MIKOŁÓW DLA KLIMATU

 

 

 

Mikołów dla Klimatu

wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście

 
 

To projekt realizowany w partnerstwie Gminy Mikołów, Instytutu Strategicznego Rozwoju
w Liechtenmsteinie oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie,

korzystający z dofinansowania w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego reprezentujących wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

Wartość projektu to aż 11,5 miliona złotych, w tym dofinansowanie ze środków:

  • EOG 8,5 miliona złotych
  • budżetu państwa 1,5 miliona złotych
  • WFOŚiGW w Katowicach 167 tysięcy złotych

Celem projektu jest wzmocnienie odporności miasta na skutki zmian klimatycznych przez zwiększenie jakości i spójności sieci błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeni publicznej.

 

Zrealizowane zostaną inwestycje łączące tworzenie i odnawianie zieleni z retencją oraz zagospodarowaniem wód deszczowych. Podjęte zostaną również działania mitygacyjnych
i edukacyjnych.

 

 

Szczegóły projektu dostepne są na stronie internetowej:

www.mikolowdlaklimatu.mikolow.eu 

 

 
 

Materiały do pobrania:

plakat

ulotka

 

 

 

 

 

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.