AKTUALNOŚCI

2018-06-15 - Golf dla niepełnosprawnych

W naszym Ogrodzie 10 czerwca odbyło się uroczyste powitanie uczestników – niepełnosprawnych zawodników/golfistów, którzy zjechali się z całego kraju na XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które rozgrywane były na polu golfowym na terenie Śląskich Kolekcji Siedliskowych. Poza Mikołowem rozgrywki odbywały się również w Chorzowie i Katowicach.

 

fot. Bogusław Jastrzębski

2018-05-28 - Zapraszamy na półkolonie w Śląskim Ogrodzie Botanicznym!

2018-05-16 - Podsumowanie akcji ZONKW

W 2018 r., 13 maja, po raz kolejny Śląski Ogród Botaniczny zorganizował coroczną akcjię „Zamień Odpady na Kulturalne Wypady”, której patronem honorowym była Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia, współorganizatorem Ekomax z Gliwic, a partnerami instytucje kultury i sportu z województwa śląskiego.

 

W czasie tegorocznej akcji zebraliśmy 4 280 kg elektroodpadów.

 

Dziękujemy za tak liczny udział w akcji!!!

2018-05-02 - Przyjęcia do pracy

Śląski Ogród Botaniczny poszukuje osób do prac ogrodniczych i porządkowych

 

Obowiązki:

 • pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych;
 • pielęgnacja kwietników i rabat;
 • pielęgnacja krzewów i drzew np. cięcia pielęgnacyjne krzewów, wykopywanie wypadów, sadzenie itp.;
 • przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia;
 • sadzenie i przesadzanie roślin;
 • nawożenie i nawadnianie roślin;
 • usuwanie chwastów;
 • wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin;
 • prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości na terenach i obiektach należących do firmy;
 • sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zleconych przez pracodawcę;
 • odpowiedzialność za powierzony sprzęt, dbałość o urządzenia;

 

Wymagania:

 • uczciwość, rzetelność, wytrzymałość fizyczna;
 • praktyczna znajomość obsługi narzędzi ogrodniczych;
 • doświadczenie w branży ogrodniczej oraz znajomość roślin mile widziane;
 • mile widziane osoby z wykształceniem zawodowym ogrodniczym lub technicznym ogrodniczym.

 

Oferujemy:

 • stawka godzinowa;
 • możliwość pracy w dni powszednie oraz weekendy;
 • indywidualne ustalenia godzin wykonywania pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny: 535 883 958 lub mailowy:  m.malotta@sibg.org.pl (z dopiskiem REKRUTACJA). Prosimy również o zamieszczenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach rekrutacyjnych zgodnie Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 

2018-04-26 - ZAMIEŃ ODPADY NA KULTURALNE WYPADY

 

Zasady akcji znajdują się tutaj.

2018-04-24 - Nowa wystawa plenerowa

W minioną niedzielę, 22 kwietnia, uroczyście została otwarta plenerowa wystawa fotograficzna zatytułowana „Świat przyrody malowany elektronami”. To kolejna z wystaw w naszym Ogrodzie, ale zupełnie inna, złożyły się na nią bowiem mikrofotografie wykonane z użyciem mikroskopu elektronowego SEM Hitachi SU 8010.

 

Autorką wszystkich zdjęć jest dr Jagna Karcz, komputerowe barwienia przygotował Bartosz Baran, a opracowanie graficzne wystawy to dzieło Weroniki Ratajskiej artysty plastyka.

 

Dzięki współpracy z Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszamy Państwa do mikroświata.

 

Wystawa została zorganizowana w ramach kampanii „Klimat dla Śląska” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia Ogrodu, tj. 9.00 do 20.00, wstęp bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 fot. Ewelina Roszkowska

2018-03-30 - Zajęcia edukacyjne

2018-03-30 - Świąteczne życzenia

2018-02-27 - Botaniczna Piątka

Szczegóły na stronie organizatora TUTAJ

 


2018-02-07 - Ochrona przyrody w prawie i praktyce - bezpłatny kurs

Na platformie e-learningowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępny jest bezpłatny kurs Ochrona przyrody w prawie i praktyce, opracowany w ramach projektu LIFE Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody.

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska udostępniła bezpłatny kurs e-learningowy „Ochrona przyrody w prawie i praktyce”, opracowany w ramach projektu LIFE „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”. Kurs zawiera podstawowe informacje na temat regulacji prawnych w obszarze ochrony przyrody oraz kompetencji organów i instytucji biorących w niej udział, a także omawia możliwość zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz prawnej ochrony przyrody w Polsce.

 

Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu prawnej ochrony przyrody mogą od stycznia 2018 r. nieodpłatnie korzystać z kurs po zalogowaniu się na platformie e-learningowej: https://e-natura2000.gdos.gov.pl. Kurs składa się z trzech modułów: „Prawo ochrony przyrody”, „Kompetencje i współpraca podmiotów zaangażowanych w ochronę przyrody”, „Partycypacja publiczna i udział społeczny w prawnej ochronie przyrody”. Na ich ukończenie należy przeznaczyć łącznie ok. 5 godzin zegarowych.

 

Treści merytoryczne ww. modułów opierają się głównie na regulacjach zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Uczestnicy kursu w przystępny sposób poznają m.in. cele i formy ochrony przyrody oraz zakazy obowiązujące w obszarowych i obiektowych formach ochrony przyrody, podmioty i organy opiniodawczo-doradcze zaangażowane w prawną ochronę przyrody oraz uprawnienia organizacji społecznych w prawie administracyjnym, karnym i cywilnym. Zdobywanie wiedzy urozmaicają interaktywne ćwiczenia, których w całym kursie jest kilkanaście. Dodatkowo, autorzy kursu podpowiadają, gdzie szukać praktycznych informacji, takich jak lista roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową. Po zapoznaniu się z całym materiałem dydaktycznym kursu, możliwe jest przystąpienie do testu wiedzy i wygenerowanie imiennego certyfikatu.

 

Kurs e-learningowy „Ochrona przyrody w prawie i praktyce” powstał w ramach prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska projektu LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, we współpracy z instytucjami wspierającymi realizację projektu, tj. Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Komendą Główną Policji, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Prokuraturą Krajową oraz regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Więcej informacji o projekcie „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody” można znaleźć na stronie internetowej: http://projekty.gdos.gov.pl/masz-prawo-cele.

 

 

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.