AKTUALNOŚCI

2015-10-28 - Ostatnie warsztaty w GCZD w ramach projektu Mój kawałek ogrodu

We wtorek 27 października na Oddziale Onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka odbyły ostatnie już zajęcia w ramach Projektu Mój kawałek ogrodu. Tym razem uczestnicy przyglądali się budowie różnych gatunków roślin, porównywali kształty liści i kwiatów oraz wykonywali prace rysunkowe pastelami i węglem. W piatek, 30 października 2015 w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych odbędzie się konferencja podsumowująca projekt w której weźniemy aktywny udział. Wkrótce ukaże się również broszura dotycząca projektu.

 

 

 

2015-10-27 - Akcja czyszczenia budek lęgowych

W sobotę 24 października nasz edukator Łukasz Fuglewicz poprowadził wyprawę, której celem było wyczyszczenie, naprawa oraz dowieszenie budek lęgowych na terenie ŚOB. Podsumowując przeprowadzone działania: sprawdzono 4 budki dla nietoperzy na Sośniej Górze, wyczyszczono pięć budek na Fiołkowej Górze oraz cztery budki na terenie nowych kolekcji. Ponadto dowieszono 3 nowe budki na terenie kolekcji.

 

W trakcie prowadzonych prac znaleziono w budkach nieużywane już gniazda ptaków oraz gryzoni, a także takie okazy, jak: gniazdo os, gniazdo szerszeni, odchody skorków, trzykrotne komórki lęgowe z gliny, zgryzy żołędzi i orzechów.

 

Już dzisiaj zapraszamy na drugą część wyprawy, która odbędzie się w lutym przyszłego roku, podczas której będzie można skontrolować stan budek po zimie oraz zająć się pozostałymi budkami.

 

fot. Łukasz Fuglewicz

 

2015-10-23 - Kiełkowanie dla przyszłości

21 października panie: Joanna Dziwoki – specjalista ds. edukacji w Śląskim Ogrodzie Botanicznym oraz Monika Zielińska – instruktor nauki zawodu w Centrum Integracji Społecznej wzięły udział w seminarium „Kiełkowanie dla przyszłości. Ogrody edukacyjne i inne sposoby redefiniowania przestrzeni publicznej, prowadzące do budowania społeczności lokalnych” zorganizowanym przez Fundację VIRId′OR.

 

Na spotkaniu omówiona została rola społeczna i edukacyjna pracy w ogrodzie w rozwoju dzieci. Przybliżone zostały różne metody działania w przestrzeni publicznej sprzyjające powstawaniu społeczności lokalnych, m.in. pszczelarstwo miejskie, biblioteki, łąki kwietne oraz sady społeczne. Prelegentami byli pracownicy wyższych uczelni, praktycy, w tym goście z zagranicy, którzy opowiadali o swojej pracy i doświadczeniu.

 

Szczególne zainteresowanie wzbudziły tematy przedstawione przez naukowców z Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego: dr Beatę Płoszaj-Witkowską z Katedry Ogrodnictwa „Hortiterapia we wspomaganiu rehabilitacji dzieci” oraz dr Wiesławę Gadomską z Katedry Kształtowanie Środowiska i Rolnictwa „Ogrody zmysłów w terapii niepełnosprawnych”.

 

Na zakończenie odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy dzielili się przemyśleniami i zastanawiali się, jak pomysły, które narodziły się podczas seminarium, wykorzystać w pracy w swoich instytucjach.

 

 

 fot. Fundacja VIRId′OR

2015-10-20 - Zbiórka elektrośmieci w ŚOB!

W trakcie obchodów Światowego Dnia Drzewa 11 października 2015 r. zebrano w Ogrodzie 1093 Mg (jedną tonę dziewięćdziesiąt trzy kilo) elektrośmieci!

Zbiórkę elektrośmieci zorganizowano wraz z firmą Ekomax Sp. z o. o. z Gliwic, która przygotowała również warsztaty recyklingowe dla dzieci i młodzieży, oraz Szkółką Krzewów Ozdobnych z Gierałtowic, która ufundowała sadzonki drzewek i krzewów.

 

Dziękujemy wszystkim za zangażowanie w akcję!

 

 

2015-10-19 - Czyszczenie budek lęgowych w ŚOB!

W połowie października, po zakończonym okresie lęgowym ptaków, rozpoczyna się sezon czyszczenia budek, który trwa aż do lutego. Bardzo ważne jest ich czyszczenie, gdyż nieusunięte gniazda są siedliskiem pasożytów, a nagromadzona w nadmiarze wyściółka wypełnia budkę, czyniąc ją niezdatną do ponownego zamieszkania, i stanowi zagrożenie dla ewentualnych przyszłych lokatorów. Jest to również okazja do przeprowadzenia prac naprawczych budek oraz zainstalowania nowych schronień dla ptaków.

 

Śląski Ogród Botaniczny jak co roku zaprasza do udziału w czyszczeniu budek na Fiołkowej Górze w dniu 24 października 2015 r. (sobota). Start o godzinie 9 (można dołączyć do grupy w każdej dogodnej chwili). Wymagany jest ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych (odpowiednie buty, rękawiczki, czapki), gdyż czyszczenie odbędzie się niezależnie od pogody. Jest możliwość dwojakiego udziału w czyszczeniu albo jako czynny uczestnik, albo jako obserwator nieangażujący się w prace fizyczne.
Wymagane jest zgłoszenie swojego udziału telefonicznie pod numerem tel. 534 994 578, ilość miejsc ograniczona.

 

2015-10-19 - Mali pacjenci onkologiczni podziwiali mikroświat

W środę, 14 października, w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu "Mój kawałek ogrodu". Ty razem mali pacjenci onkologiczni mieli okazję podziwiać świat w skali mikro, co stanowić miało inspirację do tworzenia kolejnych prac. Mikroskop i binokular umożliwiły oglądanie m.in. komórek, pyłków roślin oraz nasion. Warsztaty organizowane przez Fundację Giesche we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym odbywać się będą jeszcze do końca października.

 

 

2015-10-06 - Zbiórka elektroodpadów w Ogrodzie

W trakcie obchodów Światowego Dnia Drzewa, 11 października 2015 r., w godz. 11-17, po raz kolejny w tym roku, przeprowadzimy akcję zbiórki elektorśmieci. Zachęcamy do przyniesienia do Ogrodu zużytego sprzetu elektronicznego, również tego o dużych gabarytach. Na parkingu przy wjeździe do ŚOB będzie podstawiony samochód firmy Ekomax, która zbierze i przetworzy dostarczone elektrośmieci. W zamian za dostarczony sprzęt otrzymają Państwo sadzonki drzew i krzewów ufundowane przez Szkółkę Krzewów Ozdobnych pana Artura Tomiczka.

Zachęcamy do udziału w akcji! 

 

 

2015-10-06 - Stacja meteo i detektor burzowy znowu działają

Zachęcamy do obserwowania zmian w pogodzie, korzystając z detektora burzowego i stacji meteo umieszczonych na Sośniej Górze.

 

 

2015-10-03 - EkoBazarowe konkursy!

EkoBazarowe konkursy!

 

Z uwagi na to, że wiele osób poinformowało nas, iż ogłoszenie konkursu w wakacje utrudniło wzięcie w nim udziału, postanowiono o przedłużeniu terminu składania prac konkursowych do dnia 7 października 2015 r.

 

Oficjalnie ogłoszone wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 11 października 2015 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego podczas obchodów Światowego Dnia Drzewa, organizowanego w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.

 

Toteż wszystkich, którzy nie zdążyli jeszcze nadesłać swoich prac konkursowych, zachęcamy do sięgnięcia po kredki, farby lub garnki i do pracy! Czekamy na Wasze prace z niecierpliwością!

 

Regulaminy konkursów na www.obmikolow.robia.pl w zakładce EKOBAZAR/Konkursy.

 

2015-09-22 - Wkrótce Śląski Bank Nasion znacznie zwiększy swoje zasoby!

 

Wkrótce Śląski Bank Nasion

znacznie zwiększy swoje zasoby!

 

 

 

We wrześniu podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na dofinansowanie projektu FlorNatur Silesia - Ochrona ex situ wybranych gatunków muraw kserotermicznych wymienionych w Czerwonej Liście Roślin Województwa Śląskiego. Projekt dotyczy czynnej ochrony muraw kserotermicznych - siedlisk o dużej bioróżnorodności, cennych przyrodniczo, silnie zagrożonych wskutek zaniechania użytkowania (koszenia, wypasu).


Głównym celem projektu jest ochrona gatunków roślin muraw kserotermicznych, które są zagrożone wyginięciem w naszym województwie. Realizacja polegać będzie przede wszystkim na zbiorze nasion wybranych 14 gatunków roślin kserotermicznych (o statusie zagrożenia EN - zagrożony oraz VU - narażony, wg Czerwonej Listy województwa śląskiego) z 36 stanowisk zlokalizowanych w granicach województwa śląskiego oraz 28 gatunków siedliskotwórczych (o statusie NT lub niższym wg Czerwonej Listy roślin województwa śląskiego), istotnych dla prawidłowego funkcjonowania muraw.

 

Murawy kserotermiczne to zbiorowiska półnaturalne, które powstały i są utrzymywane przez działalność człowieka, głównie wypas. Są to zbiorowiska niezwykle bogate gatunkowo ale i nietrwałe. Każda zmiana sposobu użytkowania, a także warunków siedliskowych powoduje daleko idące zmiany w ich składzie florystycznym. Murawy kserotermiczne wymagają wypasu ekstensywnego, który hamuje proces sukcesji oraz umożliwia rozwój gatunkom kserotermicznym.Zarzucenie ekstensywnej gospodarki pasterskiej prowadzi do szybkiego zaniku muraw. Jest to problem ogólnoeuropejski, dlatego Unia Europejska włączyła siedlisko – murawy kserotermiczne (kod 6210) do Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa 92/43/EWG) dla ochrony których należy wyznaczać obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

 

Nasiona zebrane w ramach projektu przechowywane będą w Śląskim Banku Nasion w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, co jest odpowiedzią na szybkie tępo zanikania gatunków związanych z murawami kserotermicznymi. Większość stanowisk opisanych w literaturze nie istnieje (zarosło, zostało przeznaczonych pod zabudowę). W związku ze zmianą stylu gospodarowania człowieka zanik kolejnych populacji jest nieunikniony, jeśli nie podejmie się działań z zakresu ochrony czynnej. Dlatego konieczne staje się tworzenie rezerw materiału genetycznego w bankach nasion zapewniających dostępność diaspor do produkcji sadzonek na potrzeby odtwarzania lub wzmacniania populacji.

 

 

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.