EDUKATORZY

Czym charakteryzują się nasi edukatorzy?

 

1

Oto nasz zespół:

 

 

Kinga Brzeszcz – absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Z wykształcenia i zamiłowania jestem biologiem, ale także wielbicielką dzikiej natury, gór i szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej. W Śląskim Ogrodzie Botanicznym prowadzę zajęcia w ramach Przyrodniczych Spotkań ŚOB oraz pomagam w organizowaniu imprez plenerowych Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. 

Agnieszka Hutniczak – doktorantka biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Posiadam kwalifikacje wymagane od nauczycieli biologii i przyrody. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół botaniki, głównie roślinności ruderalnej Górnego Śląska, a nade wszystko wokół gatunków inwazyjnych i ich wpływu na rodzimą szatę roślinną. Jestem członkiem Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Przyrodników „Planeta”, działającego przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Biorę udział w licznych szkoleniach, konferencjach naukowych i branżowych. Poza tym jestem technikiem farmacji oraz muzykiem instrumentalistą w zakresie gry na oboju - gram w  Górniczej Orkiestrze Dętej „Bytom”. Jestem specjalistą pierwszego stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne. Zajęcia prowadzone w ramach Przyrodniczych Spotkań Śląskiego Ogrodu Botanicznego z dziećmi i młodzieżą dają mi dużo satysfakcji.

 

 

              

 

 

Piotr Gutwiński – doktorant Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Specjalista w dziedzinie technologii wody, oczyszczania ścieków a także biotechnologii i biochemii.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się głównie w dziedzinach związanych z szeroko pojętą gospodarką wodną, ale nie tylko. Jestem członkiem Koła Naukowego Biotechnologów oraz honorowym opiekunem Koła Naukowego Biotechnologów Środowiska. Jestem również autorem, jak dotąd, ponad 18 publikacji naukowych w zakresie biotechnologii oraz uczestnikiem i prelegentem bardzo wielu konferencji zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Należę do organizatorów Międzynarodowej Szkoły Letniej WATER_2020 1st Training school Energy recovery in anaerobic processes in wastewater and sludge processing. Odbyłem staż zagraniczny w ramach Water 2020 – Wastewater Resource Recovery Technologies – Cyprus University of Technology; Nicosia, Cypr.

Ale, ale… życie nie skupia się tylko na nauce… Jestem także licencjonowanym pilotem wycieczek (uprawnienia Marszałka Woj. Śl.), przodownikiem turystyki górskiej (Beskid Zachodni), a także wychowawcą i kierownikiem obozów młodzieżowych. W ramach mojego hobby (pracy w branży turystycznej) najłatwiej spotkać mnie w Londynie, gdzie uwielbiam spędzać każdą wolną chwilę!

 

 

 

Katarzyna Galej-Ciwiś – doktorantka w PAN Ogrodzie Botanicznym Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie Powsinie.

Jestem absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na kierunku biotechnologia.

Od 2010 roku pracuję w Śląskim Ogrodzie Botanicznym na stanowisku Kuratora Śląskiego Banku Nasion. Od 2013 roku jestem również pracownikiem PAN Ogród Botaniczny CZRB

w Powsinie, gdzie przygotowuję rozprawę doktorską dotyczącą zmienności genetycznej rzadkich gatunków z rodzaju Primula.

Od 2000 roku jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce, gdzie zajmuję się szkoleniem młodych adeptów pożarnictwa - organizuję cotygodniowe zbiórki młodzieży oraz jestem wychowawcą na obozach szkoleniowo-wypoczynkowych.

Moja działalność edukacyjna skupia się wokół tematów związanych z ochroną przyrody ex situ, genetyką roślin, zielonym survivalem oraz pierwszą pomocą.

 

 

 

Damian Matynia – absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Z wykształcenia jestem biologiem oraz specjalistą ds. ochrony środowiska posiadającym uprawnienia do nauczania przedmiotu biologia oraz przyroda. Od 2013 roku kieruję biurem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, koordynując działania związane ze wspieraniem rozwoju polskich ogrodów botanicznych - w tym ogrodów wyspecjalizowanych (m.in. arboretów, palmiarni, ogrodów roślin leczniczych, ogrodów górskich). Od kilku lat związany jestem także ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, gdzie realizuję zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z problemami środowiska naturalnego oraz na działaniach na rzecz jego ochrony. Na co dzień praktykuję jogę, gram na bębnach i propaguję zdrowy styl życia.

 

 

 

Ewelina Roszkowska – absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Zarówno z zawodu, jak i zainteresowania jestem biologiem. Zajmuję się problemem ekspansji niektórych gatunków traw na siedliskach antropogenicznych. Zagadnienia związane z ochroną środowiska są mi bardzo bliskie, poczynając od skali lokalnej po jej globalny zasięg. Uważam, że najlepszym sposobem zapobiegania postępującej degradacji środowiska jest edukacja dzieci i młodzieży, dlatego od  2012 r. zajmuję się edukacją ekologiczną. Oprócz tego interesuję się etnobotaniką, co więcej uwielbiam podróże, dzięki którym możliwe jest poznawanie nowych kultur i obyczajów. 

 

 

 

 

Justyna Płachetka – absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach: biologia oraz ochrona środowiska. Practitioner Coach Diploma w Noble Manhattan Coaching.

Posiadam kwalifikacje do nauczania biologii i przyrody. Jestem przewodniczącą koła Naukowego NeuroPsyche działającego przy katowickim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych. Jestem pasjonatką neurobiologii i neuronauki poznawczej.

Ze Śląskim Ogrodem Botanicznym związana jestem od 2011 roku, gdzie prowadzę zajęcia laboratoryjne i terenowe.

 

 

 

 

Barbara Ziemer - doktorantka ochrony środowiska Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Zajmuję się badaniem roślinności terenów poprzemysłowych. Szczególnie interesują mnie zagadnienia spontanicznej sukcesji, ekologii roślin, mikoryzy, etnobotaniki i ochrony przyrody. 

Ze Ślaskim Ogrodem Botanicznym współpracuję od 2007 r. a obecnie pracuję na stanowisku koordynatora warsztatów edukacyjnych oraz prowadzę warsztaty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pracuję również w Ośrodku Działań Ekologicznych Źródła prowadząc zajęcia o tematyce ekologicznej, przyrodniczej i globalnej z dziećmi i młodzieżą oraz szkolenia dla nauczycieli.

Po godzinach jestem nauczycielką jogi i śpiewam w grupie śpiewu tradycyjnego Kuczeryki. Poza tym uwielbiam wędrówki górskie, podróże, pływanie, spontaniczny taniec i tańce w kręgu, jazdę na rowerze, kung fu, języki obce oraz dobrą muzykę, książki i filmy.

Agnieszka Szyszka - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Zajęcia  przyrodnicze to dla dzieci niezapomniana przygoda, którą przeżywam razem z nimi, prowadząc warsztaty w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.
Jestem autorką pierwszego programu warsztatów skierowanych do dzieci młodszych pt.”NATURAlnie aktywni”.
Obecnie opracowuję program edukacyjny, który będzie realizowany w ogrodzie warzywnym uprawianym zgodnie z zasadami permakultury. 
Moją pasją jest także architektura krajobrazu, dlatego w wolnych chwilach zajmuję się projektowaniem ogrodów.

Dominika Nalepa - studentka Pedagogiki na specjalizacji edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim.

Na co dzień, oprócz studiowania, staram się też znajdować jak najwięcej czasu na to, aby kreatywnie wypocząć. Interesuję się muzyką zagraniczną oraz zdrowym stylem życia. Swoją przyszłość wiążę głównie z pracą z dziećmi, bo to właśnie przebywanie w ich towarzystwie sprawia mi największą przyjemność. W Śląskim Ogrodzie Botanicznym prowadzę warsztaty "Śladami smoka Przyrodnika", które są doskonałą formą edukacji ekologicznej dzieci.

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.