KALENDARIUM

2019-10-06 - Dzień Grzybów

Celem głównym obchodów święta będzie pokazanie piękna i bogactwa gatunkowego królestwa grzybów jak i zwrócenie uwagi na istotność występowania grzybów mikoryzowych dla kolonizacji terenów silnie przekształconych przez człowieka, w tym hałd, licznie występujących na terenie województwa śląskiego.

 

 

 

 

 

2019-09-15 - Dzień Geologii

Podczas tego święta uwaga zwrócona zostanie na wybrane aspekty planety, na której żyjemy. Nie zabraknie skamielin, historii paleontologicznych czy spotkań z geologami. W szczególny sposób akcentowana będzie historia geologiczno-przemysłowa regionu i miasta Mikołów. 

 

 

 

 

 

2019-08-24 - Międzynarodowa Noc Nietoperzy

 

2019-07-06 - Dzień Żywiołów: ziemia - powietrze

Celem święta będzie wskazanie wpływu postępujących zmian klimatycznych na wzmożoną częstotliwość zjawisk ekstremalnych i kataklizmów związanych z żywiołem ziemi oraz powietrza. Ze względu na wakacyjną porę święto odbywać się będzie w sobotę popołudniu, dzięki czemu planowane są atrakcje wykorzystujące zmrok i ciemność, w tym pokazy świetlne czy koncert plenerowy.

 

 

2019-06-16 - Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

W trakcie obchodów przybliżana będzie kwestia ochrony środowiska w kontekście stylu życia. Promowane będą działania sprzyjające przyrodzie i w jak najmniejszym stopniu szkodzące środowisku. Dodatkowo planowane są spotkania z działaczami pracującymi na rzecz ochrony środowiska, instytucjami i organizacjami działającymi w tym zakresie. Celem spotkań będzie pobudzenia uczestników do podjęcia nawet najdrobniejszych działań, zmieniających styl życia a pomagających środowisku naturalnemu.

 

 

 

 

 

2019-06-02 - Dzień Dziecka

Głównym celem święta będzie zachęcenie uczestników do aktywnego spędzenia dnia na świeżym powietrzu w alternatywny do innych pikników tego typu, sposób. W tym dniu planowane są różnego rodzaju wyjątkowe atrakcje sportowe i ogólno ruchowe skierowane do dzieci, młodzieży a także całych rodzin.

 

 

 

2019-05-19 - Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Dzień ten upłynie pod hasłem bioróżnorodności i jej ochrony. Ważnym aspektem będzie uświadamianie uczestników o tym, jak bardzo różnorodność biologiczna łączy się z tym wszystkim, co stanowi o jakości życia człowieka. Dodatkowo odbędzie się akcja Zamień Odpady na Kulturalne Wypady, polegająca na zbiórce odpadów elektrycznych i elektronicznych w zamian za bilety wstępu do obiektów kultury czy sportu.

 

Wydarzenie na FB.

 

 

 

 

2019-04-28 - Międzynarodowy Dzień Astronomii

Głównym celem święta jest popularyzacja nauki, jaką jest astronomia, propagowanie najnowszych odkryć oraz osiągnięć naukowych z tej dziedziny. W tym dniu planowane są dodatkowo spotkania z astronomami i jej lokalnymi amatorami, połączone z pokazami, prelekcjami oraz warsztatami.

 

 

 

2019-04-07 - Międzynarodowy Dzień Ptaków

Tematem przewodnim święta będą ptaki, ich budowa, zwyczaje, miejsca występowania a także ewolucja. W trakcie obchodów postaramy się dowiedzieć  jak  zmieniały się te zwierzęta na przestrzeni dziejów. Dodatkowo odbędzie się seminarium prowadzone przez ornitologów oraz akcja edukacyjno-ekologiczna, której celem jest stworzenie większej bazy lęgowej dla ptaków poprzez przekazanie uczestnikom święta budek lęgowych. 

 

 

 

 

2018-12-07 - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Celem tego święta jest zwiększenie promocji wolontariatu, w szczególności tego realizowanego w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Obchody skierowane będą w głównej mierze do wolontariuszy pracujących w danym roku na rzecz ogrodu.

Święto to ma na celu również docenienie ich całorocznych starań oraz wyłonienie osób najbardziej aktywnych w zakresie działań na rzecz przyrody. 

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.