ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

 

Zapraszamy na ścieżkę przyrodniczą na obrzeżach Śląskiego Ogrodu Botanicznego!

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza łączy dwie zagospodarowane enklawy – Ogród Żółty i Czerwony. Około 2-km malownicza trasa pośród lasów, zakrzewień, łąk i pól prowadzi przez teren niezwykle cenny pod względem przyrodniczym i charakteryzujący się bogatą bioróżnorodnością. Na trasie, przedstawionej na poniższej mapie, znajdują się 22 tablice edukacyjne i 5 gier terenowych. Na stronie internetowej znajdują się materiały rozszerzające treści zamieszczone w terenie. Przed wejściem na ścieżkę prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Życzymy udanego spaceru i wielu przyrodniczych doznań!

 

Pracownicy ŚOB

 

Regulamin:

 1. Ścieżka edukacyjna jest miejscem przeznaczonym do edukacji ekologiczno-przyrodniczej, wypoczynku i rekreacji dla dzieci i dorosłych.
 2. Ścieżka dostępna jest przez cały rok.
 3. Wejście jest bezpłatne.
 4. Ścieżka i jej elementy powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Trasa ścieżki oraz przyległe do niej tereny mogą stanowić źródło różnorakich zagrożeń (teren ogólnie dostępny, żywe organizmy, warunki atmosferyczne, ukształtowanie terenu, obiekty rekreacji i edukacji, miejsce pracy, tereny łowieckie itp.).
 6. Pierwszeństwo na ścieżce mają piesi.
 7. Na terenie ścieżki obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz palenia papierosów.
 8. Osoby odwiedzające ścieżkę wraz z pupilami mają obowiązek po nich sprzątać (dotyczy to również osób pokonujących trasę konno).
 9. Zabrania się:
 • niszczenia infrastruktury, tablic tematycznych i gier terenowych;
 • zaśmiecania terenu;
 • niszczenia roślinności, w tym zrywania roślin chronionych oraz celowego uszkadzania drzew i krzewów;
 • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt;
 • niszczenia nor, gniazd, budek lęgowych;
 • przebywania z psami bez smyczy;
 • hałasowania;
 • poruszania się po ścieżce pojazdami silnikowymi.
 1. Zachęcamy do:
 • regularnego odwiedzania ścieżki i strony internetowej;
 • uważnej obserwacji przyrody i zjawisk;
 • poszukiwania własnych doświadczeń przyrodniczych i pogłębiania wiedzy o naturze.
 1. Śląski Ogród Botaniczny nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania z trasy. Odwiedzający korzystają z niej na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 2. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń, zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy bezzwłocznie zgłaszać do sekretariatu ŚOB.

 

 

Mapka Ścieżki

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.