Praktyki i staże

Osoby zainteresowane bliższym zapoznaniem się z działalnością edukacyjną Ogrodu, chcące zdobyć doświadczenie w pracy edukatora ekologicznego zapraszamy do ŚOB na staż i praktykę.

 

kierownik Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej

Agnieszka Szyszka

tel. 32 779 76 02, 533 069 448

e-mail: a.szyszka@sibg.org.pl

 
 
Osoby ze szkół o profilu ogrodniczym i rolniczym zainteresowane odbyciem stażu, praktyki szkolnej lub wolontariatu na terenie kolekcji prosimy o kontakt.
 
kurator Kolekcji Roślin Naukowych i Zachowawczych
Wojciech Pikuła
tel. 533 309 103
 
 
Osoby chcące zdobyć doświadczenie w pracy przy kolekcjach roślin ozdobnych prosimy o kontakt z kuratorem Kolekcji Roślin Ozdobnych.
 
kurator Kolekcji Roślin Ozdobnych
Marta Tudruj
tel. 535 883 958
 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.