KALENDARIUM

2019-07-06 - Dzień Żywiołów: ziemia - powietrze

Obchody święta żywiołów są okazją do prześledzenia rozwoju wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów w nawiązaniu do koncepcji Empedoklesa według której cztery żywioły: ogień, woda, ziemia i powietrze łącząc się ze sobą tworzą wielkość i różnorodność rzeczy we wszechświecie. Głównym celem święta będzie wskazanie wpływu postępujących zmian klimatycznych na wzmożoną częstotliwość zjawisk ekstremalnych i kataklizmów związanych z żywiołem ziemi oraz powietrza.

2019-06-16 - Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

Celem głównym obchodów święta będzie przybliżenie kwestii związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, promowanie ekologicznego stylu życia: sprzyjającego przyrodzie, naturalnego, w jak najmniejszym stopniu szkodzącego środowisku. Dzień ten jest okazją do przypomnienie o głównych problemach ekologicznych oraz poszukiwania ich rozwiązań.

2019-06-02 - Dzień Dziecka

Głównym celem obchodów święta będzie zachęcenie uczestników do aktywnego spędzenia dnia na świeżym powietrzu, stworzenie możliwości obcowania z naturą co jest istotnym elementem dla prawidłowego rozwoju dzieci.

2019-05-19 - Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Głównym przesłaniem święta będzie ukazanie człowieka w kontekście bioróżnorodności i jej ochrony oraz uświadomienie faktu, iż bioróżnorodność łączy się z tym wszystkim, co stanowi o jakości życia. Misją Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest również stworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną regionu i strefy klimatu umiarkowanego.

2019-04-28 - Międzynarodowy Dzień Astronomii

Głównym celem święta jest popularyzacja nauki jaką jest astronomia, propagowanie najnowszych odkryć oraz osiągnięć naukowych z tej dziedziny.

2019-04-07 - Międzynarodowy Dzień Ptaków

Celem głównym obchodów jest zwrócenie uwagi na zagrożenia przed jakimi stoją ptaki, które wynikają z postępujących zmian w ich naturalnych siedliskach i wciąż zwiększająca się presją człowieka na środowisko naturalne. Z okazji święta będziemy zachęcać do bardziej uważnego przyjrzenia się ptakom i zwracać uwagę, iż nie potrzeba do tego specjalistycznego sprzętu czy organizacji dalekich wypraw. Będziemy również zachęcać do zaangażowania się w ochronę tych pięknych stworzeń.

2018-12-07 - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Celem tego święta jest zwiększenie promocji wolontariatu, w szczególności tego realizowanego w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Obchody skierowane będą w głównej mierze do wolontariuszy pracujących w danym roku na rzecz ogrodu.

Święto to ma na celu również docenienie ich całorocznych starań oraz wyłonienie osób najbardziej aktywnych w zakresie działań na rzecz przyrody. 

 

2018-12-02 - Dzień Śnieżynki

Przesłaniem święta jest konieczność ograniczenia produkcji śmieci, a głównie plastikowych opakowań szczególnie w sezonie świątecznym. Szczególną uwagę zwrócimy na kontrowersyjny temat zaburzenia pór roku oraz procesów globalnego ocieplenia.

 

 

Szczegółowy harmonogram dnia znajdą państwo tutaj.

 

2018-11-17 - Botaniczna Piątka - edycja jesienna

2018-10-07 - Dzień Jabłoni

Celem obchodów święta będzie zwrócenie uwagi na istotność zachowania starych odmian drzew owocowych w celu zachowania ich szczególnej odporności na choroby oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, czego zwykle nie posiadają bardziej komercyjne odmiany. Jest to również okazja do poszerzenia wiedzy na temat wad i zalet wykorzystywania środków ochrony roślin w sadownictwie. Misją Ogrodu jest zachowanie starych odmian jabłoni i wiśni.

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj.

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.