AKTUALNOŚCI

2018-02-27 - Botaniczna Piątka

Szczegóły na stronie organizatora TUTAJ

 


2018-02-07 - Ochrona przyrody w prawie i praktyce - bezpłatny kurs

Na platformie e-learningowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępny jest bezpłatny kurs Ochrona przyrody w prawie i praktyce, opracowany w ramach projektu LIFE Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody.

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska udostępniła bezpłatny kurs e-learningowy „Ochrona przyrody w prawie i praktyce”, opracowany w ramach projektu LIFE „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”. Kurs zawiera podstawowe informacje na temat regulacji prawnych w obszarze ochrony przyrody oraz kompetencji organów i instytucji biorących w niej udział, a także omawia możliwość zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz prawnej ochrony przyrody w Polsce.

 

Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu prawnej ochrony przyrody mogą od stycznia 2018 r. nieodpłatnie korzystać z kurs po zalogowaniu się na platformie e-learningowej: https://e-natura2000.gdos.gov.pl. Kurs składa się z trzech modułów: „Prawo ochrony przyrody”, „Kompetencje i współpraca podmiotów zaangażowanych w ochronę przyrody”, „Partycypacja publiczna i udział społeczny w prawnej ochronie przyrody”. Na ich ukończenie należy przeznaczyć łącznie ok. 5 godzin zegarowych.

 

Treści merytoryczne ww. modułów opierają się głównie na regulacjach zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Uczestnicy kursu w przystępny sposób poznają m.in. cele i formy ochrony przyrody oraz zakazy obowiązujące w obszarowych i obiektowych formach ochrony przyrody, podmioty i organy opiniodawczo-doradcze zaangażowane w prawną ochronę przyrody oraz uprawnienia organizacji społecznych w prawie administracyjnym, karnym i cywilnym. Zdobywanie wiedzy urozmaicają interaktywne ćwiczenia, których w całym kursie jest kilkanaście. Dodatkowo, autorzy kursu podpowiadają, gdzie szukać praktycznych informacji, takich jak lista roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową. Po zapoznaniu się z całym materiałem dydaktycznym kursu, możliwe jest przystąpienie do testu wiedzy i wygenerowanie imiennego certyfikatu.

 

Kurs e-learningowy „Ochrona przyrody w prawie i praktyce” powstał w ramach prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska projektu LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, we współpracy z instytucjami wspierającymi realizację projektu, tj. Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Komendą Główną Policji, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Prokuraturą Krajową oraz regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Więcej informacji o projekcie „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody” można znaleźć na stronie internetowej: http://projekty.gdos.gov.pl/masz-prawo-cele.

 

 

 

2018-02-07 - Dyrektor Ogrodu Mikołowianinem Roku

Już po raz 21. zostały wręczone statuetki dla najbardziej zasłużonych dla Mikołowa osób i firm. Wśród siedmiu laureatów znalazł się również dyrektor naszego Ogrodu Paweł Kojs.

 

Zaś Wyróżnienie Specjalne Burmistrza Miasta Mikołowa otrzymał nasz edukator Krzysztof Lewicki, który wraz ze swoją partnerką Klaudią Jadwiszczyk (Tandemowe Trip Love) oraz psem w zeszłym roku na rowerze dotarł do Nordkapp.

 

Serdecznie gratulujemy!

Relację z wręczenia statuetek Mikołowianina Roku można zobaczyć TUTAJ

 

fot. Gazeta Mikołowska

2018-02-01 - Apel do rolników

Śląski Ogród Botaniczny poszukuje pośladu (odpadu z młócki zbożowej) pozostawionego w miejscu składowania (stodoła) – nie chodzi o baloty siana, a tylko o to, co się z nich wytrząsnęło.

 

Chcielibyśmy pozyskać poślad z żyznych łąk i pastwisk świeżych, który posłuży nam do rewitalizacji kolekcji łąki kwietnej w Ogrodzie Botanicznym.

 

Nasi pracownicy przyjadą na miejsce wskazane przez rolnika i zabiorą materiał. W zamian podarują sadzonkę starej odmiany jabłoni wyhodowanej w naszej Kolekcji Zachowawczej Tradycyjnych Odmian Drzew Owocowych.

 

Kontakt: Marta Malotta, tel. 535 883 958

 

Z góry serdecznie dziękujemy!

 fot. Andrzej Suchecki

2018-01-11 - Zapraszamy na bal przebierańców!

Zapraszamy dzieci z Mikołowa i okolic na bal przebierańców, który odbędzie się w Ogrodzie w sobotę 20 stycznia od 10.00 do 12.00. Obowiązują przebrania (dotyczy to również osób dorosłych).

Wstęp wolny!

 

2018-01-03 - Rozmnażamy stare odmiany śliw

Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami zrazami* starych odmian śliw. Poszukujemy zdrowych, smacznych, dobrze owocujących znanych z nazwy starych odmian śliwek (poza węgierką). W zamian, po przyjęciu się danej odmiany śliwy, zostanie oddana Państwu nowa sadzonka tej starej odmiany.

 

Stare odmiany to, oprócz wspomnianej węgierki zwykłej, węgierka biała, brzoskwiniowa, śliwa opal, renkloda 'Althana', renkloda 'Ulena', Ruth Gerstetter, węgierka 'Wangenheima' i in.

 

Prosimy o dostarczanie ich bezpośrednio do sekretariatu Ogrodu w Mikołowie lub przesłania pocztą w bąbelkowej kopercie. W obydwu przypadkach prosimy o związanie pędów, umieszczenie ich w torebce foliowej, opisanie zrazów, jaka to jest odmiana oraz podanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, kontakt). Zrazy będziemy przyjmować do 20 lutego 2018 roku. 

 

Ochrona starych śliw jest kolejnym działaniem Śląskiego Ogrodu Botanicznego w ramach ochrony przed wyginięciem starych odmian drzew owocowych, głównie jabłoni i śliw, które w niewielkiej liczbie występują w starych sadach. Pozyskiwanie starych odmian roślin użytkowych z miejsca pierwotnego ich występowania i rozmnażanie ich na tym samym terenie (in situ) jest najskuteczniejszą metodą ochrony zasobów genowych (czyli wszystkich gatunków, odmian oraz form roślin uprawianych przez człowieka łącznie z ich dzikimi przodkami). Stanowią one materiał, dzięki któremu można dokonywać selekcji, tworzyć nowe odmiany bardziej przystosowane do lokalnych warunków mikroklimatycznych, glebowych, są bardziej plenne.

 


 

Zraz* to obcięty zdrowy pęd jednoroczny (pęd wyrośnięty z zeszłego roku), na danym drzewie szlachetnym. Obcinamy najładniejszy zdrowy pęd, który ma co najmniej 3 pąki, o długości ok. 25 cm.

2017-12-30 - Dofinansowanie do projektu

Z radością informujemy, że w minionym tygodniu została podpisana umowa z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych dotycząca dofinansowania do wspólnego projektu Śląskiego Ogrodu Botanicznego i PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie pt. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in situ lub ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w kwocie 5 121 715,50 zł. Zaś kwota całego projektu to 6 025 547,67 zł.

           

Celem projektu jest czynna ochrona szaty roślinnej, w tym zbiorowisk i gatunków flory Polski poprzez realizację szeroko zakrojonego planu zintegrowanych działań ochrony czynnej in situ i ex situ wybranych gatunków oraz ich siedlisk. Projekt spaja i w sposób komplementarny łączy ze sobą spektrum dobrych praktyk stosowanych w czynnej ochronie przyrody wzbogaconych o wiedzę uzyskaną w drodze naszych dotychczasowych badań nad skutecznym zabezpieczaniem różnorodności genetycznej wybranych gatunków o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce. Kompleksowe, wieloaspektowe podejście do problemu ochrony gatunkowej roślin wyraża się w dwutorowych, kompatybilnych w stosunku do siebie założeniach projektu:

  • kompleksowa ochrona ex situ wybranych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin poprzez skuteczne i długoterminowe zabezpieczenie nasion w warunkach kriogenicznych (bank nasion) oraz utworzenie banku DNA tych gatunków – zbiór 31 gatunków
  • zintegrowanie metod ochrony ex situ i in situ dla zabezpieczenia różnorodności genetycznej wybranych gatunków roślin i ich siedlisk, w tym o priorytetowym znaczeniu dla zasobów przyrodniczych UE, poprzez ich restytucję oraz poprawę stanu siedliska tych gatunków: Adenophora liliifolia, Apium repens, Veratrum nigrum, Stipa joannis, Dianthus gratianopolitanus, Anemone sylvestris, Carex praecox i Camplanula sibirica

 

 

 

 

 

2017-12-23 - W Wigilię Ogród otwarty krócej

Szanowni Państwo, informujemy, że 24 grudnia, w Wigiię, Ogród Żółty (część na Sośniej Górze) czynny będzie tylko do godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy!

2017-12-15 - Podsumowanie projektu

Grudzień to miesiąc, w którym dokonuje się podsumowań całego roku, ale w naszym Ogrodzie podsumowaliśmy w miniony wtorek nie tylko 2017, ale pięć lat realizacji projektu „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego”.

 

Tak, proszę Państwa, minęło 5 lat od oficjalnego otwarcia Centrum na Sośniej Górze, instytucji, która bardzo mocno wpisała się w naszą mikołowską scenerię i wyróżnia Mikołów na tle innych miast. Naprawdę mamy się czym szczycić!

 

 

fot. Janusz Moczulski

 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego to obiekt unikalny w skali całego kraju, który usytuowany został na zrewitalizowanym obszarze powojskowym. Dotychczas nieużytkowany, a jednocześnie cenny przyrodniczo teren został zagospodarowany i służy celom badawczym i edukacyjnym Ogrodu, a dla mieszkańców jest miejscem wypoczynku i spotkań.

 

W listopadzie 2012 roku miejsce to zostało nagrodzone w konkursie na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego”. Pozytywny wizerunek Centrum Edukacji świadczy o tym, że miasto  trafia w potrzeby mieszkańców, podnosząc wciąż standard ich życia. Sukces obiektu to przede wszystkim pomysł dobrego wkomponowania Centrum Edukacji w przestrzeń miejską. Gmina Mikołów tworzy przestrzeń publiczną, mającą coraz więcej do zaoferowania mieszkańcom, czyniąc ją konkurencyjną i atrakcyjną w okolicy i regionie – tak jury konkursu uzasadniło przyznanie wyróżnienia.

 

W ciągu tych lat Ogród odwiedziło kilkaset tysięcy osób indywidualnie i w grupach zorganizowanych polskich i zagranicznych. Odbyło się kilkanaście znaczących konferencji, setki seminariów popularnonaukowych i naukowych. Z oferty edukacyjnej co roku korzysta kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży. W Ogrodzie odbywają się praktyki przyuczające do zawodu ogrodnika oraz staże studenckie.

 

Miejsce to szczególną popularność zyskało dzięki plenerowym imprezom o charakterze przyrodniczo-ekologicznym. Od początku 2012 r. regularnie organizowane są spotkania nawiązujące do międzynarodowych świąt, takich jak Dzień Ziemi, Dzień Ptaków, Dzień Bioróżnorodności… Nie udałoby się przygotowywać tych wydarzeń z tak wielkim rozmachem, gdyby nie ogromne zaangażowanie wolontariuszy. Przez te lata setki osób uczestniczyło w przygotowaniu a następnie prowadzeniu warsztatów manualnych, zabaw i gier terenowych czy aktywności sportowych. Wolontariusze się zmieniają – angażuje się młodzież, która nie ma zbyt wielu obowiązków i chce wolny czas spędzać w Ogrodzie, z drugiej strony – dojrzałe osoby, które, będąc na emeryturze, mogą oddawać się zajęciom, na które w okresie aktywności zawodowej nie mieli czasu. Wszystkim serdecznie dziękujemy!

 

fot. Iwona Spychała-Długosz

 

W powstanie Centrum a wcześniej Śląskiego Ogrodu Botanicznego zaangażowanych było wiele osób, które ciężko pracowały, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą, aby rozwijać i popularyzować to miejsce. Nie sposób wymienić wszystkich, ale są takie, które wymienić należy. Są to: prof. Wiesław Włoch, prof. Jerzy Puchalski oraz Eugeniusz Wycisło – były burmistrz Mikołowa, były starosta mikołowski, obecnie radny miasta i wiceprezes Związku Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny. To grudniowe spotkanie było idealną okazją, aby w szczególny sposób im podziękować i wyrazić szacunek dla ich pracy.

 

Dyrektor Ogrodu Paweł Kojs podziękował także byłym władzom Mikołowa Markowi Balcerowi oraz Adamowi Putkowskiemu za podjecie się realizacji tego wymagającego przedsięwzięcia, jakim była budowa CEPiE, oraz obecnym: burmistrzom Stanisławowi Piechule i Mateuszowi Handlowi oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej Michałowi Rupikowi. Dyrektor Kojs podziękował za otwartość i odwagę w kontynuowaniu tego trudnego zadania, mimo często niesprzyjających warunków, oraz ciągłe wspieranie działań podejmowanych przez Ogród, dzięki czemu miejsce to rozwija się i pięknieje z roku na rok, co z całą pewnością docenią przyszłe pokolenia mieszkańców.

 

 

2017-11-23 - Zaproszenie do udziału w konferencji / Invitation to the participation in the conference

W dniach 9-12 lipca 2018 r. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbędzie się konferencja pt. "Paradygmat semiotyczny dla kultury i natury – transdyscyplinarne studia w zakresie cybernetyki uczenia się, adaptacji, rozumienia i wiedzy”. / During the days from July 9th to 12th, 2018 in The Silesian Botanical Garden the conference will be held under the title: Ecosemiotic Paradigm for Nature and Culture: Transdisciplinary Explorations in the Cybernetics of Learning, Adapting, Understanding & Knowing.

 

Organizatorem konferencji obok Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie we współpracy i pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowym Instytutem Komunikologii ze Stanów Zjednoczonych. / The organizers of this conference apart from the Silesian Botanial Carden are The Adam Mickiewicz University in Poznań, The PAS Botanical Garden: CBDC in Powsin, Poland, in cooperation and under the auspices The Polish Academy of Sciences, Poland & The International Communicology Institute, Washington, DC, USA.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką i zgłaszania abstraktów do 15 lutego 2018 r. Udział w konferencji można zgłaszać do 15 kwietnia 2018 r. / We encourage you to be acquainted with the thematic scope and to submit your abstracts until February 15, 2018. The desire to participate in the conference can be made until April15, 2018.

 

 

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ / Registration Form are HERE

 

Wymagania dot. abstraktu TUTAJ / The demands pertaining to participation are HERE

 

Group photo: 0102,

 

Photos HERE

 

PDF

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.