AKTUALNOŚCI

2014-07-07 - Rozstrzygniecie Konkursu Studenckiego Slaski Ogrod Botaniczny

W dniu 17 czerwca 2014 r. został rozstrzygnięty onkurs pn. Projekt koncepcyjny energooszczędnego, wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem infrastruktury OZE oraz uzupełnienie o nowe funkcje terenu Sośniej Góry w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.


Konkurs skierowany był głównie do studentów trzeciego roku i zorganizowany został w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne, prowadzonego w Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury w semestrze letnim. Ponadto w Konkursie wzięli udział studenci drugiego roku, którzy w semestrze zimowym przedstawili wstępne koncepcje uzupełnienia funkcjonalnego Sośniej Góry w Mikołowie i byli uczestnikami pierwszej wystawy prac z tego tematu, organizowanej przez Gminę Mikołów i Politechnikę Śląską.

 

Na posiedzeniu Komisji Konkursowej pod przewodnictwem dr. hab. inż. arch. Jana Rabieja prof. nadzw. w Politechnice Śląskiej przeprowadzono ocenę prac zgłoszonych do Konkursu. Spośród dwudziestu wyłoniono trzy, zdaniem Jurorów, najlepsze. Zaproponowano trzy wyróżnienia:

 

Wyróżnienie I stopnia dla Agnieszki Szklanny i Michała Broniszewskiego,

Wyróżnienie II stopnia dla Anny Kmieć i Marcina Domurada,

Wyróżnienie III stopnia dla Marty Rajczykowskiej i Natalii Zawadzkiej.

 

Prowadzącymi wszystkie prace konkursowe byli: dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz,
dr inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska oraz dr inż. arch. Jarosław Figaszewski.

 

Rozdanie nagród połączone z wystawą odbędzie się w dniu 7 lipca 2014 r. o godz. 10 w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.