AKTUALNOŚCI

2017-11-23 - Zaproszenie do udziału w konferencji / Invitation to the participation in the conference

W dniach 9-12 lipca 2018 r. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbędzie się konferencja pt. "Paradygmat semiotyczny dla kultury i natury – transdyscyplinarne studia w zakresie cybernetyki uczenia się, adaptacji, rozumienia i wiedzy”. / During the days from July 9th to 12th, 2018 in The Silesian Botanical Garden the conference will be held under the title: Ecosemiotic Paradigm for Nature and Culture: Transdisciplinary Explorations in the Cybernetics of Learning, Adapting, Understanding & Knowing.

 

Organizatorem konferencji obok Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie we współpracy i pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowym Instytutem Komunikologii ze Stanów Zjednoczonych. / The organizers of this conference apart from the Silesian Botanial Carden are The Adam Mickiewicz University in Poznań, The PAS Botanical Garden: CBDC in Powsin, Poland, in cooperation and under the auspices The Polish Academy of Sciences, Poland & The International Communicology Institute, Washington, DC, USA.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką i zgłaszania abstraktów do 15 lutego 2018 r. Udział w konferencji można zgłaszać do 15 kwietnia 2018 r. / We encourage you to be acquainted with the thematic scope and to submit your abstracts until February 15, 2018. The desire to participate in the conference can be made until April15, 2018.

 

 

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ / Registration Form are HERE

 

Wymagania dot. abstraktu TUTAJ / The demands pertaining to participation are HERE

 

Group photo: 0102,

 

Photos HERE

 

PDF

 

2017-11-21 - Sośnia Góra pokonana!

Jesienna i ostatnia edycja w tym roku Botanicznej Piątki za nami. 18 listopada prawie siedemdziesięciu śmiałków trzy razy zdobywało Sośnią Górę – trzy razy, bo tak była wytyczona trasa, aby regulaminowym pięciu kilometrom stało się zadość. Trasa w naszym Ogrodzie do najłatwiejszych nie należy, wszak do pokonania jest wysokość 340 m n.p.m. Ale wielu było takich, mocno wprawionych w sportowych bojach, dla których taka wspinaczka to normalność.

 

 

Jednym z nich jest zdobywca pierwszego miejsca – niekwestionowany lider – Wojciech Lichota z SzostTeam, który pokonał trasę z czasem 18:50. Minutę za nim do mety dotarł Grzegorz Wowry, a jako trzeci przybiegł Leszek Pstraś z Parkrun Katowice z czasem 20:01. Wśród kobiet najszybsza była Beata Mendel reprezentująca Studio Fitness Beata Mendel z Mikołowa z czasem 24:20, druga – Marzena Musiał (25:11) z Jaworzna, a trzecia – Elżbieta Przybył (25:51) z zaprzyjaźnionego z naszym Ogrodem stowarzyszenia, które uczestniczy w naszych świętach ekologicznych – Cidry Latajom.

 

 

W konkurencji nordic walking też było komu kibicować, gdyż chodziarzy w tej edycji było całkiem sporo, bo aż 16. Jako pierwszy trasę zaliczył Leszek Mielcarek z czasem 33:02, drugie miejsce zdobył Andrzej Musioł z Team Papry 20, który przeciął linię mety z czasem 33:50, a trzecia uplasowała się Joanna Kołodziej z FabrikaNordika z Rudy Śląskiej, uzyskując czas zaledwie minutę słabszy – 34:52.

 

 

Poza zwycięzcami w kategorii Open nagrodzeni zostali również zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych. Dodatkowo wśród wszystkich uczestników rozlosowana została nagroda specjalna od sponsora. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w edycji wiosennej. A organizatorom - grupie Botaniczna Piątka z Poznania - dziękujemy za profosjonalne zawody!

 

Wyniki biegu TUTAJ

Wyniki nordic walking TUTAJ

 

Galeria zdjęć Facebook

2017-10-30 - Botaniczna Piątka - edycja jesienna

Zapisy oraz regulamin na stronie organizatora - grupy Botaniczna Piątka TUTAJ

 

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i bądź na bieżąco z informacjami 

 

 

 

 

2017-10-10 - SPiN Day 2017 

W piątek 10 listopada już po raz trzeci Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie włączył się w ogólnopolską akcję SPiN Day, mającą na celu popularyzację wiedzy i wyników badań naukowych, zorganizowaną we współpracy z instytucjami zrzeszonymi w Porozumieniu Społeczeństwo i Nauka (SPiN). W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia był smog, zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne. Do tych tematów nawiązywaliśmy więc na warsztatach i wykładach, w których wzięło udział 51 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Katowic i Rybnika.
Jeden z wykładów pt. „Smog – palący problem”, prowadzony przez Mariusza Wierzgonia, dotyczył głośnego ostatnimi czasy problemu związanego z zanieczyszczeniem powietrza cząsteczkami pyłów stałych (PM). Podczas wykładu uczniowie mogli dowiedzieć się czym jest smog, jak powstaje oraz dlaczego jest to aż tak poważny problem, dotyczący nas wszystkich. Oprócz wiadomości na temat szkodliwego wpływu cząsteczek PM na ludzki organizm, słuchacze dowiedzieli się co zrobić, aby poprawić jakość powietrza w Polsce. 

 

 

 


Tematyką drugiego wykładu był wpływ zmian klimatycznych na środowisko, występowanie i ewolucję organizmów żywych. Prelegent Miłosz Morawski przybliżył uczniom historię zlodowaceń i ociepleń ziemi, podał dowody na obserwowane obecnie nagrzewanie się Ziemi oraz przykłady konsekwencji tych procesów dla zwierząt i roślin. W trakcie i po wykładzie zachęcał do pytań i dyskusji, w której uczniowie chętnie brali udział.

Warsztaty skupione były na tematyce zanieczyszczeń. Dariusz Halabowski przybliżył uczestnikom bardzo ważny aspekt zanieczyszczenia środowiska i jego wpływu na wodne organizmy żywe, z którym spotykamy się na co dzień i sami możemy mu zapobiegać lub chociażby ograniczać. Wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach bardzo się zaangażowały słuchając uważnie prelekcji i wykonując polecenia zawarte w kartach do wypełnienia, co pozytywnie wpłynęło na ich zrozumienie poruszanego problemu.
Ewelina Roszkowska na warsztacie poruszyła temat zanieczyszczenia powietrza oraz metod jego monitoringu. W części praktycznej zadaniem uczniów była ocena jakości powietrza na terenie CEPiE za pomocą oceny różnorodności gatunkowej epifitycznych porostów. W tym celu wykorzystano uproszczoną metodę VDI polegającą na ocenie pokrycia i frekwencji poszczególnych grup porostów oraz analizie zebranych danych. Kontynuacją zajęć jest powtórzenie przez uczniów badań w miejscu ich zamieszkania a następnie analiza i porównanie uzyskanych wyników.

 

 

 


Mamy nadzieję, że uczestnicy tegorocznego SPiN Day po naszych wykładach i warsztatach nie tylko wyszli z większą wiedzą i świadomością na temat smogu, zanieczyszczeń i zmian klimatycznych, ale również z narzędziami pozwalającymi im na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

 

2017-10-09 - Sprostowanie

W związku z pojawieniem się na jednym z profili na Facebooku postu traktującego o projekcie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w sposób kłamliwy i tendencyjny, insynuujący jakoby Miasto Mikołów finansowało zakup drzew do Śląskich Kolekcji Siedliskowych, które powstają na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego, wyjaśniamy, że nic podobnego nie ma miejsca.

 

Projekt „Budowa Śląskich Kolekcji Siedliskowych – etap II. Grąd” opiewający na kwotę 80 tys. zł jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 52 600,00 zł, co stanowi 65,75% kosztu zadania. Pozostała kwota – 27 400,00 zł – to wkład własny Ogrodu Botanicznego. Cała praca związana z napisaniem projektu, jego realizacją i na koniec rozliczeniem jest i będzie wykonana przez pracowników Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Mikołów nie poniesie żadnych kosztów związanych z realizacją tego projektu.

 

Posadzenie grądu, czyli wielogatunkowego liściastego lasu mieszanego, zawierającego w drzewostanie m.in. grab, dąb, lipę oraz klon i jesion, to kolejny etap realizacji koncepcji budowy Śląskich Kolekcji Siedliskowych na obszarze 56 ha przeznaczonym pod rozwój Ogrodu Botanicznego.

 

W związku z koniecznością zagospodarowania tego terenu (o czym mówi akt notarialny przekazujący gminie Mikołów te tereny pod budowę Ogrodu Botanicznego) rozważano kilka możliwych scenariuszy dotyczących zarówno założenia kolekcji, jak i ich utrzymania. Z perspektywy zarządu Śląskiego Ogrodu Botanicznego rozwiązanie polegające na równoległym powstawaniu kolekcji roślinnych i pola golfowego (jako funkcji wspomagającej i uzupełniającej projekt) jest działaniem pozwalającym na domknięcie finansowe całej inwestycji w fazie eksploatacyjnej.

 

Koncepcja ta była niejednokrotnie przedstawiana i spotkała się z akceptacją osób szczerze zainteresowanych rozwojem Mikołowa i jego wizytówki, jaką jest niewątpliwie Ogród Botaniczny.

 

Dlatego ciągłe pojawianie się tendencyjnych tekstów, jakoby Miasto Mikołów, czyli mikołowianie, utrzymywało pole golfowe jest tylko i wyłącznie próbą wprowadzenia zamętu, niejasności oraz przedstawienia władz miasta i Urzędu w złym świetle, a nie chęci przedstawienia mikołowianom faktów.

2017-10-06 - Posiedzenie Związku

Podczas spotkania m.in. omówiono proponowane zmiany w prawie geologicznym i górniczym oraz propozycje zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Dyskutowano nt. przyjęcia stanowiska w kwestii przypisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na posiedzeniu obecni członkowie Zarządu ŚZGiP jednogłośnie przyjęli do swojego gremium gminę Bestwina.

 

 

inf. i fot. Bogusław Jastrzębski, Aktualności Powiatu Mikołowskiego

2017-09-25 - Zbiórka elektroodpadów podliczona

Znamy już wynik jesiennej zbiórki elektroodpadów, która odbyła się w naszym Ogrodzie w ramach Dnia Dzikiej Fauny, Flory i Siedlisk Naturalnych! Pomimo niesprzyjającej pogody, w strugach deszczu udało się zebrać 2 620 kg elektrośmieci - bardzo dziękujemy!!!

2017-09-05 - Zbiórka elektroodpadów

2017-08-28 - Goście z Bydgoszczy

W zeszłym tygodniu gościliśmy grupę miłośników roślin z Bydgoszczy. Wśród nich byli członkowie oddziału bydgoskiego Polskiego Związku Działkowców, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, pracownicy Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy, JuraPark Solec Kujawski, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, przedstawiciele Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także eksperci i współpracownicy z Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy udzielający porad w audycji Polskiego Radia Pomorza i Kujaw „Raz na Zielono”.

 

Nasi wyjątkowi goście wybrali sobie nasz Ogród jako obowiązkowe miejsce do zwiedzenia podczas przyjazdu na Śląsk, a konkretnie do Bytomia, na 95. Krajowe Dni Działkowca, które zbiegły się w czasie z obchodzonym w tym roku jubileuszem 120-lecia istnienia instytucjonalnych ogrodów działkowych w Polsce.

 

Gości powitał dyrektor Ogrodu dr Paweł Kojs, który opowiedział o tym miejscu, a nasz przewodnik Mariusz Wierzgoń oprowadził ich po Sośniej Górze oraz Ogrodzie Czerwonym, odpowiedział na liczne pytania, a nie były one tak oczywiste, wszak gościliśmy fachowców w dziedzinie uprawy roślin.

 

Cieszymy się, że podobało się Państwu u nas i mamy nadzieję na ponowne spotkanie w przyszłości. Zapraszamy serdecznie!

 

2017-08-12 - Zlot krótkofalowców

W ostatnią niedzielę miesiąca – 27 sierpnia – w godz. 10-15 odbędzie się u nas wielki zlot miłośników krótkofalarstwa w związku z jubileuszem 90-lecia krótkofalarstwa na Górnym Śląsku. Organizatorzy – Polski Związek Krótkofalowców – Śląski Oddział Terenowy w Katowicach – zapraszają zarówno fanów radia, jak również osoby niezwiązane z ich środowiskiem, bo być może dzięki temu spotkaniu krótkofalarstwo stanie się ich nowym hobby.

 

Ramowy harmonogram imprezy przedstawia się następująco:

10.00-11.00 Rejestracja uczestników, poszerzanie znajomości, dyskusje
11.00-11.30 Przywitanie gości, otwarcie wystawy na temat jubileuszu i prelekcja historyczna
12.00-13.00 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i podziękowań
14.00 Losowanie nagród wśród zarejestrowanych uczestników

 

Zapraszamy całymi rodzinami do spędzenia tej wakacyjnej niedzieli w naszym Ogrodzie na pikniku krótkofalowców. Ogród czynny jest do zmierzchu, a wstęp bezpłatny. Prosimy pamiętać, aby nie zabierać ze sobą swoich pupili, tak aby dzieci mogły bezpiecznie, na bosaka hasać po trawie i na placu zabaw.

 

Zachęcamy do korzystania z punktów gastronomicznych przy placu zabaw oraz na dziedzińcu głównego budynku, gdzie można zakupić ciasta, lody, napoje oraz grillowane przysmaki.

 

fot. Członkowie Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców w naszym Ogrodzie podczas obchodów Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego - 1 maja 2017 r.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.