RADA NAUKOWA

   

Decyzją z dnia 7 lutego 2006 r. Minister Środowiska zezwolił Śląskiemu Ogrodowi Botanicznemu - Związkowi Stowarzyszeń na prowadzenie ogrodu botanicznego w Mikołowie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880), nakładającymi m.in. obowiązek prowadzenia badań naukowych i upowszechniania wiedzy. Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń uzyskał również wpis do rejestru w systemie PolON (PolON2.0), jako jednostka naukowa w rozumieniu zapisów art. 2 pkt 9 lit. f) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615).

 

Nadzór merytoryczny nad działalnością naukowo-badawczą jednostki sprawuje Rada Naukowa.

 

 

Skład Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego

1.    

dr hab.

Damian Absalon,

prof. UŚ

Z-ca Dyrektora Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski; Przewodniczący Państwowej Rady Gospodarki Wodnej.

2.     

dr hab.

Agnieszka Babczyńska,

prof. UŚ

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, p.o. dyrektora Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ.

3.     

mgr

Agnieszka Chećko

Naczelnik Biura ds. Geologii, Geolog Powiatowy, Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie

4.     

prof. dr hab.

Andrzej Czylok

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Śląski

5.     

dr hab. inż.

Małgorzata Jastrzębska,

prof. PŚ

[ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO]

Katedra Geotechniki i Dróg Wydział Budownictwa; Politechnika Śląska

6.     

dr hab.

Joanna Jura-Morawiec,

prof. PAN

Kierownik Zespołu Ekologii i Biologii Roślin Drzewiastych, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

7.     

dr

Paweł Kojs

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Wiceprezes Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Z-ca dyrektora PAN OB-CZRB w Powsinie

8.     

dr inż.

Czesław Kozioł

Nadleśnictwo Szklarska Poręba

9.    

dr

Dorota Mańkowska

Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi

10.   

dr

Magdalena Maślak

z-ca dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego ds. Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie

11.   

mgr

Damian Matynia

[SEKRETARZ]

Kierownik biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

12.    

prof. dr hab.

Arkadiusz Nowak

[PRZEWODNICZĄCY]

Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie; Członek Rady Programowej kwartalnika Przyroda Górnego Śląska; Członek Prezydium sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej PTB; Członek Rady Redakcyjnej Monografiae Botanicae PTB, Palaearctic Grasslands; Członek Editorial Board of Phytocoenologia; Editorial Board Vegetation Classification and Survey; Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

13.   

dr inż.

Marian Pigan

Nadleśniczy Nadleśnictwo Kobiór

14.   

dr hab.

Marta Pogrzeba,

prof. IETU

Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych

15.   

 

mgr inż.

Hanna Pompa-Obońska

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

16.   

prof. dr hab.

Jerzy Puchalski

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie – emerytowany Profesor

17.   

dr

Agata Smieja

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie

18.   

prof. dr hab.

Andrzej Szlęk

Kierownik Pracowni Procesów Spalania i Zgazowania Paliw, Politechnika Śląska

19.   

dr

Grażyna Szymczak

Dyrektor Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie; Prezes Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

20.   

prof. dr hab.

Barbara Tokarska-Guzik

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski,

21.   

dr

Leszek Trząski

z-ca dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego ds. naukowo-dydaktycznych

22.   

dr hab.

Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

[ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO]

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Kurator Zielnika Roślin Tropikalnych w Zbiorach Przyrodniczych UAM; Wiceprezes Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce; Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody

23.   

prof. dr hab.

Wiesław Włoch

Laboratorium Anatomii Roślin Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie – emerytowany Profesor

24.   

dr

Agnieszka Zawisza-Raszka

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu

            *[kadencja 2023-2026]

 

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.