AKTUALNOŚCI

2022-11-28 - Mikołajkowa gra terenowa

2022-11-22 - Warsztaty świąteczne

2022-11-07 - Wystawcy poszukiwani

Zapraszamy do współpracy!

Kiermasz świąteczny odbędzie się w ramach obchodów Dnia Zimozielonych Roślin.

Termin: 11 grudnia 2022 r.

Czas: godz. 11 – 17

Koszt: bezpłatnie

Stanowiska: część w budynku, część na zewnątrz

Lokalizacja: Mikołów, woj. śląskie

Kontakt: kiermasz@sibg.org.pl

Zainteresowanym prześlemy kartę zgłoszeniową wraz z regulaminem.

 

 

2022-09-22 - Zapytanie o cenę - nawodnienie

 

Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń w Mikołowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę instalacji nawadniającej, w ramach realizacji projektu Rozbudowa kolekcji siedliskowej (etap V) oraz założenie kolekcji ozdobnych bylin polskich (etap I), dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert poprzez pocztę e-mail lub pocztę tradycyjną. Szczegóły znajdują się tutaj.

2022-08-18 - Uwaga, prace remontowe!
Informujemy, że do końca sierpnia br. platformy widokowe nad kamieniołomem będą wyłączone z użytkowania w związku z prowadzonymi pracami remontowymi.
 

 

 

2022-07-26 - Letnie podróże po Sośniej Górze

2022-05-24 - Debata o bezpieczeństwie energetycznym

2022-04-27 - Projekt dotyczący bioróżnorodności regionu Baldżuwon w Tadżykistanie zakończony

Projekt był realizowany przez Śląski Ogród Botaniczny w kooperacji z Drużyną Ochrony Przyrody z Duszanbe i powiatem Baldżuwon w prowincji Chatlońskiej w Tadżykistanie. Kierownikiem merytorycznym projektu był prof. Arkadiusz Nowak, a w zespole pracowali także prof. Marcin Nobis, prof. UO Sylwia Nowak, prof. UWr Zygmunt Kącki, dr Sebastian Świerszcz, dr Ewelina Klichowska, dr Marcin Kotowski, dr Małgorzata Raduła, dr Grzegorz Swacha, mgr Krystyna Waindzoch, mgr Patryk Bubła.

 

W ramach projektu wydane zostały 4 broszury promujące ochronę endemitów i roślin użytkowych rejonu Baldżuwon. Dodatkowo wydano także przewodnik po ekoszlakach (m.in. tulipanowym, pustynnikowym, ostnicowym, czosnkowym i zapaliczkowym) i opisy mikrorezerwatów - najmniejszych form ochrony przyrody, których pięć wyznaczono w Dolinie Sary-Khosor (Holdor-Czaszma, Cziltan, Mullokoni, Satalmusz i Sary-Daszt). Zebrano nasiona ok 80 gatunków endemicznych, rzadkich i ustępujących roślin, które zdeponowano w Banku Genów Ogrodu PAN w Powsinie.

 

Projekt został wysoko oceniony w Tadżykistanie i mamy nadzieje, że nasz zespół będzie kontynuował działania ochronne w światowym hotspocie bioróżnorodności.

 

 

 

2022-04-22 - SALUTE4CE - ostatni newsletter

Zapraszamy do lektury ostatniego już newslettera dotyczącego realizacji międzynarodowego projektu SALUTE4CE, w którym Śląski Ogród Botaniczny brał udział do marca tego roku. Znaleźć w nim można podsumowanie naszych 3-letnich działań.

2022-04-22 - Projekt

 

Mikołów dla Klimatu

wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście

 
 

To projekt realizowany w partnerstwie Gminy Mikołów, Instytutu Strategicznego Rozwoju
w Liechtenmsteinie oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie,

korzystający z dofinansowania w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego reprezentujących wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

Wartość projektu to aż 11,5 miliona złotych, w tym dofinansowanie ze środków:

  • EOG 8,5 miliona złotych
  • budżetu państwa 1,5 miliona złotych
  • WFOŚiGW w Katowicach 167 tysięcy złotych

Celem projektu jest wzmocnienie odporności miasta na skutki zmian klimatycznych przez zwiększenie jakości i spójności sieci błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeni publicznej.

 

Zrealizowane zostaną inwestycje łączące tworzenie i odnawianie zieleni z retencją oraz zagospodarowaniem wód deszczowych. Podjęte zostaną również działania mitygacyjnych
i edukacyjnych.

 

 

Szczegóły projektu dostepne są na stronie internetowej:

www.mikolowdlaklimatu.mikolow.eu 

 
     
     

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.