AKTUALNOŚCI

2015-10-19 - Mali pacjenci onkologiczni podziwiali mikroświat

W środę, 14 października, w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu "Mój kawałek ogrodu". Ty razem mali pacjenci onkologiczni mieli okazję podziwiać świat w skali mikro, co stanowić miało inspirację do tworzenia kolejnych prac. Mikroskop i binokular umożliwiły oglądanie m.in. komórek, pyłków roślin oraz nasion. Warsztaty organizowane przez Fundację Giesche we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym odbywać się będą jeszcze do końca października.

 

 

2015-10-06 - Zbiórka elektroodpadów w Ogrodzie

W trakcie obchodów Światowego Dnia Drzewa, 11 października 2015 r., w godz. 11-17, po raz kolejny w tym roku, przeprowadzimy akcję zbiórki elektorśmieci. Zachęcamy do przyniesienia do Ogrodu zużytego sprzetu elektronicznego, również tego o dużych gabarytach. Na parkingu przy wjeździe do ŚOB będzie podstawiony samochód firmy Ekomax, która zbierze i przetworzy dostarczone elektrośmieci. W zamian za dostarczony sprzęt otrzymają Państwo sadzonki drzew i krzewów ufundowane przez Szkółkę Krzewów Ozdobnych pana Artura Tomiczka.

Zachęcamy do udziału w akcji! 

 

 

2015-10-06 - Stacja meteo i detektor burzowy znowu działają

Zachęcamy do obserwowania zmian w pogodzie, korzystając z detektora burzowego i stacji meteo umieszczonych na Sośniej Górze.

 

 

2015-10-03 - EkoBazarowe konkursy!

EkoBazarowe konkursy!

 

Z uwagi na to, że wiele osób poinformowało nas, iż ogłoszenie konkursu w wakacje utrudniło wzięcie w nim udziału, postanowiono o przedłużeniu terminu składania prac konkursowych do dnia 7 października 2015 r.

 

Oficjalnie ogłoszone wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 11 października 2015 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego podczas obchodów Światowego Dnia Drzewa, organizowanego w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.

 

Toteż wszystkich, którzy nie zdążyli jeszcze nadesłać swoich prac konkursowych, zachęcamy do sięgnięcia po kredki, farby lub garnki i do pracy! Czekamy na Wasze prace z niecierpliwością!

 

Regulaminy konkursów na www.obmikolow.robia.pl w zakładce EKOBAZAR/Konkursy.

 

2015-09-22 - Wkrótce Śląski Bank Nasion znacznie zwiększy swoje zasoby!

 

Wkrótce Śląski Bank Nasion

znacznie zwiększy swoje zasoby!

 

 

 

We wrześniu podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na dofinansowanie projektu FlorNatur Silesia - Ochrona ex situ wybranych gatunków muraw kserotermicznych wymienionych w Czerwonej Liście Roślin Województwa Śląskiego. Projekt dotyczy czynnej ochrony muraw kserotermicznych - siedlisk o dużej bioróżnorodności, cennych przyrodniczo, silnie zagrożonych wskutek zaniechania użytkowania (koszenia, wypasu).


Głównym celem projektu jest ochrona gatunków roślin muraw kserotermicznych, które są zagrożone wyginięciem w naszym województwie. Realizacja polegać będzie przede wszystkim na zbiorze nasion wybranych 14 gatunków roślin kserotermicznych (o statusie zagrożenia EN - zagrożony oraz VU - narażony, wg Czerwonej Listy województwa śląskiego) z 36 stanowisk zlokalizowanych w granicach województwa śląskiego oraz 28 gatunków siedliskotwórczych (o statusie NT lub niższym wg Czerwonej Listy roślin województwa śląskiego), istotnych dla prawidłowego funkcjonowania muraw.

 

Murawy kserotermiczne to zbiorowiska półnaturalne, które powstały i są utrzymywane przez działalność człowieka, głównie wypas. Są to zbiorowiska niezwykle bogate gatunkowo ale i nietrwałe. Każda zmiana sposobu użytkowania, a także warunków siedliskowych powoduje daleko idące zmiany w ich składzie florystycznym. Murawy kserotermiczne wymagają wypasu ekstensywnego, który hamuje proces sukcesji oraz umożliwia rozwój gatunkom kserotermicznym.Zarzucenie ekstensywnej gospodarki pasterskiej prowadzi do szybkiego zaniku muraw. Jest to problem ogólnoeuropejski, dlatego Unia Europejska włączyła siedlisko – murawy kserotermiczne (kod 6210) do Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa 92/43/EWG) dla ochrony których należy wyznaczać obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

 

Nasiona zebrane w ramach projektu przechowywane będą w Śląskim Banku Nasion w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, co jest odpowiedzią na szybkie tępo zanikania gatunków związanych z murawami kserotermicznymi. Większość stanowisk opisanych w literaturze nie istnieje (zarosło, zostało przeznaczonych pod zabudowę). W związku ze zmianą stylu gospodarowania człowieka zanik kolejnych populacji jest nieunikniony, jeśli nie podejmie się działań z zakresu ochrony czynnej. Dlatego konieczne staje się tworzenie rezerw materiału genetycznego w bankach nasion zapewniających dostępność diaspor do produkcji sadzonek na potrzeby odtwarzania lub wzmacniania populacji.

 

 

 

2015-09-17 - Rozmawiali o drzewach

W dniach 14-15 września w naszym Ogrodzie odbyła się konferencja naukowa pt. „Metody analizy wzrostu promieniowego drzew w badaniach dendrochronologicznych”. Jej organizatorami byli Śląski Ogród Botaniczny oraz Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Spotkanie to było okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji na temat wzrostu promieniowego roślin drzewiastych (elementy anatomii, biomechaniki, dendrochronologii).

 

2015-09-14 - Jak było na SPiN Day

W sobotę 12 września odbył się u nas SPiN Day – wydarzenie zorganizowane jednocześnie w 23 instytucjach z różnych części Polski, skupionych w Porozumieniu Społeczeństwo i Nauka.

 

Celem działalności porozumienia jest promocja idei rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w czasie SPiN Day odbyły się warsztaty i pokazy o tematyce przyrodniczej: „Genetyczny przepis na życie”, „Widziane okiem mikroskopu”, „W poszukiwaniu zaginionych smaków” oraz „Weź Ogród pod lupę”. Wszyscy uczestnicy wzięli również udział we wspólnej zabawie, polegającej na kreatywnym wykorzystaniu zwykłych spinaczy biurowych. Jak widać na zdjęciach, pomysłów było wiele.

 

Już teraz zapraszamy na przyszłoroczny SPiN Day!

 

 

 

Więcej zdjęć na 

2015-09-09 - ''Iskierka'' w Ogrodzie

Wczoraj gościliśmy w Ogrodzie podopiecznych Fundacji Iskierka, która działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Mali pacjenci oddziałów onkologicznych z Katowic, Zabrza i Chorzowa wraz ze swoimi rodzinami wzięli udział w warsztatach, wycieczce po świecie roślin, posadzili swoją truskawkę, którą teraz będą się w domu opiekować, oraz zaszaleli na placu zabaw, aby ostatecznie odpocząć przy ognisku.

Mamy nadzieję, że spotkanie ze światem roślin dało małym bohaterom chwilę wytchnienia i radości oraz zachęciło do kolejnych odwiedzin Ogrodu.

 

2015-08-13 - Mój kawałek ogrodu

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

Mój kawałek ogrodu

 

„Mój kawałek ogrodu” to projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem jest Fundacja Giesche we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. W jego realizację zaangażowany jest również Śląski Ogród Botaniczny. Projekt powstał z myślą o czasowo wykluczonej młodzieży, młodych pacjentach, którzy doświadczają trudności w postaci leczenia nowotworowego. Grupą docelową projektu są osoby do 25 roku życia, naznaczone chorobą nowotworową - osoby aktualnie chorujące, wyleczone jak również osoby znajdujące się w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia tejże choroby. Uczestnikami projektu mogą być również opiekunowie dzieci.

 

W projekcie przewidziano cykl kulturalno-artystycznych warsztatów dla wskazanych powyżej uczestników, mając na celu zrekompensowanie im izolacje od świata zewnętrznego i kulturalnego. Choroby nowotworowe burzą harmonię i porządek dotychczasowego życia, od momentu diagnozy pacjenci borykają się z negatywnymi emocjami, permanentnym stresem, poczuciem zagrożenia przed bólem, operacją, dalszym leczeniem.

 

Efekty arteterapii w pracy z chorymi na nowotwór wskazują na znaczną redukcję stresu, lęku, a także podnoszą samoocenę chorego dotyczącą ogólnego stanu zdrowia.

 

Zaplanowany cykl zajęć jest formą arteterapii i prowadzony będzie w trybie sztuka – terapia- ogród.

Warto nadmienić, że koordynatorzy i animatorzy warsztatów to artyści, botanicy i pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, osoby cenione, mające ogromne doświadczenie zarówno w zakresie arteterapii, jak również w prowadzeniu warsztatów artystycznych:

- dr hab. Jolanta Jastrząb

- Paweł Szeibel

- Milena Michałowska

- Monika Panek

 

Zajęcia terapeutyczne odbędą się w: Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Podczas warsztatów uczestnicy przy współpracy animatorów, będących artystami/tutorami będą mogli zaprojektować, opracować i przygotować, a docelowo i pielęgnować swój mały „ogródek” w postaci jednonaczyniowego bezglebowego systemu. Pogłębieniem warsztatu będzie budowanie drugiej, znacznie większej instalacji hydroponicznej równolegle ze wszystkimi uczestnikami projektu, celem integracji i aktywacji różnych grup społecznych. Każdy uczestnik po zakończonych zajęciach będzie mógł swój zabrać ze sobą swój zaprojektowany indywidualnie ogródek i opiekować się nim osobiście.

 

Zadanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu botaniki. Ma umożliwić uczestnikom ekspresję uczuć i emocji drogą niewerbalną, stanowić dla nich formę relaksu, wspólnego spędzenia czasu nad planowaniem sztuki. Celem warsztatów jest dostarczenie pacjentom nowych, pozytywnych emocji i doświadczeń, umożliwienie im ekspresji negatywnych odczuć, a w dalszej konsekwencji redukcja części symptomów i dolegliwości jakie wynikają z choroby.

 

Poza tym celem przedsięwzięcia jest również wspomaganie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka odizolowanego przez chorobę od świata kulturalnego, rozwijanie wrażliwości na szeroko pojętą sztukę i poczucia więzi ze środowiskiem, a także zintegrowanie różnych grup społecznych, kształtowanie tolerancji w kontaktach z ludźmi i przyrodą.

 

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny, w ramach zajęć wszelkie materiały będą do dyspozycji uczestników i ich opiekunów. Planowany czas warsztatów wynosi ok 2-3 godziny.

 

Warsztaty odbędą się we wrześniu i październiku 2015 r.

Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 16.00 pod numerami telefonów 32 353 10 56, 536 222 212, a także mailowo: m.myszkowska@fundacjagiesche.pl oraz m.kuballa@fundacjagiesche.pl

 

Pracownicy Fundacji Giesche pozostają do dyspozycji celem przekazania bliższych informacji na temat projektu, jak również prowadzą zapisy osób zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach.

 

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

2015-08-10 - SPiN Day

Zapraszamy dzieci i młodzież

 

 

do udziału w SPiN Day!

 

Promując ideę rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji - Porozumienie Społeczeństwo i Nauka jednego dnia (12 września) organizuje ogólnopolską akcję „SPiN Day - dla społeczeństwa i nauki”. To pierwsze tego typu wydarzenie realizowane na taką skalę przez popularyzatorów nauki w Polsce.

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, jako członek porozumienia SPiN, zaprasza młodych miłośników i pasjonatów nauki do wspólnej zabawy. W sobotę (12 września) w godz. 11–14 będzie można wziąć udział w warsztatach w ramach SPiN Day. Zapraszamy zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne. Liczba miejsc jest ograniczona, zajęcia są nieodpłatne, więc spieszcie się z zapisami! Każdy uczestnik może wziąć udział w kilku warsztatach. Zapraszamy osoby zainteresowane w wieku 10-18 lat.

 

Zapisy przyjmowane są na następujące zajęcia:

 

„Genetyczny przepis na życie” (90 min., warsztat stacjonarny)

Uczestnicy poznają budowę kodu genetycznego, dowiedzą się jakie metody badawcze są wykorzystanie w celu jego badania. Zapoznają się z podstawowym sprzętem do tego typu badań i samodzielnie wyizolują DNA metodą laboratoryjną.

 

„Widziane okiem mikroskopu” (45 min., warsztat stacjonarny)

Uczestnicy poznaj budowę i zasady obsługi aparatury badawczej (mikroskop świetlny i fluorescencyjny, mikrotom rotacyjny). Będą mieli do dyspozycji osiem dwuosobowych stanowisk, każde z nich wyposażone w mikroskop świetlny oraz podstawowe narzędzia niezbędne do samodzielnego wykonania preparatu.

 

„W poszukiwaniu zaginionych smaków” (45 min., warsztat stacjonarny)

Uczestnicy zapoznają się z różnorodnością biologiczną owoców uprawianych w Polsce na przykładzie starych i nowych odmian jabłoni, grusz, wiśni etc. oraz różnic miedzy nimi. Poznają sposoby rozmnażania roślin metodami wegetatywnymi (szczepienie i okulizacja) oraz wegetatywnymi (z nasion).

 

„Weź Ogród pod lupę” (45 min., warsztat terenowy)

Uczestnicy zapoznają się z terenem Śląskiego Ogrodu Botanicznego, jego działalnością, dowiedzą się ciekawostek na temat tego miejsca oraz będą mogli zadawać pytania prowadzącemu podczas spaceru po terenie CEPiE.

 

Dodatkową atrakcję stanowić będą doświadczenia z wykorzystaniem biurowych spinaczy!

 

Zachęcamy rówież do udziału w obchodach SPiN Day w innych miejscach w Polsce, np. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Szczegóły można znaleźć tutaj.

 

 

Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmuje p. Agnieszka Król tel. 534 994 575, a.krol@sibg.org.pl. Osoby chcące indywidualnie uczestniczyć w zajęciach proszone są o zgłaszanie do p. Katarzyny Galej-Ciwiś tel. 533 309 106, k.galej@sibg.org.pl.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.