficznych, meteorologicznych, a nawet matematycznych i fizycznych. Bardzo pasjonujące! Uczymy się obserwować teren, zapamiętywać szczegóły, szkicować mapy, a to wszystko wykorzystując interaktywne formy pracy.

 

BNO na Sośniej

Czyli bieg na orientację to aktywność, która polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie trasy wyznaczonej na terenie Sośniej przez punkty kontrolne. Uczestnicy muszą się wykazać orientacją w terenie korzystając przy tym z mapy, kompasu i opisów punktów kontrolnych. W czasie biegu na uczestników czekają także zadania przyrodnicze. Zdobycie punktów kontrolnych zawodnik potwierdza na karcie startowej.

 

 

Wszystkie grupy niezależnie od wieku zapraszamy na spacery z przewodnikiem i ognisko

 

W czasie wycieczki do Państwa dyspozycji są:

  • plac zabaw - na powierzchni 2000 m2 znajduje się piramida linowa, mały domek na palach ze zjeżdżalnią, piaskownica, huśtawki wahadłowe oraz zjazd linowy z siedziskiem
  • wieża widokowa – z platformą widokową na wysokości 14 m, z której można podziwiać panoramę Śląska i Beskidów
  • ogród wertykalny – inspirowany pionowymi ogrodami Patryka Blanca – ściana porośnięta egzotyczną roślinnością (wewnątrz głównego budynku)
  • wystawa fotograficzna wzdłuż alejek Ogrodu Żółtego
  • kawiarenka
  • restauracja

 

CENNIK

 

Aby umówić się na warsztat prosimy o kontakt z koordynatorką:

 

Tel. 534 994 575, 790 477 948

e-mail: edukacja@sibg.org.pl

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.