ŚLĄSKI KALENDARZ EKOLOGICZNY

Śląski Kalendarz Ekologiczny to cykl świąt przyrodniczo-ekologicznych, które obchodzone są w formie plenerowych pikników skierowanych do rodzin i wszystkich zainteresowanych. Każde święto posiada swój niepowtarzalny charakter wynikający ze specyfiki poruszanego zagadnienia, okoliczności mu towarzyszących, a także zaproszonych osób, instytucji czy organizacji biorących w nich aktywny udział. To, co odróżnia święta Śląskiego Ogrodu Botanicznego od innych imprez tego typu, to próba poszukiwania alternatywnych sposobów przekazywania treści edukacyjnych i włączanie uczestników w aktywne działania na rzecz środowiska, a także promowanie spędzania wolnego czasu w przyjaznym przyrodniczo miejscu, z poszanowaniem innych osób, potrzeb zwierząt i roślin.

 

 

Imprezy realizowane w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego odbywają się zgodnie z całorocznym harmonogramem, od kwietnia do grudnia, w niedziele lub soboty na terenie Ogrodu Żółtego (ul. Sosnowa 5), jak również na terenie Ogrodu Czerwonego przy ul. Grudniowej oraz ścieżce edukacyjnej wiodącej przez Fiołkową Górę, która łączy oba ogrody.

 

Głównym celem pikników jest promocja wśród uczestników zachowań oraz działań sprzyjających ochronie przyrody i środowiska (w tym roku ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności). Elementami imprez są warsztaty edukacyjne, laboratoryjne, kreatywne i ogrodnicze; happeningi edukacyjne; seminaria i prelekcje naukowe; edukacyjne gry terenowe; konkursy; akcje edukacyjno-informacyjne; strefy zabaw dla dzieci i całych rodzin; pokazy; wycieczki z przewodnikiem, projekcje filmów; wystawy oraz wiele innych.

 

 

Wszystkie atrakcje dopasowane są do tematu głównego święta i realizowane są przez pracowników i wolontariuszy Śląskiego Ogrodu Botanicznego, a także zaproszonych gości specjalizujących się w danym temacie (np. ornitologów, geologów, zoologów itp.), w tym osoby świata nauki, lokalni działacze, instytucje, organizacje czy firmy prywatne. W trakcie imprez na terenie ogrodu odbywa się również kiermasz rękodzieła i produktów ekologicznych, promujący lokalnych wytwórców. Działa również restauracja zlokalizowana w budynku głównym, serwująca dania obiadowe, napoje i przekąski.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt: kalendarz@sibg.org.pl

 

Śląski Kalendarz Ekologiczny to projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach kampanii na rzecz różnorodności biologicznej „Bioróżnorodność - Fundament Natury”.

 

 

                               

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.