AKTUALNOŚCI

2015-12-10 - Zajęcia edukacyjne w przedszkolu

W dniach 8 i 10 grudnia br. w ramach zajęć edukacyjnych prowadzonych z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, pracownicy i wolontariusze Śląskiego Ogrodu Botanicznego odwiedzili dzieci z przedszkola nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Mikołowie. Dzieci pod czujnym okiem opiekunek i z niewielka pomocą pracowników ŚOB wykonywały ozdoby choinkowe z gliny. Przygotowane przez dzieci prace zostaną wypalone w specjalnym piecu i wrócą do ich właścicieli aby mogły zawisnąć na przedszkolnej lub domowej choince.

Dziękujemy bardzo Dyrekcji przedszkola za gościnność.

 

   

2015-12-07 - Wręczenie nagród w konkursie z okazji Światowego Dnia Zwierząt

Dzisiaj klasa 6 b z SP nr 4 z Kamionki odebrała nagrody za zwycięstwo w konkursie organizowanym przez ŚOB w ramach Światowego Dnia Zwierząt  pt. „Polskie gatunki zwierząt … znane czy nieznane”.

 

Nagrody w postaci książek ufundowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a wręczyły je panie Marzena Osmalak i Kinga Brzeszcz z pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.

 

 

2015-12-07 - Gala Wolontariatu 2015 r.

5 grudnia w MDK Mikołów odbyła się Gala Wolontariatu 2015 zorganizowana przez Mikołowskie Centrum Wolontariatu, działające przy Hufcu ZHP Ziemi Mikołowskiej, we współpracy z Urzędem Miasta Mikołów.

 

Śląski Ogród Botaniczny do nagrody Wolontariusz Roku zarekomendował:

Jadwigę Piechę, Annę Szojdę oraz Katarzynę Kojs.

Nagrodę Wolontariusza Roku ŚOB otrzymała Jadwiga Piecha.

Serdecznie gratulujemy!

 

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości pana Andrzeja Fijałkowskiego „To tylko MIKOŁÓW”

 

2015-12-02 - Konferencja podsumowująca projekt Mój kawałek ogrodu

 

W poniedziałek, 30 listopada, w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Mój kawałek ogrodu”. Referaty wygłosili przedstawiciele różnych dyscyplin: medycyny, sztuki, pedagogiki i botaniki. Wszystkie prezentacje łączył wspólny temat – pomaganie dzieciom będącym w trakcie i po leczeniu onkologicznym.


Konferencja była doskonała okazją do podzielenia się efektami projektu z szerszym gronem odbiorców, nawiązania współpracy oraz rozmów o kontynuacji tego typu działań. Prezentację dotyczącą roli ogrodów botanicznych w terapii wygłosiła Katarzyna Galej-Ciwiś, reprezentująca Śląski Ogród Botaniczny oraz PAN Ogród Botaniczny CZRB w Powsinie.


Rolą Śląskiego Ogrodu Botanicznego w projekcie było przede wszystkim wskazanie tematyki zajęć pod kątem przyrodniczym, dobór roślin do poszczególnych tematów zajęć, konsultacje dotyczące sadzenia i pielęgnacji roślin, udostępnienie miejsca (część zajęć odbywała się na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz w Radzionkowie), a także aktywny udział w realizacji zajęć, m.in. prowadzenie warsztatów, na których wykorzystany został mikroskop i binokular, w celu oglądania mikroświata roślin, tj. komórek, tkanek, nasion i pyłków.

 

2015-11-21 - Międzynarodowo w Ogrodzie

W dniach 19-20 listopada w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbyło się międzynarodowe spotkanie pt. „Resource efficiency, heritage management and urban landscaping: green economies across Europe”.

 

Uczestniczyło w nim 25 osób z kilku europejskich krajów, m.in. z Niemiec, Portugalii, Grecji, Szwecji, Malty, Wielkiej Brytanii. Byli wśród nich uczestnicy realizowanego w latach 2012-2014 projektu „Hybrid Parks” oraz nowe kraje zainteresowane udziałem w kolejnym projekcie w ramach programu Interreg Europe.

 

Inicjatorem spotkania była  Fundacja Zamku Dyck z Niemiec w osobie Christiana Gruessena, który przedstawił główne założenia międzynarodowej, artystycznej inicjatywy ogrodowej/parkowej – festiwal w ramach unijnego programu „Creative Europe”. Omówiono również propozycje realizacji dwóch innych projektów – „Urban Landscaping” oraz „Sustainable Growth in Heritage Environments (SUSTAGE)”. Celem ich realizacji miałoby być usprawnienie funkcjonowania parków i ogrodów na różnych płaszczyznach.

 

W pierwszym dniu odbyły się dwie sesje w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej na Sośniej Górze nt. zielonych przygotowanych zarysów trzech projektów. Na drugi dzień uczestnicy spotkali się na sesji u współorganizatora spotkania – w Parku Śląskim – gdzie zaprezentowały się ogrody i parki z wybranych krajów, natomiast przedstawiciele Parku omówili tematy, które z ich punktu widzenia warto włączyć w planowane projekty.

 

Katarzyna Galej-Ciwiś

 

 

2015-11-20 - Światowy Dzień Zwierząt w szkołach powiatu mikołowskiego

W dniach 16-18 listopada  w ramach obchodów Światowego Dnia Zwierząt pracownicy Śląskiego Ogrodu Botanicznego przeprowadzili w szkołach powiatu mikołowskiego (klasy 4-6)  zajęcia mające na celu upowszechnianie edukacji na temat polskich gatunków zwierząt.

 

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę w zakresie zwyczajów żywieniowych, rozrodczości, miejsc występowania i wielkości polskich ssaków, ptaków, płazów i gadów.  Zajęcia połączone były z konkursem, w którym klasy rywalizowały pomiędzy sobą o nagrody ufundowane przez WFOŚiGW w Katowicach.

 

Zwycięzcą została klasa 6b ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Mikołowa Kamionki.

 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!

 

           

2015-11-14 - Mikołowskie liczenie wróbli

W minioną sobotę w Mikołowie został przeprowadzony pierwszy spis wróbli pod przewodnictwem naszego edukatora Łukasza Fuglewicza. Obserwatorzy przeszli 10-kilometrową trasę: park w Mokrem – ulica Podgórna – czerwonym szlakiem w kierunku Auchan – os. Mickiewicza (miłorząb) – rynek – małe planty – os. Mickiewicza – czerwonym szlakiem rowerowym w kierunku Mokrego – ulica Langego – ulica Krucza – park w Mokrem. Na tej trasie grupa doliczyła się 76 osobników tylko w siedmiu miejscach.  

 

Celem akcji było ustalenie liczebności wróbli na terenie Mikołowa, zbadanie proporcji wróbla mazurka do wróbla domowego, zbadanie tendencji dyspersji mazurka (rozszerzonego zakresu występowania) oraz konkurencyjności w stosunku do wróbla domowego, a także upowszechnienie rzetelnych informacji nt. tego ostatniego i problemów, z jakimi się boryka.

 

Na badanej trasie było mniej osobników niż można było przypuszczać (nie stwierdzono ich w miejscach wydawałoby się dla nich dogodnych, tj. rynek, ogródki działkowe, stadnina koni). Spośród 76 wróbli tylko jeden był mazurkiem. Jednakże z poczynionych obserwacji wynika, że wróble domowe stanowią nadal najliczniejszy gatunek na terenie Mikołowa.

 

Na podstawie obserwacji wytypowano kilka potencjalnych zagrożeń dla wróbli, tj. koty, gołębie miejskie, sroki, krogulce. Zaś sprzyjają wróblom otwarte śmietniki, krzewy, w tym tuje, ligustry oraz rośliny bogate w nasiona, a także szczeliny i nisze w budynkach.

 

Z tej pilotażowej akcji można ponadto wywnioskować, że wróbel domowy mocno jest przywiązany do siedzib ludzkich, a mazurek już niekoniecznie. Można przypuszczać, że gatunek ten nie wkroczył jeszcze powszechnie na teren Mikołowa w odróżnieniu do np. Katowic, gdzie pojedyncze pary Łukasz Fuglewicz zaobserwował w każdej dzielnicy. W chwili obecnej mazurek nie wydaje się być istotną konkurencją dla wróbla domowego w centrum Mikołowa, zaś na obrzeżach (Mokre) konkurencyjność ta jest jeszcze trudna do ustalenia.

 

Kolejne liczenie odbędzie się przy okazji zimowego liczenia ptaków, o czym poinformujemy Państwa odpowiednio wcześnie, aby każdy, kto zainteresowany jest tego typu obserwacjami, mógł wziąć w nich udział.

 

2015-11-06 - Dynia w centrum uwagi - konkurs kulinarny

W piątek, 30 października, Śląski Ogród Botaniczny reprezentowany przez Agnieszkę Szyszkę, zasilił skład jury w konkursie "Smaczne Haloween", który odbył się w Zespole Szkół nr 7 w Tychach. Młodzież rywalizowała w dwóch kategoriach - potrawa z dyni oraz lampion z dyni. Wystartowało 17 drużyn, które oceniane były pod kątem profesjonalizmu pracy, smaku, wyglądu oraz aranżacji przygotowanych potraw. Staranność, oryginalność, estetyka oraz technika wykonania - to kryteria oceny lampionu. Aromat szykowanych potraw był urzekający, a efektem finalnym była rozkosz dla podniebienia… Nic, tylko pozazdrościć zacięcia młodym pasjonatom przygody kulinarnej!


Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!

 

2015-11-03 - Pierwszy mikołowski spis wróbli

Edukator Śląskiego Ogrodu Botanicznego pan Łukasz Fuglewicz organizuje pierwszy mikołowski spis wróbli, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2015 r. (sobota). Celem akcji jest ustalenie liczebności populacji wróbli, zbadanie proporcji wróbla mazurka do wróbla domowego, badanie tendencji dyspersji mazurka (rozszerzanie zasięgu występowania) oraz konkurencyjności z wróblem domowym, a także upowszechnienie rzetelnych informacji na temat wróbla domowego i problemów z jakimi się boryka ...

Trasa spisu będzie wiodła przez Mikołów-Mokre (Park) – ul. Podgórna – Ogródki Działkowe Zacisze – Rynek w Mikołowie.

Miejsce zbiórki: Park nad stawem w Mikołowie Mokrem, start o godz. 9.00.

Wymagane jest zgłoszenie swojego udziału telefonicznie pod numerem tel. 534 994 578, ilość miejsc ograniczona.

 

2015-10-28 - Edukacja przygodą

Dwoje edukatorów Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Agnieszka Szyszka i Łukasz Fuglewicz, wzięło udział w Konferencji pt. „Edukacja Przygodą”. Została ona zorganizowana z inicjatywy "Pracowni Nauki i Przygody" w Jedlni koło Radomia. Ciekawy program konferencji przyciągnął prelegentów i uczestników z całej Polski - z różnych ośrodków oświatowych, centrów edukacji ekologicznej, animacji dzieci i młodzieży. Tak duża różnorodność sprawiła, że przedstawiciele ŚOB wrócili z konferencji z mnóstwem informacji, inspiracji i przeżyć. Dzięki tego typu inicjatywom, Polska coraz bardziej włącza się w nurt światowego Adventure Education i promuje wartościowe działania odbywające się w środowisku naturalnym, które są źródłem niezapomnianych emocji oraz przeży edukacyjnych.

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.