KALENDARIUM

2017-07-22 - Dzień Pioruna

Żadna z organizacji nie ustanowiła jeszcze oficjalnie tego święta jednak musimy zdawać sobie sprawę jak ważny to temat, gdyż choć te bardzo silne wyładowania elektrostatyczne powstają naturalnie, to nie możemy zaprzeczyć, że mają na nie wpływ np. zmiany klimatu – a to już temat za który sami odpowiadamy.

 

Szczegółowy harmonogram wkrótce.

2017-06-25 - Światowy Dzień Rybołówstwa

Święto ustanowiła Światowa Konferencja ds. Rybołówstwa w 1984 roku, a ma ono na celu zwrócenie uwagi na problem nadmiernej eksploatacji naturalnych zasobów mórz i oceanów.

 

Szczegółowy harmonogram wkrótce.

2017-05-28 - Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 przez Zgormadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych i obchodzony jest od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce obchodzony jest 1 czerwca.

 

Szczegółowy harmonogram wkrótce.

2017-05-14 - Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności

Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 20 grudnia 2000 roku, upamiętniające konferencję w Nairobi (22 maja 1992), na której grupa robocza UNEP-u przedstawiła efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności. Święto to jest obchodzone, aby pamiętać, że ochrona różnorodności biologicznej jest konieczną inwestycją w naszą wspólną przyszłość

 

Szczegółowy harmonogram wkrótce.

2017-05-01 - Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogolne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

 

Szczegółowy harmonogram wkrótce.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.