Tablica 17

Gatunki obce i rośliny inwazyjne

 

Gatunki obce to zwierzęta i rośliny występujące na danym terenie poza granicą swojego naturalnego zasięgu. Nie wszystkie są niebezpieczne dla lokalnej przyrody. Bardzo często zamierają albo tworzą niewielkie, stabilne populacje. Część jednak stanowi duże zagrożenie. Są to tak zwane gatunki inwazyjne, czyli takie, które bardzo szybko adaptują się w nowym środowisku, wydają liczne potomstwo. Wypierają gatunki rodzime i rozpoczynają ekspansję na sąsiednie tereny. Najpopularniejsze gatunki takich roślin to m.in. barszcz Sosnowskiego, nawłocie oraz niecierpki.

 

Gatunki inwazyjne są drugim, po utracie siedlisk, największym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej. Na całym świecie powstają instytucje i programy międzynarodowe mające na celu monitoring, zwalczanie i ograniczanie rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. Polska uczestniczy między innymi w programie DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) oraz włączona jest do systemu NOBANIS (European Network on Invasive Alien Species).

 

Niecierpek gruczołowaty

Impatiens glandulifera

Większość niecierpków sprowadzono celowo do ogrodów botanicznych oraz jako roślinę miododajną. Ten gatunek jest niezwykle ekspansywny, bardzo szybko zajmuje nowe obszary wzdłuż cieków wodnych.

 

Niecierpek drobnokwiatowy

Impatiens parviflora

Roślina ta pojawiła się w naszym kraju z podobnych powodów co niecierpek gruczołowaty, zajmując przede wszystkim stanowiska ruderalne. Bardzo trudno zwalczyć ten gatunek, najlepiej mechanicznie usuwać tę roślinę przed jej kwitnieniem.

 

Robinia akacjowa

Robinia pseudacacia

Robinię akacjową celowo sprowadzono do Polski dla leśnictwa i jako roślinę ozdobną. Pierwsze obserwacje tego gatunku na terenie naszego kraju pochodzą już z 1750 roku.

 

Nawłoć kanadyjska

Solidago canadensis

Nawłoć jest bardzo cenioną byliną nektarodajną i pyłkodajną. Dostarcza pokarmu pszczołom w drugiej połowie lata, kiedy występuje niedobór pożytków pszczelich. Kwiaty tej rośliny chętnie odwiedzają zbieraczki pszczoły miodnej. Z tego powodu roślina wzbudza duże zainteresowanie pszczelarzy.

 

Nawłoć późna

Solidago gigantea

Ten gatunek nawłoci jako roślinę ozdobną i uprawną sprowadzono z Ameryki Północnej, a jej pierwsza odnotowana obserwacja pochodzi z 1753 roku.

 

Barszcz Sosnowskiego

Heracleum sosnowskyi

Ta bardzo niebezpieczna roślina sprowadzona została do Polski w latach 50. ubiegłego wieku jako gatunek pastewny dla bydła. Barszcz Sosnowskiego niezwykle szybko rozprzestrzenił się po obszarze całego kraju i stanowi obecnie wysokie zagrożenie dla zdrowia, ponieważ jego soki roślinne wywołują oparzenia II i III stopnia.

Niecierpek drobnokwiatowy
Nawłoć kanadyjska
Robinia akacjowa
Nawłoć późna

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.