Kolekcja sadownicza

Kolekcja sadownicza tradycyjnych odmian drzew owocowych zajmuje powierzchnię 2,38 ha. W dwóch sadach zgromadzonych zostało: 594 drzewa jabłoni w 276 odmianach, 26 drzew wiśni w 6 odmianach, 8 czereśni w 4 odmianach, 21 drzew gruszy w 8 odmianach oraz 28 drzew śliw w 8 odmianach. Kolekcja ta jest stale rozbudowywana dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Materiał roślinny pochodzi z Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego CZRB w Powsinie oraz ze szkółek drzew owocowych zajmujących się hodowlą starych odmian.

 

Pierwszy sad założony został w 2005 roku. W 2009 roku został on powiększony o 74 drzewa jabłoni w 49 odmianach. W 2010 roku w ramach realizacji projektu związanego z rozbudową kolekcji sadowniczych dosadzono kolejne odmiany jabłoni oraz śliwy. Ponadto założona została szkółka podkładek jabłoni, wiśni oraz czereśni. Podkładki te będą w przyszłości wykorzystywane do szczepienia zrazów pobranych z drzew owocowych starych odmian. W 2011 kolekcja sadownicza uzupełniona została o kolejne 65 drzew owocowych starych odmian (jabłoni, wiśni i grusz). Rozbudowano także szkółkę podkładek poprzez dosadzenie 1000 szt. podkładek jabłoni.

 

W ramach promocji kolekcji sadowniczej, co roku odbywają się organizowane przez Śląski Ogród Botaniczny seminaria i konferencje, których głównym celem jest propagowanie konieczności ochrony starych odmian drzew owocowych. Do wygłaszania przemówień zapraszani są specjaliści z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział w Mikołowie.

 

Pracownia Kolekcji Naukowych, Zachowawczych i Ozdobnych współpracuje z instytucjami takimi jak: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oddział w Mikołowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Polska Akademia Nauk - Ogród Botaniczny CZRB w Powsinie oraz Lubuski Klub Przyrodnika w Owczarach.

 

 

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.