SALUTE

SALUTE4CE – Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w miejskich obszarach funkcjonalnych – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury

 

W wielu miastach europejskich jest problem ze znalezieniem dużych obszarów na zagospodarowanie ich zielenią. Często takie obszary są wykorzystywane na inne cele jako bardziej opłacalne (deweloperzy, inwestorzy oferują korzystne warunki, także podatkowe), więc władze miast decydują się na inne funkcje niż tereny zielone. Dotyczy to także terenów poprzemysłowych, które często mają infrastrukturę (dojazd, media), więc są także atrakcyjne dla realizacji funkcji gospodarczych.

Z drugiej strony miasta są świadome potrzeby zapewnienia terenów zielonych dla realizacji kilku celów. Chodzi tu nie tylko o zapewnienie funkcji rekreacyjnych, walorów estetycznych ale także o coraz bardziej rosnącą potrzebę rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Tereny zielone oraz tzw. błękitna infrastruktura mają tu duże znaczenie we wzmacnianiu odporności miast na zmiany klimatu.

Wyraźnie odczuwa się brak gatunków rodzimych. Mamy dostęp właściwie głównie do ich odmian. Istnieją lokalne banki genów w ogrodach botanicznych ale poza szkółkami leśnymi nikt nie produkuje lokalnego materiału roślinnego. Są na świecie rozwiązania wspierające rozwój zielonej infrastruktury z poszanowaniem dla roślinności rodzimej i siedliskowej.

Idea projektu SALUTE4CE realizowanego w ramach Programu INTERREG dla Europy Środkowej polega na wykorzystaniu niewielkich powierzchni na terenie miasta dla realizacji nasadzeń zieleni. Projekt będzie szeroko promował ideę przywracania roślinności rodzimej. Koordynatorem projektu jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. W projekcie zaangażowanych jest 10 partnerów z 5 krajów: Czechy, Słowacja, Niemcy, Włochy i Polska. Wśród partnerów uczestnikami konsorcjum są 4 miasta w tym miasto Chorzów. W każdym z tych miast będą realizowane pilotowe inwestycje na 4 wybranych miejscach jako fragment systemu miejskiej zielonej akupunktury (MZA). Koncepcja MZA polega na punktowym działaniu na tkance miejskiej przez wprowadzanie zieleni, aby uzyskać efekt poprawy estetyki, jakości życia, komfortu termicznego a także wzmocnienia usług ekosystemowych na terenie miasta. Warunkiem uzyskania tego efektu jest duża liczba tych punktów, podobnie jak w medycznej akupunkturze. Przewiduje się ścisłą współpracę z mieszkańcami od początku opracowywania koncepcji się MZA, aby rozwinąć w nich odczucie współwłasności pomysłu i odpowiedzialności za opiekę nad tymi miejscami w przyszłości.

 

Realizatorem projektu jest konsorcjum

  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska – lider projektu
  • Miasto Chorzów, Polska
  • Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów, Polska
  • Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, Dresden, Niemcy
  • Thuringia – Impulsregion, Niemcy
  • Leading Innovation and Knowledge for Society, Włochy
  • Development Agency LAMORO, Włochy
  • Municipality of Alessandria, Włochy
  • Institute for Sustainable Development of Settlements, Czechy
  • Miasto Liptovsky Mikulas, Słowacja

 

Czas realizacji projektu – kwiecień 2019 – marzec 2022

Więcej o projekcie SALUTE4CE na stronie internetowej: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SALUTE4CE.html

 

Koordynator projektu - dr Anna Starzewska-Sikorska, e-mail: a.starzewska-sikorska@ietu.pl

 

Projekt otrzymał finansowanie w ramach instrumentu INTERREG Europa Środkowa.

 

 

Źródło:https://ietu.pl/projekty_post/salute4ce/

kick-off meeting of salute

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.