Regulamin ogniska

1.    Ognisko odbywa się wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu, na placu ogniskowym przy kolekcji pnączy. Zabrania się rozpalania ognisk w innych miejscach oraz zabrania się rozpalania grilli na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego bez zgody zarządcy terenu.
2.    Miejsce na ognisko jest miejscem do wynajęcia na maks. 50 osób, od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Ogrodu, przy czym ognisko powinno zostać zagaszone, a miejsce ogniskowe posprzątane co najmniej półgodziny przed zamknięciem Ogrodu.
3.    Zorganizowanie ogniska możliwe jest po uzyskaniu zgody.
4.    Miejsce na ognisko jest przeznaczone przede wszystkim dla grup zorganizowanych korzystających z oferty edukacyjnej Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Po uzyskaniu zgody możliwa jest również organizacja spotkań rodzinnych i okolicznościowych bez animatora.
5.    Nie zezwala się na organizację imprez integracyjnych i innych spotkań firmowych bez uzyskania zgody.
6.    Zabrania się podnajmowania miejsca na ognisko dla animatorów i innych firm zajmujących się organizacją imprez.
7.    Zabrania się używania na terenie miejsca na ognisko sprzętu nagłaśniającego bez uzgodnienia.
8.    Postawienie namiotu, toi toia, grilla wymaga osobnej zgody.
9.    Zgodę na organizację ogniska można otrzymać tylko pod nr tel. 534 994 575, 32 779 76 02 lub 535 808 368 lub wysłaniu zapytania na adres e-mail: edukacja@sibg.org.pl lub sibg@sibg.og.pl i otrzymaniu odpowiedzi z potwierdzeniem zgody na organizację ogniska.
W zapytaniu należy podać: termin i godzinę planowanego ogniska, czas trwania, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wynajem miejsca na ognisko i jej nr telefonu.
10.    Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca na ognisko tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
11.    Wynajmujący miejsce na ognisko mogą przywieźć własny prowiant lub zamówić go telefonicznie lub mailowo, podając liczbę porcji.
12.    Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ogniska zobowiązane są do samodzielnego pieczenia kiełbasek i innych produktów spożywczych, samodzielnego podtrzymywania ognia, racjonalnego korzystania z udostępnionego drewna, skutecznego zagaszenia ognia po zakończeniu spotkania oraz do posprzątania po sobie miejsca na ognisko.
13.    Szpikulce do kiełbasek po zakończeniu ogniska w tej samej ilości mają być pozostawione na terenie ogniska. Zabrania się niszczenia szpikulców oraz używania ich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

14.    Zabrania się picia alkoholu, palenia papierosów i stosowania jakichkolwiek używek.
15.    Wynajmujący miejsce na ognisko ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, utratę zdrowia i uszkodzenie ciała i mienia podczas trwania imprezy przy ognisku.

16.    Śląski Ogród Botaniczny nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, utratę zdrowia i uszkodzenie ciała i mienia podczas trwania imprezy przy ognisku.
17.    Opłata za wynajęcie miejsca na ognisko oraz za prowiant, jeśli jest zamówiony, dokonywana jest gotówką w biurze Ogrodu. Wpłata jest możliwa w dniu ogniska lub wcześniej po zapoznaniu się z regulaminem i po jego akceptacji.
18.    Opłata za ognisko obejmuje: wynajem miejsca na ognisko, rozpalenie ogniska (od poniedziałku do piątku do 15.00; natomiast po 15.00 oraz w weekendy i święta grupa rozpala ognisko samodzielnie), korzystanie z ław, stołów, drewna, rusztu i (opcjonalnie) szpikulców do kiełbasek.
19.    Odwołanie ogniska jest możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.
20.    Rezygnacja z prowiantu na ognisko oraz zmiana w liczbie porcji ogniskowych możliwa jest najpóźniej dzień przed planowanym ogniskiem.
21.    Śląski Ogród Botaniczny nie ma wpływu na warunki pogodowe i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Miejsce ogniskowe nie posiada zadaszenia. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych wynajmujący miejsce na ognisko samodzielnie podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ogniska.
22.    W przypadku rażącego zachowania osób korzystających z miejsca ogniskowego lub złamania zasad Regulaminu ogniska lub Regulaminu Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Śląski Ogród Botaniczny zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy także podczas jej trwania bez zwrotu opłaty za korzystanie z miejsca ogniskowego i za prowiant. Za wszelkie wyrządzone szkody i zniszczenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi wynajmujący miejsce na ognisko.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.