AKTUALNOŚCI

2015-02-20 - Szkolenie z EkoPłatnika

20 marca o godz. 9 Śląski Urząd Marszałkowski planuje w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego zorganizować po raz kolejny szkolenie „Opłaty za korzystanie ze środowiska – EkoPłatnik – elektroniczne narzędzie do przekazywania informacji”.

 

Szkolenie adresowane jest do podmiotów zobowiązanych do elektronicznego przesyłania wykazów opłat za korzystanie ze środowiska. Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z tego zakresu.  

 

Za pośrednictwem aplikacji „EkoPłatnik” podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Ponadto system ułatwia prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w przedsiębiorstwie. 

 

EkoPłatnik umożliwia:

  • wyliczenie wysokości należnych opłat na podstawie wprowadzonych do systemu danych,
  • wypełnienie wymaganych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty,
  • wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • przesłanie drogą elektroniczną wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Należy pamiętać, że opłaty dotyczą wszystkich przedsiębiorców i instytucji (także m.in. szkół, szpitali, instytucji kultury) korzystających ze środowiska i zobowiązanych do ponoszenia opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów oraz sporządzania wykazów marszałkowi województwa.

 

Nie będzie to kolejna część, ale to samo szkolenie, które odbyło się w listopadzie, dla tych przedsiębiorców, którzy nie mogli w nim uczestniczyć.

 

Szkolenie odbędzie się 20 marca 2015 r. o godz. 9.00 w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (ul. Sosnowa 5).

 

 

Wkrótce więcej szczegółowych informacji oraz karta zgłoszenia na szkolenie. 

2015-02-18 - Konferencja w Centrum Edukacji

16 stycznia w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej odbyła się konferencja pt. „Partnerzy we wsparciu uczestników Centrum Integracji Społecznej – rola podmiotów ekonomii społecznej i lokalnych pracodawców w aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”.

 

Pani Anna Kozińska-Targiel – kierownik CIS – przedstawiła historię i działalność Centrum Społecznego Rozwoju, jako jednostki działającej na rzecz mikołowian zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Obecnie CIS realizuje projekt pn. „Szansa – Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie”, którego założenia omówiła Izabela Konieczny z Wydziału Rozwoju Miasta. Obecnie trwa już druga edycja projektu, a uczestniczą w niej  43 osoby. I edycję zakończyło 12 osób. Umowa projektowa opiewa na ponad milion sto tysięcy złotych z czego ok. 33 tys. są środkami Miasta Mikołowa. Projekt obejmuje szeroki wachlarz działań na rzecz wyrównywania szans, podnoszenia kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego celem jest spowodowanie prawidłowego funkcjonowania zawodowego i społecznego osób w nim uczestniczących.

 

Kolejny prelegent, pan Jarosław Szymkowiak – wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Rybka, podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnej i w ten sposób angażowania osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Uczestnicy konferencji, wśród których byli również pracodawcy, mogli poznać aspekty prawne związane z zatrudnieniem osób zstników Centrum Integracji Społecznej.

 

Jak wygląda projekt w praktyce zrelacjonował p. Mariusz Jadamus, który na co dzień sprawuje pieczę nad pracami wykonywanymi przez uczestników CIS na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

 

W konferencji wzięli udział m.in.: burmistrz Mikołowa – Stanisław Piechula wraz z zastępcami: Bogdanem Uliaszem i Mateuszem Handlem. Obecna była naczelnik Wydziału Rozwoju UM Mikołowa Alina Mzyk, przewodnicząca Komisji Rady Miejskiej Mikołowa ds. Społecznych – Iwona Spychała-Długosz, dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Paweł Kojs oraz uczestnicy, instruktorzy zawodu oraz koordynatorzy projektu CIS.

 

 

2015-02-10 - Przekaż 1% podatku na ratowanie starych odmian jabłoni

Kolejny rok kalendarzowy za nami. Ten podatkowy również. Czy chcemy, czy nie – wszyscy musimy rozliczyć się z fiskusem. Nie zapominajmy, że przywilejem każdego jest możliwość oddania 1% procenta swojego podatku na organizację pożytku publicznego.

 

Od 2010 roku taką organizacją jest Śląski Ogród Botaniczny, dzięki czemu każdy, dla kogo ważne jest przywracanie do środowiska starych odmian jabłoni, może wpłacić 1% podatku na ten właśnie cel. Dwa lata temu otrzymaliśmy 9 tys., a w zeszłym ponad 8 tys. złotych, za co serdecznie dziękujemy. Te znaczące kwoty niezbicie potwierdzają fakt, że cel ten jest istotny dla wielu mieszkańców nie tylko powiatu mikołowskiego, ale również całego regionu i Polski.

 

koksa pomarańczowa reneta szara

 

 

Kiedyś mogliśmy cieszyć się aż 600 różnymi smakami i aromatami jabłek. Teraz w większości supermarketów znajdziemy zaledwie kilka odmian, zazwyczaj owoce bez podanej nazwy, nawet jeśli różniące się wyglądem, to smakujące podobnie. W mniejszych sklepach spotkamy ligole, szamiony czy jonagoldy z idealnie gładką skórką. A czy ktoś pamięta jeszcze, jak smakuje reneta szara, koksa pomarańczowa, papierówka… Co chwilę odbieramy w Ogrodzie telefony od mieszkańców, którzy chcą, aby przyjechać do ich domostwa, w której rośnie stara jabłoń. Drzewa częstokroć już nie owocują, albo bardzo znikomo, ale ich właściciele pamiętają z dzieciństwa smak przepysznych, soczystych owoców. Chcieliby poznać, co to za odmiana i w jaki sposób można ją rozmnożyć. Po takim telefonie naukowcy udają się pod wskazany adres i jeśli okaże się, że takiej odmiany nie ma jeszcze w kolekcji zachowawczej starych odmian, pobierają zrazy, które następnie są szczepione na podkładkach. Działania te mają na celu utworzenie w przyszłości Narodowej Kolekcji Tradycyjnych Odmian Jabłoni, w której znajdować się będą wszystkie odmiany uprawiane na terenie Górnego Śląska, Śląska Opolskiego oraz północnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

 

 

 

 

Głównym celem, jaki prześwieca akcji ochrony tradycyjnych odmian, jest zachowanie różnorodności genetycznej drzew owocowych z terenu województwa śląskiego. Wiele z tych odmian to gatunki ginące, mnóstwo z nich zostało zniszczonych masowo w latach sześćdziesiątych i zastąpionych niskopiennymi drzewkami – mówi Marta Jańczak, kurator Pracowni Kolekcji Naukowych, Zachowawczych i Ozdobnych. – Poza tym tradycyjne sadownictwo traktujemy jako dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska. Prowadzony jest monitoring drzew pod kątem ich odporności na czynniki środowiska oraz różnego rodzaju patogeny. Kolekcje zachowawcze są również wykorzystywane do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, popularyzują uprawę tradycyjnych odmian w ogrodach przydomowych oraz na działkach rekreacyjnych.

 

Do tej pory w Śląskim Ogrodzie Botanicznym zgromadziliśmy 270 odmian. Twój 1% pomoże uratować kolejne!

2015-02-02 - Mikołów i Bielsko-Biała o współpracy

Pod koniec stycznia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbył się warsztat, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Bielska-Białej z Lubomirem Zawieruchą na czele, wiceburmistrzowie Mikołowa: Bogdan Uliasz i Mateusz Handel, dyrektor MOSiR w Mikołowie Wojciech Tkacz oraz dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego Paweł Kojs. Podczas spotkania rozmawiano o nawiązaniu współpracy pomiędzy samorządami miast Bielska-Białej i Mikołowa oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym.

 

2015-02-02 - Film promujący wolontariat w Ogrodzie

Prezentujemy Państwu film pokazujący, jak przebiegał projekt realizowany w zeszłym roku w Śląskim Ogrodzie Botanicznym "Ogród dobrej woli" skierowany do osób po 60. roku życia, finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu na rzecz Aktywności

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

2015-01-26 - Spot promujący wolontariat w naszym Ogrodzie

2015-01-23 - Posiedzenie Rady Naukowej ŚOB

20 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Podczas spotkania omówiono działania naukowe, jakie prowadzone były w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w 2014 roku. Dyrektor placówki, dr Paweł Kojs, zaprezentował również program działań, jakie zostaną podjęte w tym roku na polu nauki i edukacji. Ciekawym punktem spotkania była prezentacja dra hab. Arkadiusza Nowaka dotycząca drugiej instytucji wchodzącej w skład Związku Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny  - Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie, który w tym roku zostanie otwarty. W posiedzeniu Rady uczestniczył wiceburmistrz Mikołowa Bogdan Uliasz.

 

2015-01-22 - Nagrody wręczone

Pracownicy Śląskiego Ogrodu Botanicznego odwiedzili dziś (22 stycznia) mikołowskie szkoły, które brały udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w listopadzie w ramach Światowego Dnia Zwierząt.

 

Przy okazji warsztatów odbył się również konkurs międzyszkolny, w którym zwyciężyła klasa 4b ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego. Drugie miejsce zdobyła klasa VI ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka oraz klasa Ve ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

 

 

Zwycięska klasa otrzymała nagrody książkowe sfinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach. Dodatkowo każda szkoła otrzymała książkę o tematyce przyrodniczej, która zasili zbiory biblioteki szkolnej.

 

Dziękujemy za udział w konkursie i do zobaczenia już wkrótce!

 

 

Marzena Osmalak

Kierownik Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego

2015-01-19 - W marcu rusza EkoBazar

W dniu 22 marca 2015 r. wznowi swoją działalność EkoBazar. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych producentów i sprzedawców do zaprezentowania swoich produktów oraz tych, którzy pragną świadomie kupować i zdrowo się odżywiać.

 

Jako że jest to okres przedświąteczny, zapraszamy również na kiermasz rękodzieła, gdzie będą Państwo mogli zakupić artystyczne wyroby rękodzielnicze jako prezenty dla najbliższych lub  do dekoracji  domu.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych, tym bardziej, że zakupy na EkoBazarze można połączyć ze zwiedzeniem Śląskiego Ogrodu Botanicznego, zabawą na znanym już wielu dzieciom placu zabaw i wspólnym rodzinnym spędzeniu niedzieli w otoczeniu zieleni, w pierwszych promieniach wiosennego słońca.

 

Serdecznie zapraszamy na zakupy  do  Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Mikołów Mokre ul. Sosnowa 5 godz. 11-15.

 

2015-01-07 - Śląski Ogród Botaniczny na Nocy Biologów

NOC BIOLOGÓW to ogólnopolska akcja, w której udział biorą uniwersyteckie Wydziały Przyrodnicze z całej Polski, w tym także Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wydarzenie to skierowane jest głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, ale uczestniczyć w nim mogą wszyscy zainteresowani, którzy chcą odwiedzić nowoczesne laboratoria, zapoznać się z tematyką badawczą realizowaną przez naukowców naszego Wydziału, wysłuchać ciekawych wykładów oraz uczestniczyć w pokazach i w zajęciach warsztatowych.

 

Tematem przewodnim IV NOCY BIOLOGÓW, która odbędzie się 9 stycznia 2015 roku pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia i Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Prof. zw. dr hab. Iwony Szarejko jest „Ze światłem za pan brat".

 

 

Uroczyste rozpoczęcie NOCY BIOLOGÓW, uświetnione wykładem dr Piotra Kardasza, który wprowadzi uczestników w fascynujący świat roślin, będzie miało miejsce o godzinie 16 w Auli WBiOŚ przy ulicy Jagiellońskiej 28. Po wykładzie świetlno-taneczna niespodzianka. A od godziny 17, w budynkach WBiOŚ (Bankowa 9, Jagiellońska 28), odbywać się będą pokazy, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i wykłady popularnonaukowe. Dla najmłodszych gości uczelni przygotowano szereg konkursów z nagrodami, pozwalających zgłębić tajemnice przyrody ożywionej.

 

Zapraszamy do stanowisk Śląskiego Ogrodu Botanicznego na Wydziale Biologii na ulicy Jagiellońskiej 28.

Zapraszamy do punktu informacyjnego na parterze, gdzie będzie można dowiedzieć się, jakie są możliwości zostania wolontariuszem, odbycia praktyk, staży oraz podjęcia współpracy w charakterze edukatora.


Od 18 do 20 będzie można zagrać w grę terenową "Wielkie poszukiwania" przygotowaną przez Pracownię Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.
Nasi naukowcy z kolei przygotowali stanowisko "Świat w skali mikro", gdzie pod mikroskopem będzie można zobaczyć pyłki roślin, nasiona oraz inne ciekawe obiekty (II piętro, sala B-204).

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.