PRACOWNICY OGRODU - KONTAKT

sekretariat

Kamila Bogocz

tel. 32 779 76 02

tel. 535 808 368
e-mail: sibg@sibg.org.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza /SIBG/domyslna

 

 

dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Paweł Kojs

tel. 32 779 76 02
e-mail: dyrektor@sibg.org.pl

 

z-ca dyrektora ds. naukowo-dydaktycznych

Leszek Trząski

tel. 533 309 105

e-mail: l.trzaski@sibg.org.pl

 

z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych

Patryk Bubła

tel. 533 064 769

e-mail: p.bubla@sibg.org.pl

 

rzecznik prasowy

Małgorzata Szymańczyk

tel. 533 309 104

e-mail: m.szymanczyk@sibg.org.pl

 

kierownik ds. administracyjno-kadrowych

Izabela Rzeszutek

tel. 534 994 574

e-mail: i.rzeszutek@sibg.org.pl

 

księgowa

Teresa Brzoza

 

specjalista ds. księgowości

Aleksandra Rzeszutek

tel. 533 309 108

e-mail: a.rzeszutek@sibg.org.pl


sekretarz Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Damian Matynia

tel. 660 251 796

e-mail: d.matynia@sibg.org.pl

 


 

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej

kierownik: Agnieszka Szyszka

tel. 790 477 948

e-mail: a.szyszka@sibg.org.pl

 

Barbara Ziemer

koordynator warsztatów

tel. 534 994 575, 790 477 948

e-mail: edukacja@sibg.org.pl

 

Marta Cofała

specjalista ds. edukacji

e-mail: m.cofala@sibg.org.pl

 

Miłosz Morawski

specjalista ds. edukacji

e-mail: m.morawski@sibg.org.pl

 

Natalia Zdrzałek

specjalista ds. edukacji

 


 

Pracownia Kolekcji Ozdobnych - Ogród Żółty (CEPiE) 

kurator: Izabela Gwóźdź

tel. 535 883 958

e-mail: i.gwozdz@sibg.org.pl

 


 

Pracownia Kolekcji Naukowych i Zachowawczych

kurator: Wojciech Pikuła

tel. 533 309 103

e-mail: w.pikula@sibg.org.pl

 


 

Pracownia Kolekcji Ozdobnych

Pracownia Kolekcji Roślin Użytkowych

kurator: Marta Tudruj

tel. 535 883 958

e-mail: m.malotta@sibg.org.pl

 


 

Pracownia Studiów nad Systemami Adaptacyjnymi

p.o. kierownik: dr Paweł Kojs

 


 

Śląski Bank Nasion

kurator: Katarzyna Galej-Ciwiś

tel. 694 803 548

e-mail: k.galej@sibg.org.pl

 


 

Pracownia Śląskiego Kalendarza Ekologicznego

kierownik: Sylwia Jędraszek-Prusko

koordynator wolontariatu

tel. 534 994 578

e-mail: s.prusko@sibg.org.pl

 

Marta Duda

specjalista ds. edukacji

e-mail: m.duda@sibg.org.pl

 

Kinga Brzeszcz

specjalista ds. edukacji

e-mail: k.brzeszcz@sibg.org.pl

 

Agnieszka Adamek

specjalista ds. edukacji

e-mail: a.adamek@sibg.org.pl 

 


Pracownia projektu "Mikołów dla Klimatu"

tel. 533 309 106

e-maiil: mikolowdlaklimatu@gmail.com

www.mikolowdlaklimatu.mikolow.eu

 

Ewelina Roszkowska

koordynator ds. projektu

e-mail: e.roszkowska@sibg.org.pl

  


 

Weronika Ratajska

plastyk

e-mail: w.ratajska@sibg.org.pl

 


 

Restauracja "Sośnia Góra"

Izabela Rzeszutek

manager

tel. 534 994 574

e-mail: i.rzeszutek@sibg.org.pl

 


 

 

DANE TELEADRESOWE I MAPA DOJAZDU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.