WYDARZENIA W 2018 ROKU

ŚLĄSKI KALENDARZ EKOLOGICZNY

Rodzinne święta przyrodniczo-ekologiczne Śląskiego Ogrodu Botanicznego

w 2018 roku:

 

 

 

8 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ptaków

22 kwietnia Dzień Ziemi;
13 maja Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności (połączony z akcją Zamień Odpady na Kulturalne Wypady);
3 czerwca Dzień Dziecka w ŚOB;
17 czerwca Światowy Dzień Wiatru;
7 lipca Dzień Żywiołów: Ogień-Woda;
16 września Dzień Rzeki (połączony ze zbiórką elektroodpadów);
7 października Dzień Jabłoni;
2 grudnia Dzień Śnieżynki (połączony z kiermaszem świątecznym);
10 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (impreza dedykowana wolontariuszom ŚOB);    

 

 

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO

W 2018 ROKU

 

Cykl zajęć przyrodniczych skierowany do dzieci i młodzieży wraz z rodzicami, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Na zajęciach wędrować będziemy ścieżkami Śląskiego Ogrodu Botanicznego, poznając jego zakamarki i bogactwo siedlisk (las, potok, zbiornik wodny, łąka, pola, zarośla śródpolne i kamieniołomy). Będziemy mieć również okazję do sprawdzenia, w jakiej kondycji są poszczególne elementy przyrody, wykorzystując różnorodne metody oceny stanu środowiska przyrodniczego. Za pomocą skali porostowej określimy jakość powietrza, zapoznamy się z podstawowymi gatunkami porostów. Nad pobliskim zbiornikiem i potokiem zapoznamy się ze sprzętem potrzebnym do poboru prób, dowiemy się nieco na temat samego zbiornika: jego historii, funkcji oraz roślinności. Następnie pobierzemy próby biologiczne oraz próby wody, z którymi udamy się do laboratorium, gdzie obejrzymy najciekawsze gatunki bezkręgowców. Będziemy uczestniczyć w prostej analizie właściwości fizykochemicznych wody, a także sami spróbujemy oznaczyć zwierzęta z prób przyniesionych z pobliskiego zbiornika. Analiza uzyskanych wyników pozwoli nam na ocenę jakości wody oraz bogactwa faunistycznego w badanym zbiorniku.

 

Harmonogram zajęć

  • 13 maja – „Dlaczego przyroda jest ważna i po co sprawdzać jej stan” – zajęcia wprowadzające
  • 17 czerwca – „Różnorodność przyrody Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie”
  • 7 lipca – „Sprawdzamy, co kryje się w potoku”
  • 7 października – „Porosty jako wskaźnik jakości powietrza”
  • 2 grudnia – „Stan środowiska przyrodniczego ŚOB” – zajęcia wieńczące cykl.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

 

Zapisy na zajęcia prosimy przesyłać na adres:

kalendarz@sibg.org.pl,

w treści wpisując imiona i nazwiska oraz rok urodzenia uczestników

 

Uwaga: liczba miejsc ograniczona!

 

 

Mapka Centrum Edukacji do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.