STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura organizacyjna Związku Stowarzyszeń - Śląski Ogród Botaniczny

 

Śląski Ogród Botaniczny jest związkiem stowarzyszeń działającym na podstawie statutu. Władzami związku są: walne zgromadzenie, zarząd oraz komisja rewizyjna. Obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący prezydium. Zarząd jest organem wykonawczym związku, kierującym całokształtem jego działalności i odpowiadającym za swą pracę przed walnym zgromadzeniem. W celu wykonywania powierzonych przez zarząd zadań i w ramach środków określonych przez plan finansowy dyrektor zatrudnia pracowników jednostki organizacyjnej związku.

 

 

 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym prace bieżące i administracyjne zarówno Śląskiego Ogrodu Botanicznego jako jednostki organizacyjnej, jak i Śląskiego Ogrodu Botanicznego - Związku Stowarzyszeń koordynuje sekretariat. Pracowniami kierują kierownicy, a nad kolekcjami nadzór sprawują kuratorzy.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.