AKTUALNOŚCI

2016-03-21 - Zapraszamy na wiosenne zajęcia

Z pierwszym dniem wiosny w Śląskim Ogrodzie Botanicznym rozpoczęliśmy cykl warsztatów terenowo-laboratoryjnych „Woda źródłem życia” dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Młodzież licealna z Sosnowca i gimnazjalna z Kryr badała właściwości fizykochemiczne pobranych próbek i wykonywała preparaty w poszukiwaniu organizmów mieszczących się w kropli wody. Zajęcia poprowadził nasz edukator Piotr Gutwiński – doktorant w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii  Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

   
   
2016-03-21 - Pierwszy Dzień Wiosny połączony z kiermaszem świątecznym

Wiosna na Sośniej Górze została przywitana tłumnie i z wielką radością! Choć pogoda nas w tym dniu nie rozpieszczała, to przygotowane przez pracowników i wolontariuszy Ogrodu atrakcje wywoływały piękne uśmiechy na twarzach zarówno dzieci, jak i dorosłych.

 

Najmłodsi chętnie wzięli udział w warsztatach artystyczno-edukacyjnych, a całe rodziny –  w wycieczce w poszukiwaniu wiosny, która zawędrowała aż na Fiołkową Górę. Ponadto odbył się kiermasz świąteczny, na którym rękodzielnicy zaprezentowali efekty swojej pracy w odsłonie świątecznej i nie tylko. Zadebiutowała także kawiarenka umiejscowiona przy placu zabaw oraz Ekobazar, który wznowił swoją działalność po zimowej przerwie.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za tak liczne odwiedziny i zapraszamy do odnalezienia się na zdjęciach tworzących naszą fotorelację.

 

 

Więcej zdjęć na naszym fan page'u

2016-03-02 - Zjazd Klubu Przyrodników

W dniach 26-28 lutego Katarzyna Galej-Ciwiś oraz Łukasz Fuglewicz z naszego Ogrodu czynnie uczestniczyli w dorocznym zjeździe Klubu Przyrodników w Owczarach (woj. lubuskie). Nasze placówki realizują wiele podobnych projektów związanych z ochroną przyrody m.in. działania edukacyjne, ochrona starych odmian drzew owocowych, ochrona muraw kserotermicznych…

 

Na trzydniowym spotkaniu nasi przedstawiciele zaprezentowali wyniki prac z zakresu czynnej ochrony awifauny Śląskiego Ogrodu Botanicznego, czyli co żyje w budkach dla ptaków w ŚOB. Poprowadzili wycieczkę terenową po nieznanym terenie w ramach eksperymentu edukacyjnego – prawdziwego przyrodnika poznaje się po wszechstronności wiedzy… oraz przybliżyli uczestnikom zjazdu temat ochrony czynnej w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.

 

Spotkanie zgromadziło kilkadziesiąt aktywnych badaczy przyrody – praktyków, reprezentantów instytucji z całej Polski i z zagranicy. Wykłady poświęcone były m.in.: ochronie przyrody, monitoringowi przyrodniczemu i inwentaryzacjom, kornikowi w Puszczy Białowieskiej, edukacji nieformalnej, projektom realizowanym przez architektów krajobrazu przy udziale ogrodu botanicznego w Mińsku i partnerów z USA, certyfikacji ogrodów przyjaznych przyrodzie; grzybom, chrząszczom, ptakom…

 

2016-03-01 - Zapraszamy na praktyczny kurs szczepienia drzew owocowych!

Informujemy, że mamy już komplet uczestników. Dziękujemy za zainteresowanie!

 

Zapraszamy wszystkich chcących nauczyć się szczepienia drzew owocowych na praktyczny kurs, który przeprowadzimy 15 marca br. o godz. 10.00 w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5 (Sośnia Góra).

 

Szczepienie to jedna z najpopularniejszych metod wegetatywnego rozmnażania roślin. Wbrew pozorom jest ona dostępna dla każdego. Wystarczy tylko spróbować.

 

Na naszym kursie poznają Państwo teoretyczne podstawy szczepienia, takie jak: dobór zrazów i podkładek, terminy zabiegów, niezbędne narzędzia etc. Przede wszystkim uzyskają jednak Państwo możliwość praktycznego wykonania szczepień, a zaszczepione własnoręcznie drzewka będą mogli Państwo zabrać ze sobą.

 

Udostępniamy sprzęt (noże, sekatory etc.) i materiały (zrazy i podkładki), ale zachęcamy do przyniesienia własnego sprzętu i/lub zrazów z drzew (jabłonie lub grusze), które chcieliby Państwo zaszczepić.

 

Na kurs trzeba się wcześniej zapisać. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do dnia 11 marca 2016 (piątek) pod numerem telefonu: 32 779 76 02 w godz. 9.00 – 13.00

 

Ze względu na specyfikę kursu liczba miejsc jest ograniczona.

 

Zapraszamy!

 

2016-02-10 - Zapraszamy na wystawę o ochronie rzek

Od dziś w godzinach otwarcia Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej na Sośniej Górze można oglądać wystawę „Nie zabierajmy rzekom przestrzeni”, która pokazuje, jak w imię walki z powodziami niszczone są rzeki, i udowadnia, że do powstrzymania „wielkiej wody” niekoniecznie potrzeba betonowych zapór i uregulowanych brzegów.

 

Ekspozycja składa się z 20 tablic tworzących cztery bloki tematyczne. Pierwszy z nich ukazuje bogactwo flory i fauny dolin rzecznych. Można tu zobaczyć m.in. fotografie ptaków, płazów i makrofotografie owadów oraz krajobrazy lasów łęgowych, starorzeczy i dolin rzecznych. Drugi przedstawia szkody wyrządzane w ekosystemie leśnym i rzecznym na skutek nadmiernej zabudowy hydrotechnicznej rzek. Część trzecia wystawy poświęcona jest skutkom powodzi i relacjom pomiędzy działalnością człowieka, a jego wpływem na zjawiska powodziowe. Za główną przyczynę powodzi uznaje się urbanizację i rozwój gospodarczy na terenach zalewowych. Czwarty blok tematyczny pokazuje, w jaki sposób dzięki współczesnej technice możemy skutecznie chronić się przed powodzią, nie szkodząc rzekom.

 

Wystawa powstała w ramach projektu realizowanego przez Towarzystwo na rzecz Ziemi, Światowy Fundusz na Rzecz Ochrony Przyrody WWF i Klub Gaja. Jednym z przykładów wspólnej działalności tych organizacji jest właśnie prowadzenie kampanii na rzecz przyjaznych środowisku metod ochrony przeciwpowodziowej poprzez zwiększenie wiedzy i akceptacji dla tych metod, a w zakresie długofalowym - zwiększenie efektywności ochrony przeciwpowodziowej przy zachowaniu walorów przyrodniczych dolin rzecznych.

 

Przez wiele pokoleń walka z powodziami sprowadzała się do regulacji rzek, budowy solidnych obwałowań i potężnych zbiorników retencyjnych. W konsekwencji skutkowało to zwiększeniem strat powodziowych. Wieloletnie badania udowodniły jednak, że część zabudowy hydrotechnicznej zwiększyła zagrożenie powodziowe zamiast je zmniejszyć. – Rzeka ma swoje prawa. Współczesna technika, nawet ta dostępna w krajach najbardziej rozwiniętych, nie pozwala skutecznie chronić przed powodzią. Zamiast nieprzemyślanych inwestycji, które w dłuższej perspektywie przynoszą więcej szkód niż pożytku, powinniśmy stosować inne rozwiązania – przekonuje dr Jan Żelaziński, znany polski hydrolog.

 

Według ekologów powinniśmy odsunąć człowieka od wody, co oznacza zminimalizowanie działalności ludzkiej na terenach zalewowych. Teren zalewowy nie jest właściwym miejscem ani do mieszkania, ani do pracy. O innych sposobach, skutkach nieprzemyślanych regulacji i korzyściach płynących z naturalnych metod przekonuje zaś wystawa.

 

Serdecznie zapraszamy do oglądania, a organizatorom, szczególnie panu Marcinowi Karettcie, który jest członkiem Towarzystwa na rzecz Ziemi, dziękujemy za przekazanie ekspozycji.

 

 

Informacje na temat wystawy zostały zaczerpnięte z tekstu Kazimierza Moskala opublikowanego w czasopiśmie „Nad Sołą i Koszarawą”. Pełny tekst dostępny TUTAJ.

 

 

 

 

2016-01-20 - Zapraszamy na zajęcia grupy zorganizowane!

Mimo że w przyrodzie teraz okres spoczynku, w naszym Ogrodzie dużo się dzieje. Nie możemy podziwiać kwitnących roślin, ale mamy zielniki i preparaty, z których korzystamy podczas warsztatów stacjonarnych. Zapraszamy zatem nawet teraz - zimą - na nasze zajęcia laboratoryjne.

 

Dziś gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów z Katowic. Pod okiem pani Agnieszki Hutniczak młodsi poznają na wiele sposobów cechy charakterystyczne pospolitych roślin – znanych – nie zawsze lubianych. Już wiedzą, dlaczego pokrzywa parzy, a przytulia się przytula.

 

Młodzież natomiast bardzo praktycznie wykorzystywała mikroskopy i wykonywała preparaty, aby poznać zawartość ziaren ryżu, kukurydzy, bulwy ziemniaka czy plastra cebuli. Zajęcia poprowadzi pani Joanna Podlach.

 

 

 

   

 

 

Zimą w naszym Ogrodzie też się dzieje! Zapraszamy na zajęcia grupy zorganizowane!

 

Koordynator zajęć

Agnieszka Król

tel. 534 994 575

e-mail a.krol@sibg.org.pl

2016-01-07 - Relacja z wernisażu w TVP Katowice i Radiu Fest

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania relacji z otwarcia wystawy "Barwy mikołowskie i... rytmy", które miało miejsce 13 grudnia. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy artystom: fotografikom i poetom, którzy uświetnili wernisaż swoją obecnością, a także dzennikarzom: red. Jackowi Maczuchowi z Radia Fest i red. Beacie Smadze-Seyboth wraz z towarzyszącą ekipą TVP Katowice.

 

 

Audycja z 16 grudnia

2015-12-24 - W Wigilię biuro nieczynne

Szanowni Państwo, informujemy, że w Wigilię, biura Śląskiego Ogrodu Botanicznego będą nieczynne. Zapraszamy 28 grudnia!

2015-12-16 - Wernisaż wystawy

W niedzielę odbyło się uroczyste otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej „Barwy mikołowskie i… rytmy”. Mimo bardzo niesprzyjającej aury – wiał przejmujący wiatr i co chwila zacinał ostry deszcz – spotkali się na Sośniej Górze fotograficy przyrody i poeci, a także ich znajomi i rodziny, samorządowcy i przyjaciele Ogrodu, aby wspólnie z nami otworzyć ostatnią w tym roku wystawę fotograficzną, której motywem przewodnim jest przyroda ziemi mikołowskiej. Wernisaż uświetniły mikołowskie poetki, prezentując swoje wiersze: Janina Szołtysek, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Roma Jegor i Ewa Olejarz.

 

Zapraszamy do oglądania znakomitych zdjęć dziesięciorga fotografów – pań: Mirosławy Klęczek-Kasperczyk, Magdaleny Puto, Aleksandry Radołowicz-Nieradzik, Jadwigi Piechy i Julii Szymańczyk oraz panów: Marcina Karetty, Andrzeja Sucheckiego, Mirosława Wąsińskiego, Łukasza Fuglewicza i Andrzeja Fijałkowskiego.

 

 

Zdjęcia są bardzo różne, bo też przyroda ziemi mikołowskiej jest niesłychanie różnorodna i barwna. W wielu sołectwach Mikołowa obserwujemy ogromne bogactwo siedlisk przyrodniczych, m.in. cenne drzewostany leśne Fiołkowej Góry i doliny dwóch potoków: Promny i Jasienicy; tereny podmokłe i pola uprawne z rzadkimi dziś zadrzewieniami śródpolnymi – czyżniami; wyrobiska wapienne, wąwozy i wzgórza; setki gatunków roślin i zwierząt. Do ściśle chronionych należą: skrzyp olbrzymi i goryczka orzęsiona, kwitną także storczyki i centuria, wymierająca na terenie województwa śląskiego. Rośnie kilkadziesiąt drzew spełniających kryteria pomników przyrody: dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, brzozy brodawkowate i głogi jednoszyjkowe.

 

 

Na tym terenie szczególne walory ma również przyroda nieożywiona. Można tu odnaleźć unikatowe na Górnym Śląsku formy terenu, kamieniołomy, w których co rusz zbieracze znajdują skamieniałe karbońskie i triasowe okazy, oraz zabytkowe piece służące do wypalania wapienia – tzw. wapienniki. Ta różnorodność tematów, ujęć i barw naprawdę zachwyca.

 

Dzięki oprawie graficznej, przygotowanej przez mikołowską graficzkę Magdalenę Alszer, zdjęcia zostały wyeksponowane z uwzględnieniem różnorodności przedstawianych tematów i stylów poszczególnych fotografów, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem i pochwałami zarówno ze strony autorów zdjęć, jak i gości wernisażu. Do zdjęć zostało wkomponowanych kilkanaście wierszy mikołowskich poetów nawiązujących do tematyki wystawy.

 

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy w godzinach otwarcia Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, tj. 6-22.

 

Wystawa powstała w ramach kampanii „Różnorodność – potęga życia” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Więcej zdjęć

 

2015-12-13 - Dzień Wolontariusza w ŚOB

11 grudnia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbyła się wielka gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w tym roku zorganizowanego pod nazwą „Bajeczny wolontariat”. Pracownicy Ogrodu przygotowali dla wolontariuszy święto, którego motywem przewodnim były bajki, a kulminacyjnym punktem wieczoru Wielkie Spotkanie Bajek. Jednak nie tak łatwo było wolontariuszom dotrzeć na spotkanie, gdyż już od bramy wejściowej do ŚOB stali się uczestnikami gry terenowej, której finałem było zdobycie hasła pozwalającego na wejście na Wielkie Spotkanie Bajek.

 

W bajkowej scenerii odbyła się część oficjalna spotkania, w trakcie której dyrektor Ogrodu oraz pracownicy dziękowali wolontariuszom za okazane serce i bezinteresowne zaangażowanie w działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Wolontariusze otrzymali podziękowania oraz drobne upominki.

 

Wielkie Spotkanie Bajek zakończyło się hucznie przy ognisku, które zapłonęło, aby dać siłę i wiarę w sens bezinteresownej pomocy na rzecz innych. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy naszym wolontariuszom, gdyż bez nich działalność Ogrodu  byłaby o wiele skromniejsza!

 

I choć Dzień Wolontariatu upłynął w bajkowej atmosferze, należy pamiętać, że praca wolontariuszy ma swój realny wymiar liczony w godzinach przepracowanych na rzecz ŚOB.

 

W 2015 r. w Ogrodzie pracowało 32 wolontariuszy.

Ich praca w następujący sposób rozłożyła się na poszczególne działania:

- prace na rzecz Śląskiego Kalendarza Ekologicznego: 643,5 godzin

- EkoBazar: 117 godzin

- prace w terenie: 175 godzin

- pomoc w pracowni Edukacji: 20 godzin

- pozostałe prace: 121 godzin.

Co daje liczbę prawie 135 dni roboczych w 2015 r.

 

Wynik imponujący!

 

     

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.