SZKOŁA ŚREDNIA

PTASZEK Program PRZYRODNICZE SPOTKANIA ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO

 

Są to zajęcia terenowe o różnorodnej tematyce przyrodniczej realizowane w ciekawych i cennych przyrodniczo miejscach Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Celem zajęć jest nie tylko stworzenie uczestnikom okazji, jakich mają coraz mniej w codziennym  życiu, do przebywania blisko przyrody i zainteresowanie ich jej przejawami, zjawiskami i mieszkańcami, ale pokazanie tego na przykładzie lokalnej przyrody.

 

1. Pod parasolem entomologicznym

Owady to nieprzebrana menażeria organizmów żyjących blisko człowieka, jednak słabo poznana. Na zajęciach wejdziemy w mikroświat owadów, poznamy ich zwyczaje i rolę w środowisku, nauczymy się rozpoznawać podstawowe ich grupy, m.in. motyle, mrówki, chrząszcze, pluskwiaki oraz dowiemy się, co różni je od innych grup bezkręgowców. Spora część zajęć poświęcona będzie zapylaczom, pszczole miodnej i jej dzikim krewniakom. Odwiedzimy ogrodową pasiekę i poznamy budowę insektarium – hotelu dla owadów.

 

2. Ptasi  świat

Ptaki to grupa zwierząt darzona wielką sympatią i są wszędobylskie, dlatego warto je lepiej poznać. Zajęcia mają na celu naukę rozpoznawania ptaków po wyglądzie, odgłosach i zachowaniu. Podczas spaceru wspólnie będziemy wypatrywali, obserwowali i wysłuchiwali ptaków na niebie i ziemi, w koronach drzew i miejscach eksponowanych. Zastanowimy się co je trzmielojad, gadożer, orzechówka i co o ptakach mogą nam powiedzieć ich nazwy, jak brodziec, głuszec, uszatka, zimorodek, modraszka. Dowiemy się również czym są dziuplaki, toki, „twitcher” czy sejmik.

 

3. Różnorodność przyrody Śląska

Podczas wędrówki w terenie poznamy bogactwo siedlisk terenu Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Las, potok, łąka, pola, zarośla śródpolne i kamieniołomy to doskonałe przykłady zbiorowisk cennych dla zachowania bioróżnorodności. Treści przekazywane w czasie tych wypraw zmieniają się w zależności od pór roku, dlatego ogród warto odwiedzić nawet cztery razy w roku bo każda z nich pokaże poznane miejsca w nowej odsłonie. W czasie tych zajęć przekonamy się, że teren Górnego Śląska to nie tylko przemysł i kopalnie, ale także fascynujący świat przyrody, który należy poznać, aby go chronić i zachować dla przyszłych pokoleń.

 

4. Historia zapisana w skałach

Skały występują w wielu formach i postaciach, ale łączy je jedno – dostarczają informacji o wydarzeniach, które miały miejsce w odległej przeszłości. Badając szczątki zwierząt kopalnych naukowcy są w stanie odtworzyć proces ewolucji ziemskiej flory i fauny. Wyprawa do kamieniołomu pozwoli nam na poznanie historii Ziemi zapisanej w skałach, minerałach i skamieniałościach. Przyjrzymy się skamieniałościom i zastanowimy się jak powstają, dowiemy się co można wyczytać ze skał i jakim podlegają przemianom.

 

5. Pospolite rośliny towarzyszące człowiekowi – dobrze znane, nie zawsze lubiane

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z roślinami, jakie występują w obrębie siedzib ludzkich. Prezentowane w ramach zajęć warsztatowych zasuszone okazy ułatwią rozpoznawanie tych roślin w naturze. Uczniowie dowiedzą się m.in.: dlaczego pokrzywa parzy, a niektóre rośliny „przytulają się” do nas, poznają zasady zbioru i konserwacji roślin w celach dokumentacyjnych. Na zakończenie warsztatów będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie o tytuł najlepszego „Znawcy Roślin”. Podczas zajęć wykorzystywane są binokulary i projektor.

 

6. Nasze drzewa

To zajęcia terenowe prowadzone w lesie okalającym Fiołkową Górę. Uczestnicy przejdą wyznaczoną trasą, poznając cechy charakterystyczne i ciekawostki dotyczące kilkunastu gatunków popularnych drzew i krzewów, rosnących w naturalnym środowisku. W czasie warsztatów będziemy obserwować przyrodę wszystkimi zmysłami, zwracać uwagę na cechy gatunkowe drzew, spróbujemy zrozumieć ich znaczenie w przyrodzie i w życiu człowieka.

 

7. Tajemnicze królestwo Fungi widziane oczami Mykologa

Zajęcia o grzybach to propozycja całoroczna ze szczególnie bogatym w grzyby okresem (od początku sierpnia do zimy). Podczas spaceru lub pogadanki w sali przyrodnik pokaże i opowie o niezwykłych kształtach grzybów i ich znaczeniu w funkcjonowaniu przyrody. Dzięki prostym aktywnościom poznamy królestwo grzybów nie tylko z perspektywy jadalny czy trujący ale i od strony artystycznej (farba, obraz z zarodników) i doświadczalnej (skład i charakterystyka budowy tkanek).

 

8. Pasieka bez tajemnic

Fenomen pszczoły miodnej to nieprzemijający temat. Od setek lat człowiek hoduje pszczoły, a rola tych małych owadów jest nie do przecenienia. Na bazie naszej ogrodowej pasieki podzielimy się doświadczeniem , pokażemy niezbędny sprzęt pszczelarski, poznamy biologię i ekologię zapylaczy. Na słodkie zakończenie zajęć uczestnicy będą mieli okazję do degustacji miodu.

 

9. Z płazami za pan brat

Śląski Ogród Botaniczny - Mikołów-Mokre to miejsce szczególnie bogate w siedliska wodno-błotne w których żyją płazy. Na zajęciach sezonowych (kwiecień – czerwiec oraz wrzesień - październik) udamy się na obserwacje płazów w ich naturalnym środowisku. Jak wygląda skrzek? Czym się różnią żaby od ropuch? Jak rozwijają się płazy i czym się odżywiają? – na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas spaceru z przyrodnikiem.

 

PTASZEK Program ZIELONY SURWIWAL


Zajęcia warsztatowe prowadzone przez wieloletniego Instruktora Survivalu – Krzysztofa Lewickiego. Wiedza i umiejętności z zakresu sztuki przetrwania przekazywane są w bardzo atrakcyjny i aktywny sposób, ponadto zawsze są dostosowane do grupy odbiorców. Czym i dla kogo jest survival? Jest to przede wszystkim doskonałe narzędzie do rozwoju osobistego, swojej kreatywności, zaradności i odkrywania nowych zdolności. Opanowywanie takich technik jak rozpalanie ognia, zdobywanie i oczyszczanie wody, rozpoznawanie jadalnych i leśniczych roślin, orientacja w terenie, a nawet poznanie psychologii przetrwania to są bardzo cenne umiejętności. Zdobywając wiedzę terenową, tak naprawdę uczymy się również przetrwania w życiu codziennym, w domu, w mieście, a także radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach.

 

Węzły
Istnieje wiele węzłów wykorzystywanych w różnych działaniach. Od tych najbardziej profesjonalnych, jak na przykład w żeglarstwie, po bardzo proste i znane wszystkim, między innymi wiązanie sznurówek. Istotne jest poznać bazę węzłów, by móc je wykorzystać w każdej sytuacji. By sprawnie, szybko i efektywnie poradzić sobie z każdą potrzebą zastosowania sznurka, liny. Zarówno w ekstremalnych i niebezpiecznych momentach, gdzie odpowiedni węzeł ratuje życie, ale także w tych najbardziej trywialnych, gdy musimy połączyć ze sobą dwa sznury na pranie.
Przyjemnym elementem zajęć z tej tematyki jest to, że są one bardzo dynamiczne, interaktywne, rozwijają zdolności manualne, ale także uczą współpracy.

 

Terenoznawstwo
Orientacja w terenie, rozpoznawanie kierunków świata, posługiwanie się mapą i urządzeniami nawigacyjnymi. Jedno z najbardziej przerażających sytuacji – co zrobić, gdy się zgubię? Albo jak się NIE zgubić? Zajęcia, które mogą wydawać się bardzo trudne i skomplikowane. W praktyce są bardzo przyjemne, ale rzeczywiście wymagają trochę skupienia. Bardzo rozwijające, nie tylko wyobraźnię przestrzenną, ale uczą one wielu zagadnień geograficznych, meteorologicznych, a nawet matematycznych i fizycznych. Bardzo pasjonujące! Uczymy się obserwować teren, zapamiętywać szczegóły, szkicować mapy, a to wszystko wykorzystując interaktywne formy pracy.

 

BNO na Sośniej

Czyli bieg na orientację to aktywność, która polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie trasy wyznaczonej na terenie Sośniej przez punkty kontrolne. Uczestnicy muszą się wykazać orientacją w terenie korzystając przy tym z mapy, kompasu i opisów punktów kontrolnych. W czasie biegu na uczestników czekają także zadania przyrodnicze. Zdobycie punktów kontrolnych zawodnik potwierdza na karcie startowej. 

 

PTASZEK WARSZTATY BOKASHI

 

Tworzenie kul Bokashi to doskonała lekcja praktycznej ekologii: pokazują istotną, choć niewidzialną stronę świata przyrody. Glina, woda, otręby, melasa, pożyteczne mikroorganizmy - ulepimy kule bokashi, by zawrzeć w nich dawkę pożytecznych

mikroorganizmów. Na pamiątkę każdy uczestnik wykona gliniane odbicie swoich dłoni i zabierze ulepione przez siebie kule.

 

PTASZEK Program SZKIEŁKO I OKO

 

Są to warsztaty terenowo-laboratoryjne. Uczestnicy pobierają materiał badawczy z terenu Ogrodu pochodzący
z różnych ekosystemów, który następnie jest poddawany analizie za pomocą sprzętu laboratoryjnego. Tematyka zajęć związana jest z rodzajem pobieranych próbek, a dotyczy gleby, wody i roślin z różnych typów siedlisk. Zajęcia odbywają się w sali ćwiczeniowej ze stanowiskami mikroskopowymi, co pozwala uczestnikom na aktywny udział w prowadzeniu obserwacji mikroskopowych, tworzenie preparatów i samodzielne przeprowadzanie doświadczeń.

 

1. PodWODNY świat

Na zajęciach udamy się do pobliskiego stawu, zapoznamy się z jego historią, genezą, obecną funkcją i roślinnością oraz pobierzemy próbki wody, które następnie poddamy analizom pod kątem ich właściwości fizykochemicznych, tj. barwa, mętność, zapach, odczyn. Z pobranych próbek uczniowie wykonają preparaty przyżyciowe i przeprowadzą obserwacje mikroskopowe wodnych mikroorganizmów. Analiza uzyskanych wyników pozwoli im na ocenę jakości wody w badanym zbiorniku. Zastanowimy się  także nad rolą wody w przyrodzie i sposobami jej ochrony.

 

2. Podróże do wnętrza roślin

Na zajęciach uczniowie pobiorą próby z różnych stanowisk różniących się rodzajem podłoża i roślinności (bór sosnowy, murawa kserotermiczna, ericarium). Obserwacje mikroskopowe preparatów roślinnych posłużą do  poznania cech budowy anatomicznej przystosowujących rośliny do danego typu siedliska. Pozwoli to spojrzeć na otaczające nas środowisko w sposób całościowy, gdyż jedynie takie podejście, uwzględniające istniejące zależności pomiędzy roślinami i ich siedliskiem, dostarcza pełni informacji na temat  środowiska i jego funkcjonowania.

 

3. Świat pH, czyli jak zobaczyć kwaśny smak?

Zajęcia wprowadzą uczniów w zadziwiający kolorowy świat pH i zwrócą ich uwagę na zachodzące w życiu codziennym reakcje chemiczne. Zmierzymy pH gleby pochodzącej z różnych siedlisk i stworzymy własne wskaźniki kwasowo-zasadowe z przedmiotów ogólnodostępnych. Przeprowadzimy doświadczenia z cytrynowym wskaźnikiem, zielonym mlekiem i wodą mydlaną. Częścią ramową spajającą doświadczenia, obserwacje i wnioski będzie zachowanie się komórek, tkanek i całych roślin względem odczynu środowiska.

 

PTASZEK WARSZTATY BOKASHI

 

Tworzenie kul Bokashi to doskonała lekcja praktycznej ekologii: pokazują istotną, choć niewidzialną stronę świata przyrody. Glina, woda, otręby, melasa, pożyteczne mikroorganizmy - ulepimy kule bokashi, by zawrzeć w nich dawkę pożytecznych mikroorganizmów. Na pamiątkę każdy uczestnik wykona gliniane odbicie swoich dłoni i zabierze ulepione przez siebie kule.

 

 WARSZTATY NA "NIEPOGODĘ"

 

Błędne jest często powtarzane powiedzenie: „dziś nie ma pogody”. Należy być świadomym, że pogoda jest zawsze. Może być tylko ładna albo brzydka. Trzeba po prostu pamiętać o odpowiednim stroju. W trosce o naszych gości w niekorzystnych warunkach atmosferycznych ( niska temperatura, silne opady deszczu) na życzenie opiekuna realizowane mogą być następujące tematy warsztatów stacjonarnych:

 

Mali giganci wśród owadów

To zaproszenie do gry, której tematem przewodnim będą owady - superbohaterowie najbardziej ekstremalnych środowisk. Uczestnicy podzieleni na drużyny będą walczyć o zwycięstwo biorąc udział w różnych konkurencjach. W czasie gry prowadzący poruszy najważniejsze zagadnienia związane z życiem owadów takie jak: budowa i funkcje poszczególnych części ciała, przystosowanie do życia w różnych środowiskach, sposoby odżywania itp.

 

 

Wszystkie grupy niezależnie od wieku zapraszamy na spacery z przewodnikiem i ognisko

 

W czasie wycieczki do Państwa dyspozycji:

 

  • plac zabaw- na powierzchni 2000 m2 znajduje się piramida linowa, mały domek na palach ze zjeżdżalnią, piaskownica, huśtawki wahadłowe oraz zjazd linowy z siedziskiem
  • wieża widokowa – z platformą widokową na wysokości 14 m, z której można podziwiać panoramę Śląska i Beskidów
  • ogród wertykalny – inspirowany pionowymi ogrodami Patryk’a Blanc’a – ściana porośnięta egzotyczną roślinnością (wewnątrz głównego budynku)
  • wystawa fotograficzna 
  • kawiarenka z pamiątkami

 CENNIK

 

Aby umówić się na warsztat prosimy o kontakt z koordynatorką:

 

Tel. 534 994 575

e-mail: edukacja@sibg.org.pl

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.