AKTUALNOŚCI

2018-02-01 - Apel do rolników

Śląski Ogród Botaniczny poszukuje pośladu (odpadu z młócki zbożowej) pozostawionego w miejscu składowania (stodoła) – nie chodzi o baloty siana, a tylko o to, co się z nich wytrząsnęło.

 

Chcielibyśmy pozyskać poślad z żyznych łąk i pastwisk świeżych, który posłuży nam do rewitalizacji kolekcji łąki kwietnej w Ogrodzie Botanicznym.

 

Nasi pracownicy przyjadą na miejsce wskazane przez rolnika i zabiorą materiał. W zamian podarują sadzonkę starej odmiany jabłoni wyhodowanej w naszej Kolekcji Zachowawczej Tradycyjnych Odmian Drzew Owocowych.

 

Kontakt: Marta Malotta, tel. 535 883 958

 

Z góry serdecznie dziękujemy!

 fot. Andrzej Suchecki

2018-01-11 - Zapraszamy na bal przebierańców!

Zapraszamy dzieci z Mikołowa i okolic na bal przebierańców, który odbędzie się w Ogrodzie w sobotę 20 stycznia od 10.00 do 12.00. Obowiązują przebrania (dotyczy to również osób dorosłych).

Wstęp wolny!

 

2018-01-03 - Rozmnażamy stare odmiany śliw

Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami zrazami* starych odmian śliw. Poszukujemy zdrowych, smacznych, dobrze owocujących znanych z nazwy starych odmian śliwek (poza węgierką). W zamian, po przyjęciu się danej odmiany śliwy, zostanie oddana Państwu nowa sadzonka tej starej odmiany.

 

Stare odmiany to, oprócz wspomnianej węgierki zwykłej, węgierka biała, brzoskwiniowa, śliwa opal, renkloda 'Althana', renkloda 'Ulena', Ruth Gerstetter, węgierka 'Wangenheima' i in.

 

Prosimy o dostarczanie ich bezpośrednio do sekretariatu Ogrodu w Mikołowie lub przesłania pocztą w bąbelkowej kopercie. W obydwu przypadkach prosimy o związanie pędów, umieszczenie ich w torebce foliowej, opisanie zrazów, jaka to jest odmiana oraz podanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, kontakt). Zrazy będziemy przyjmować do 20 lutego 2018 roku. 

 

Ochrona starych śliw jest kolejnym działaniem Śląskiego Ogrodu Botanicznego w ramach ochrony przed wyginięciem starych odmian drzew owocowych, głównie jabłoni i śliw, które w niewielkiej liczbie występują w starych sadach. Pozyskiwanie starych odmian roślin użytkowych z miejsca pierwotnego ich występowania i rozmnażanie ich na tym samym terenie (in situ) jest najskuteczniejszą metodą ochrony zasobów genowych (czyli wszystkich gatunków, odmian oraz form roślin uprawianych przez człowieka łącznie z ich dzikimi przodkami). Stanowią one materiał, dzięki któremu można dokonywać selekcji, tworzyć nowe odmiany bardziej przystosowane do lokalnych warunków mikroklimatycznych, glebowych, są bardziej plenne.

 


 

Zraz* to obcięty zdrowy pęd jednoroczny (pęd wyrośnięty z zeszłego roku), na danym drzewie szlachetnym. Obcinamy najładniejszy zdrowy pęd, który ma co najmniej 3 pąki, o długości ok. 25 cm.

2017-12-30 - Dofinansowanie do projektu

Z radością informujemy, że w minionym tygodniu została podpisana umowa z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych dotycząca dofinansowania do wspólnego projektu Śląskiego Ogrodu Botanicznego i PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie pt. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in situ lub ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w kwocie 5 121 715,50 zł. Zaś kwota całego projektu to 6 025 547,67 zł.

           

Celem projektu jest czynna ochrona szaty roślinnej, w tym zbiorowisk i gatunków flory Polski poprzez realizację szeroko zakrojonego planu zintegrowanych działań ochrony czynnej in situ i ex situ wybranych gatunków oraz ich siedlisk. Projekt spaja i w sposób komplementarny łączy ze sobą spektrum dobrych praktyk stosowanych w czynnej ochronie przyrody wzbogaconych o wiedzę uzyskaną w drodze naszych dotychczasowych badań nad skutecznym zabezpieczaniem różnorodności genetycznej wybranych gatunków o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce. Kompleksowe, wieloaspektowe podejście do problemu ochrony gatunkowej roślin wyraża się w dwutorowych, kompatybilnych w stosunku do siebie założeniach projektu:

  • kompleksowa ochrona ex situ wybranych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin poprzez skuteczne i długoterminowe zabezpieczenie nasion w warunkach kriogenicznych (bank nasion) oraz utworzenie banku DNA tych gatunków – zbiór 31 gatunków
  • zintegrowanie metod ochrony ex situ i in situ dla zabezpieczenia różnorodności genetycznej wybranych gatunków roślin i ich siedlisk, w tym o priorytetowym znaczeniu dla zasobów przyrodniczych UE, poprzez ich restytucję oraz poprawę stanu siedliska tych gatunków: Adenophora liliifolia, Apium repens, Veratrum nigrum, Stipa joannis, Dianthus gratianopolitanus, Anemone sylvestris, Carex praecox i Camplanula sibirica

 

 

 

 

 

2017-12-23 - W Wigilię Ogród otwarty krócej

Szanowni Państwo, informujemy, że 24 grudnia, w Wigiię, Ogród Żółty (część na Sośniej Górze) czynny będzie tylko do godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy!

2017-12-15 - Podsumowanie projektu

Grudzień to miesiąc, w którym dokonuje się podsumowań całego roku, ale w naszym Ogrodzie podsumowaliśmy w miniony wtorek nie tylko 2017, ale pięć lat realizacji projektu „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego”.

 

Tak, proszę Państwa, minęło 5 lat od oficjalnego otwarcia Centrum na Sośniej Górze, instytucji, która bardzo mocno wpisała się w naszą mikołowską scenerię i wyróżnia Mikołów na tle innych miast. Naprawdę mamy się czym szczycić!

 

 

fot. Janusz Moczulski

 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego to obiekt unikalny w skali całego kraju, który usytuowany został na zrewitalizowanym obszarze powojskowym. Dotychczas nieużytkowany, a jednocześnie cenny przyrodniczo teren został zagospodarowany i służy celom badawczym i edukacyjnym Ogrodu, a dla mieszkańców jest miejscem wypoczynku i spotkań.

 

W listopadzie 2012 roku miejsce to zostało nagrodzone w konkursie na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego”. Pozytywny wizerunek Centrum Edukacji świadczy o tym, że miasto  trafia w potrzeby mieszkańców, podnosząc wciąż standard ich życia. Sukces obiektu to przede wszystkim pomysł dobrego wkomponowania Centrum Edukacji w przestrzeń miejską. Gmina Mikołów tworzy przestrzeń publiczną, mającą coraz więcej do zaoferowania mieszkańcom, czyniąc ją konkurencyjną i atrakcyjną w okolicy i regionie – tak jury konkursu uzasadniło przyznanie wyróżnienia.

 

W ciągu tych lat Ogród odwiedziło kilkaset tysięcy osób indywidualnie i w grupach zorganizowanych polskich i zagranicznych. Odbyło się kilkanaście znaczących konferencji, setki seminariów popularnonaukowych i naukowych. Z oferty edukacyjnej co roku korzysta kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży. W Ogrodzie odbywają się praktyki przyuczające do zawodu ogrodnika oraz staże studenckie.

 

Miejsce to szczególną popularność zyskało dzięki plenerowym imprezom o charakterze przyrodniczo-ekologicznym. Od początku 2012 r. regularnie organizowane są spotkania nawiązujące do międzynarodowych świąt, takich jak Dzień Ziemi, Dzień Ptaków, Dzień Bioróżnorodności… Nie udałoby się przygotowywać tych wydarzeń z tak wielkim rozmachem, gdyby nie ogromne zaangażowanie wolontariuszy. Przez te lata setki osób uczestniczyło w przygotowaniu a następnie prowadzeniu warsztatów manualnych, zabaw i gier terenowych czy aktywności sportowych. Wolontariusze się zmieniają – angażuje się młodzież, która nie ma zbyt wielu obowiązków i chce wolny czas spędzać w Ogrodzie, z drugiej strony – dojrzałe osoby, które, będąc na emeryturze, mogą oddawać się zajęciom, na które w okresie aktywności zawodowej nie mieli czasu. Wszystkim serdecznie dziękujemy!

 

fot. Iwona Spychała-Długosz

 

W powstanie Centrum a wcześniej Śląskiego Ogrodu Botanicznego zaangażowanych było wiele osób, które ciężko pracowały, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą, aby rozwijać i popularyzować to miejsce. Nie sposób wymienić wszystkich, ale są takie, które wymienić należy. Są to: prof. Wiesław Włoch, prof. Jerzy Puchalski oraz Eugeniusz Wycisło – były burmistrz Mikołowa, były starosta mikołowski, obecnie radny miasta i wiceprezes Związku Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny. To grudniowe spotkanie było idealną okazją, aby w szczególny sposób im podziękować i wyrazić szacunek dla ich pracy.

 

Dyrektor Ogrodu Paweł Kojs podziękował także byłym władzom Mikołowa Markowi Balcerowi oraz Adamowi Putkowskiemu za podjecie się realizacji tego wymagającego przedsięwzięcia, jakim była budowa CEPiE, oraz obecnym: burmistrzom Stanisławowi Piechule i Mateuszowi Handlowi oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej Michałowi Rupikowi. Dyrektor Kojs podziękował za otwartość i odwagę w kontynuowaniu tego trudnego zadania, mimo często niesprzyjających warunków, oraz ciągłe wspieranie działań podejmowanych przez Ogród, dzięki czemu miejsce to rozwija się i pięknieje z roku na rok, co z całą pewnością docenią przyszłe pokolenia mieszkańców.

 

 

2017-11-23 - Zaproszenie do udziału w konferencji / Invitation to the participation in the conference

W dniach 9-12 lipca 2018 r. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbędzie się konferencja pt. "Paradygmat semiotyczny dla kultury i natury – transdyscyplinarne studia w zakresie cybernetyki uczenia się, adaptacji, rozumienia i wiedzy”. / During the days from July 9th to 12th, 2018 in The Silesian Botanical Garden the conference will be held under the title: Ecosemiotic Paradigm for Nature and Culture: Transdisciplinary Explorations in the Cybernetics of Learning, Adapting, Understanding & Knowing.

 

Organizatorem konferencji obok Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie we współpracy i pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowym Instytutem Komunikologii ze Stanów Zjednoczonych. / The organizers of this conference apart from the Silesian Botanial Carden are The Adam Mickiewicz University in Poznań, The PAS Botanical Garden: CBDC in Powsin, Poland, in cooperation and under the auspices The Polish Academy of Sciences, Poland & The International Communicology Institute, Washington, DC, USA.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką i zgłaszania abstraktów do 15 lutego 2018 r. Udział w konferencji można zgłaszać do 15 kwietnia 2018 r. / We encourage you to be acquainted with the thematic scope and to submit your abstracts until February 15, 2018. The desire to participate in the conference can be made until April15, 2018.

 

 

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ / Registration Form are HERE

 

Wymagania dot. abstraktu TUTAJ / The demands pertaining to participation are HERE

 

Group photo: 0102,

 

Photos HERE

 

PDF

 

2017-11-21 - Sośnia Góra pokonana!

Jesienna i ostatnia edycja w tym roku Botanicznej Piątki za nami. 18 listopada prawie siedemdziesięciu śmiałków trzy razy zdobywało Sośnią Górę – trzy razy, bo tak była wytyczona trasa, aby regulaminowym pięciu kilometrom stało się zadość. Trasa w naszym Ogrodzie do najłatwiejszych nie należy, wszak do pokonania jest wysokość 340 m n.p.m. Ale wielu było takich, mocno wprawionych w sportowych bojach, dla których taka wspinaczka to normalność.

 

 

Jednym z nich jest zdobywca pierwszego miejsca – niekwestionowany lider – Wojciech Lichota z SzostTeam, który pokonał trasę z czasem 18:50. Minutę za nim do mety dotarł Grzegorz Wowry, a jako trzeci przybiegł Leszek Pstraś z Parkrun Katowice z czasem 20:01. Wśród kobiet najszybsza była Beata Mendel reprezentująca Studio Fitness Beata Mendel z Mikołowa z czasem 24:20, druga – Marzena Musiał (25:11) z Jaworzna, a trzecia – Elżbieta Przybył (25:51) z zaprzyjaźnionego z naszym Ogrodem stowarzyszenia, które uczestniczy w naszych świętach ekologicznych – Cidry Latajom.

 

 

W konkurencji nordic walking też było komu kibicować, gdyż chodziarzy w tej edycji było całkiem sporo, bo aż 16. Jako pierwszy trasę zaliczył Leszek Mielcarek z czasem 33:02, drugie miejsce zdobył Andrzej Musioł z Team Papry 20, który przeciął linię mety z czasem 33:50, a trzecia uplasowała się Joanna Kołodziej z FabrikaNordika z Rudy Śląskiej, uzyskując czas zaledwie minutę słabszy – 34:52.

 

 

Poza zwycięzcami w kategorii Open nagrodzeni zostali również zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych. Dodatkowo wśród wszystkich uczestników rozlosowana została nagroda specjalna od sponsora. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w edycji wiosennej. A organizatorom - grupie Botaniczna Piątka z Poznania - dziękujemy za profosjonalne zawody!

 

Wyniki biegu TUTAJ

Wyniki nordic walking TUTAJ

 

Galeria zdjęć Facebook

2017-10-30 - Botaniczna Piątka - edycja jesienna

Zapisy oraz regulamin na stronie organizatora - grupy Botaniczna Piątka TUTAJ

 

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i bądź na bieżąco z informacjami 

 

 

 

 

2017-10-10 - SPiN Day 2017 

W piątek 10 listopada już po raz trzeci Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie włączył się w ogólnopolską akcję SPiN Day, mającą na celu popularyzację wiedzy i wyników badań naukowych, zorganizowaną we współpracy z instytucjami zrzeszonymi w Porozumieniu Społeczeństwo i Nauka (SPiN). W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia był smog, zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne. Do tych tematów nawiązywaliśmy więc na warsztatach i wykładach, w których wzięło udział 51 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Katowic i Rybnika.
Jeden z wykładów pt. „Smog – palący problem”, prowadzony przez Mariusza Wierzgonia, dotyczył głośnego ostatnimi czasy problemu związanego z zanieczyszczeniem powietrza cząsteczkami pyłów stałych (PM). Podczas wykładu uczniowie mogli dowiedzieć się czym jest smog, jak powstaje oraz dlaczego jest to aż tak poważny problem, dotyczący nas wszystkich. Oprócz wiadomości na temat szkodliwego wpływu cząsteczek PM na ludzki organizm, słuchacze dowiedzieli się co zrobić, aby poprawić jakość powietrza w Polsce. 

 

 

 


Tematyką drugiego wykładu był wpływ zmian klimatycznych na środowisko, występowanie i ewolucję organizmów żywych. Prelegent Miłosz Morawski przybliżył uczniom historię zlodowaceń i ociepleń ziemi, podał dowody na obserwowane obecnie nagrzewanie się Ziemi oraz przykłady konsekwencji tych procesów dla zwierząt i roślin. W trakcie i po wykładzie zachęcał do pytań i dyskusji, w której uczniowie chętnie brali udział.

Warsztaty skupione były na tematyce zanieczyszczeń. Dariusz Halabowski przybliżył uczestnikom bardzo ważny aspekt zanieczyszczenia środowiska i jego wpływu na wodne organizmy żywe, z którym spotykamy się na co dzień i sami możemy mu zapobiegać lub chociażby ograniczać. Wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach bardzo się zaangażowały słuchając uważnie prelekcji i wykonując polecenia zawarte w kartach do wypełnienia, co pozytywnie wpłynęło na ich zrozumienie poruszanego problemu.
Ewelina Roszkowska na warsztacie poruszyła temat zanieczyszczenia powietrza oraz metod jego monitoringu. W części praktycznej zadaniem uczniów była ocena jakości powietrza na terenie CEPiE za pomocą oceny różnorodności gatunkowej epifitycznych porostów. W tym celu wykorzystano uproszczoną metodę VDI polegającą na ocenie pokrycia i frekwencji poszczególnych grup porostów oraz analizie zebranych danych. Kontynuacją zajęć jest powtórzenie przez uczniów badań w miejscu ich zamieszkania a następnie analiza i porównanie uzyskanych wyników.

 

 

 


Mamy nadzieję, że uczestnicy tegorocznego SPiN Day po naszych wykładach i warsztatach nie tylko wyszli z większą wiedzą i świadomością na temat smogu, zanieczyszczeń i zmian klimatycznych, ale również z narzędziami pozwalającymi im na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.