AKTUALNOŚCI

2014-12-29 - Zakończenie projektu Ogród Dobrej Woli

15 grudnia uroczyście zamknęliśmy projekt Ogród Dobrej Woli (realizowany dzięki środkom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymanych w ramach Programu ASOS 2014-2020). Tego dnia w CEPiE zapanowała nostalgiczna atmosfera, parę godzin minęło niepostrzeżenie na podsumowaniach, zbieraniu opinii i ogrzewaniu się w cieple pięknych emocji.


A pod choinką, udekorowaną zaledwie parę dni wcześniej przy pomocy kilku uczestników projektu, ku zaskoczeniu wszystkich, pojawiły się znienacka tajemnicze paczki… Rozwiązanie zagadki ich zawartości zajęło obdarowanym trochę czasu:-)


Trudno uwierzyć, że całe przedsięwzięcie dobiegło  końca. Od lipca działo się tyle rzeczy (warsztaty, wykłady, szkolenia), a nasi wspaniali uczestnicy 60+ tak mocno wrośli w ogrodową rzeczywistość, że trudno sobie wyobrazić Sośnią i Fiołkową Górę bez ich obecności. Na szczęście, sądząc po ich dotychczasowej aktywności na rzecz ŚOB, a także opierając się na wynikach ankiet ewaluacyjnych oraz słownych zapewnieniach, już się cieszymy na spotkania w nowym roku – okazji na pewno nie zabraknie: lista zadań wolontariackich jest długa i różnorodna. Dziękujemy więc raz jeszcze za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia!

 

 

 

 

 

2014-11-14 - Ośrodek Edukacji Ekologicznej Dzieci najlepszym obiektem użyteczności publicznej województwa śląskiego

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna. To już 15. edycja konkursu, w którym Marszałek premiuje najlepsze inwestycje wpływające na poprawę przestrzeni publicznej. Do konkursu zgłoszonych zostało 45 realizacji z 34 gmin.

 

„Przestrzeń publiczna to taki element miasta, dzięki któremu mieszkańcy mogą poczuć się lepiej, poprawić jakość życia, świadomie decydować, że chcą mieszkać w danym miejscu. Dziękuję współorganizatorom konkursu i wszystkim, którzy włączają się w tę akcję, pomagając nam wybrać perełki województwa śląskiego. Gratuluję twórcom nagrodzonych przestrzeni publicznych umiejętności kreowania dobrej atmosfery życia w miastach naszego regionu” – powiedział podczas uroczystości członek Zarządu Arkadiusz Chęciński.

 

 

Jury konkursu, złożone z członków Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, dokonało oceny zgłoszonych realizacji i przyznało nagrody główne oraz wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego w czterech kategoriach:

  • przestrzeń publiczna,
  • zrewitalizowana przestrzeń publiczna,
  • obiekt użyteczności publicznej,
  • zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej.

 

Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II – Ośrodek Edukacji Ekologicznej Dzieci uznano za najlepszy obiekt użyteczności publicznej.W Ośrodku prowadzone są zajęcia zarówno stacjonarne, jak i terenowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci w bezpośrednim kontakcie z przyrodą doświadczają otaczającego ich świata, poznają rośliny i zwierzęta, a także elementy lokalnej historii, takie jak wapienniki - piece do wypalania wapienia czy nieczynny kamieniołom. Maluchy biorą udział w licznych warsztatch, m.in. florystycznych, podczas których wykonują z naturalnych materiałów stroiki świąteczne, czy zielarskich, kiedy to uczą się rozpoznwać zioła po zapachu i poznają ich zastosowanie. Przed Ośrodekiem znajdują się wykonane przez dzieci z Przedszkola nr 10 z pomocą dorosłych rabatki z roślinami wazywnymi, ozdobnymi i ziołami.

 

 

 

 

 

 

Prawie wszystkie inwestycje, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w konkursie, zrealizowano przy wsparciu z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Nagrodę Grand Prix w organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów RP konkursie Architektura Roku otrzymał budynek Nowego Muzeum Śląskiego.

2014-10-21 - Wernisaż wystawy IGPOTY

Zapraszamy na wernisaż kolejnej wystawy organizowanej w ramach kampanii „Różnorodność – potęga życia” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Poprzez kampanię organizatorzy pragną zwrócić uwagę na piękno związane ze złożonością, wielością form i rozwiązań, oryginalnością, swoistością… różnorodnością. W różnorodności tkwi bowiem siła przetrwania, zdolność do zaadaptowania się do zmiany środowiska. Jednym z przejawów tej różnorodności łączącej w sobie elementy Natury i Kultury są ogrody, w których dostrzeżemy różne filozofie życia; to one są odbiciem rozwijanego w danej kulturze światoobrazu, jego ewolucji lub dojrzewania.

 

                  

 

Na wystawę IGPOTY złożyło się prawie 80 wielkoformatowych fotografii nagrodzonych w konkursie International Garden Photographer of the Year – edycje z lat 2010–2014. W konkursie tym biorą udział fotograficy z całego świata, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Wystawa IGPOTY podróżuje po całym świecie i jest pokazywana w przepięknych i prestiżowych miejscach. Teraz mogła również zawitać do Polski, do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. W niebanalnym otoczeniu Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB będą mogli Państwo podziwiać wspaniałe fotografie nagrodzone w różnych kategoriach, m.in. Piękne ogrody, Piękno roślin, Dzikie kwiaty w krajobrazie, Szczodra Ziemia i in.

 

Wernisaż uświetni swą obecnością wiele znakomitych gości, m.in. fotografki Joanna Stoga i Magdalena Wasiczek, których prace zostały nagrodzone w kilku edycjach konkursu IGPOTY w różnych kategoriach.

 

Zapraszamy na wystawę International Garden Photographer of the Year (IGPOTY) do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, mając nadzieję, że poza pięknem utrwalonym na fotografiach, dostrzegą Państwo również pełną harmonii różnorodność zrodzoną ze zderzenia Natury z Kulturą.

2014-07-07 - Rozstrzygniecie Konkursu Studenckiego Slaski Ogrod Botaniczny

W dniu 17 czerwca 2014 r. został rozstrzygnięty onkurs pn. Projekt koncepcyjny energooszczędnego, wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem infrastruktury OZE oraz uzupełnienie o nowe funkcje terenu Sośniej Góry w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.


Konkurs skierowany był głównie do studentów trzeciego roku i zorganizowany został w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne, prowadzonego w Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury w semestrze letnim. Ponadto w Konkursie wzięli udział studenci drugiego roku, którzy w semestrze zimowym przedstawili wstępne koncepcje uzupełnienia funkcjonalnego Sośniej Góry w Mikołowie i byli uczestnikami pierwszej wystawy prac z tego tematu, organizowanej przez Gminę Mikołów i Politechnikę Śląską.

 

Na posiedzeniu Komisji Konkursowej pod przewodnictwem dr. hab. inż. arch. Jana Rabieja prof. nadzw. w Politechnice Śląskiej przeprowadzono ocenę prac zgłoszonych do Konkursu. Spośród dwudziestu wyłoniono trzy, zdaniem Jurorów, najlepsze. Zaproponowano trzy wyróżnienia:

 

Wyróżnienie I stopnia dla Agnieszki Szklanny i Michała Broniszewskiego,

Wyróżnienie II stopnia dla Anny Kmieć i Marcina Domurada,

Wyróżnienie III stopnia dla Marty Rajczykowskiej i Natalii Zawadzkiej.

 

Prowadzącymi wszystkie prace konkursowe byli: dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz,
dr inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska oraz dr inż. arch. Jarosław Figaszewski.

 

Rozdanie nagród połączone z wystawą odbędzie się w dniu 7 lipca 2014 r. o godz. 10 w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.