KALENDARIUM

2018-09-16 - Jesienna zbiórka elektroodpadów

2018-09-16 - Dzień Rzeki

Celem święta jest zwiększenie społecznej świadomości na temat potrzeby starannej troski nad zasobami wodnymi, uwypuklenie znaczenia rzek i konieczności lepszego zarządzania nimi (m.in. ograniczenia zanieczyszczeń i poprawy jakości wód, wdrażania zrównoważonej żeglugi rzecznej i potrzeby renaturyzacji).

 

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj.

 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz zespół Śląskiego Ogrodu Botanicznego zapraszją do udziału w jesiennej zbiórce elektroodpadów!

Na ogrodowym parkingu będzie można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a w zamian otrzymać roślinę ogrodową, jabłonkę lub ogrodowe gadżety.

 

2018-07-09 - Konferencja ekosemiotyczna

W dniach 9-12 lipca 2018 r. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbędzie się konferencja pt. "Paradygmat semiotyczny dla kultury i natury – transdyscyplinarne studia w zakresie cybernetyki uczenia się, adaptacji, rozumienia i wiedzy”. / During the days from July 9th to 12th, 2018 in The Silesian Botanical Garden the conference will be held under the title: Ecosemiotic Paradigm for Nature and Culture: Transdisciplinary Explorations in the Cybernetics of Learning, Adapting, Understanding & Knowing.

 

Organizatorem konferencji obok Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie we współpracy i pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowym Instytutem Komunikologii ze Stanów Zjednoczonych. / The organizers of this conference apart from the Silesian Botanial Carden are The Adam Mickiewicz University in Poznań, The PAS Botanical Garden: CBDC in Powsin, Poland, in cooperation and under the auspices The Polish Academy of Sciences, Poland & The International Communicology Institute, Washington, DC, USA.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką i zgłaszania abstraktów do 15 lutego 2018 r. Udział w konferencji można zgłaszać do 15 kwietnia 2018 r. / We encourage you to be acquainted with the thematic scope and to submit your abstracts until February 15, 2018. The desire to participate in the conference can be made until April 15, 2018.

 

 

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ / Registration Form are HERE

 

Wymagania dot. abstraktu TUTAJ / The demands pertaining to participation are HERE

 

General Program HERE

 

Book of Abstracts HERE

 

Group photo: 01, 02,

 

Photos HERE

 

PDF

 

 

 

 

 

 

2018-07-07 - Dzień Żywiołów: ogień-woda

Obchody święta żywiołów są okazją do prześledzenia rozwoju wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów w nawiązaniu do koncepcji Empedoklesa według której cztery żywioły: ogień, woda, ziemia i powietrze łącząc się ze sobą tworzą wielkość i różnorodność rzeczy we wszechświecie. Naszym celem będzie wskazanie wpływu postępujących zmian klimatycznych na wzmożoną częstotliwość zjawisk ekstremalnych, kataklizmów związanych z żywiołem ognia i wody.

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj.

 

2018-06-17 - Światowy Dzień Wiatru

Celem święta będzie odkrywanie wiatru, jego mocy i możliwości, który może istotnie wpływać na życie roślin i zwierząt zarówno w warunkach normalnych jak i w trakcie zdarzeń ekstremalnych. 

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj.

 

2018-06-03 - Dzień Dziecka

3 czerwca będziemy świętowali Dzień Dziecka. Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkie dzieci.

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj.

 

2018-05-13 - Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności

Głównym przesłaniem święta będzie ukazanie człowieka w kontekście bioróżnorodności i jej ochrony oraz uświadomienie faktu, iż bioróżnorodność łączy się z tym wszystkim, co stanowi o jakości życia. Misją Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest również stworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną regionu i strefy klimatu umiarkowanego.

 

Harmonogram znajduje się tutaj.

 

2018-04-22 - Dzień Ziemi

Celem święta jest zwrócenie uwagi na słabą kondycję Matki Ziemi wynikającą z egocentrycznej i roszczeniowej postawy ludzi w stosunku do wszystkich elementów przyrody ożywionej i nieożywionej. W trakcie obchodów Dnia Ziemi promować będziemy postawy szacunku i troski o wszystkie elementy środowiska przyrodniczego, a także zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Harmonogram znajduje się tutaj.

 

2018-04-08 - Międzynarodowy Dzień Ptaków

Celem obchodów święta jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, przed jakimi stoją ptaki, a które związane są głównie z postępującymi zmianami w ich naturalnych siedliskach i wciąż zwiększającą się presją człowieka oraz zachęcenie lokalnej społeczności do zaangażowania się w ich ochronę.

 

Z okazji święta będziemy zachęcać do bardziej uważnego przyjrzenia się ptakom i zwracać uwagę, iż nie potrzeba do tego specjalistycznego sprzętu czy organizacji dalekich wypraw. Aby obserwować ptaki, wystarczy szeroko otworzyć oczy i zajrzeć do pobliskiego parku, na skwer czy przydomowego ogródka, trzeba tylko wykazać się odrobiną uwagi i cierpliwości.

 

Harmonogram znajduje się tutaj.

 

2017-12-16 - Przedświąteczna wioska Mikołaja

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.