AKTUALNOŚCI

2018-08-09 - Zapraszamy 15 sierpnia

Przypominamy, że nasz Ogród czynny jest codzinnie, zarówno w dni powszednie, jak i święta, również 15 sierpnia. Serdecznie zapraszamy na spacery i na plac zabaw. Na dziedzińcu przy budynku głównym jest restauracja, a przy placu zabaw kawiarnia. Serdecznie zapraszamy!

 

Godziny otwarcia i dojazd TUTAJ

2018-08-09 - Botaniczna Piątka - edycja letnia

 

Zapisy na stronie organizatora TUTAJ

2018-08-07 - Ekosemiotyczny Paradygmat Natury i Kultury

W dniach 9-12 lipca w naszym Ogrodzie odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej szkoły letniej pt. Ekosemiotyczny Paradygmat Natury i Kultury: Transdyscyplinarne Poszukiwania w Cybernetyce Uczenia się, Przystosowania Się, Pojmowania i Przyswajania Sobie Wiedzy. W uroczystym otwarciu udział wziął burmistrz Mikołowa – Stanisław Piechula, który uczestniczył również w innych posiedzeniach.

 

W sympozjum wzięło udział około 40 osób reprezentujących takie kraje, jak Brazylia, Dania, Estonia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Turcja, Stany Zjednoczone i Włochy. Organizatorami obok Śląskiego Ogrodu Botanicznego był Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie we współpracy i pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowego Instytutu Komunikologii z Waszyngtonu, Dystryktu Kolumbia USA.

 

 

Temat niniejszej szkoły letniej wchodził w zakresy poznawcze psychologii biologiczno-ewolucyjnej, semiotycznej fenomenologii komunikacji międzyludzkiej, socjologii edukacyjnej, jak też antropologii kulturowej. Jako taki łączył powiązane ze sobą dwie tradycje badawcze zorientowane na umysł i mózg oraz aktualność i wirtualność, a mianowicie epistemologię jako metanaukową teorię wiedzy lub psychofizjologiczną teorię przyswajania sobie wiedzy oraz ekologię jako teorię środowiskowego zanurzenia systemów organizmalnych i społecznych.

 

Inicjatorami sympozjum były znamienite osobistości pełniące honory członków w komitecie naukowym: profesor dr Richard L. Lanigan – członek laurowy, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Komunikologii (ICI = International Communicology Institute) z Waszyngtonu, Dystryktu Kolumbia i profesor dr Ronald C. Arnett, członek laurowy ICI, kierownik Katedry Retoryki Komunikacji Uniwersytetu Duquesne z Pittsburgha, Pensylwanii, USA, w komitecie organizacyjnym – doktor Paweł Kojs, dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, profesor dr hab. Zdzisław Wąsik, profesor senior Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rektor senior i kierownik Katedry Semiotyki Lingwistycznej Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

 

Doniosłym wydarzeniem o charakterze naukowo-społecznym było wyróżnienie dyplomami i medalami okolicznościowymi Instytutu Komunikologii dwóch organizatorów szkoły letniej. Na wniosek dyrektora Kolegium Członków ICI dyrektor Ogrodu Paweł Kojs został mianowany członkiem zwyczajnym Instytutu Komunikologii w Waszyngtonie, zaś z inicjatywy Collegium Scholasticum Lauretum dotychczasowy członek zwyczajny Zdzisław Wąsik, dyrektor i koordynator Biura Kolegium Członków ICI na Europę, został powołany na piątego członka laurowego.

 

Wykłady plenarne dali: doktor Priscila Borges, pracująca na stanowisku adiunkta w Katedrze Sztuk Audiowizualnych i Reklamy, Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Brazylii oraz dr hab. Søren Brier, pracujący na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania, Społeczeństwa i Komunikacji Kopenhaskiej Szkoły Biznesu, założyciel czasopisma „Cybernetics & Human Knowing”.

Priscila Borges przedstawiła swoje podejścia praktyczne w zastosowaniu teorii filozofa amerykańskiego Charlesa Sandersa Peirce’a do umysłu, przekonań i internetowych mediów społecznościowych. Natomiast wystąpienie Sørena Briera było rodzajem sprawozdania teoretycznego z prac badawczych autora prowadzonych na bazie jego rozprawy habilitacyjnej o tym, jak czynić różnicę znaczącą, czyli o cybernetycznej niedualistycznej ramie trans-dyscyplinarnej dla natury i kultury.

 

Z kolei referat plenarny Richarda L. Lanigana dotyczył spojrzenia Gregory’ego Batesona na kulturę ekologii w naturze. Został on rozszerzony o poglądy lingwistyczne na temat funkcji języka według Romana Jakobsona.

 

Podsumowującym wkładem do konferencji był wykład Pawła Kojsa dotyczący życia roślin, stanowiący przyczynek do ujednoliconej koncepcji genetycznie sterowanego dostosowania się mózgu i umysłu systemów fizycznych, biologicznych i kulturowych do ich otoczenia środowiskowego.

 

Referenci omawiali też rolę uczenia się w kulturze i naturze poprzez znaki, kształtowanie postaw uczących się poprzez nabywanie wartości, a także na formowanie aktów prawnych regulujących zachowanie jednostek i retorykę komunikacji w życiu społecznym albo też ram kwalifikacyjnych normujących sposoby przyswajania wiedzy i treści uczenia przyczyniające się do stanu wiedzy u uczących się. W wystąpieniach podkreślano rolę kreatywności w działaniach człowieka, przełamywaniu konwencji i dążeniu do innowacyjności. Wskazywano na zagrożenie, jakim jest globalne rozprzestrzenianie technologii elektronicznej i cywilizacji medialnej i ich destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne i kulturę wzajemnego obcowania w życiu codziennym człowieka.

 

inf. na podst. relacji prof. Zdzisława Wąsika

 

2018-08-02 - Informacja dot. weekendu 4-5 sierpnia

Informujemy, że w niedzielę (5 sierpnia) i poniedziałek restauracja na dziedzińcu głównym będzie nieczynna z uwagi na uroczystości związane z koronacją Matki Bożej Mikołowskiej.

 

Dodatkowo w niedzielę do godz.15.00 wyłączona ze zwiedzania będzie górna część Sośniej Góry wraz z budynkiem głównym i wieżą widokową.

 

Zapraszamy do kawiarenki przy placu zabaw.

 

Za utrudnienia w imieniu organizatorów uroczystości przepraszamy!

2018-07-27 - Restauracja w Ogrodzie!

W ten weekend w restauracji na dziedzińcu głównym będzie można zjeść u nas obiad. Pewnie wielu z Państwa powie: wreszcie! I nie ma się co dziwić. Nasz Ogród jest idealnym miejscem, aby spędzać tutaj całe dnie. Teraz będzie to można robić bez przeszkód, bo będzie czym napełnić puste brzuszki.

 

Menu na sobotę:

Schab po myśliwsku, kopytka,  kapusta zasmażana
Kotlet drobiowy, frytki , zestaw surówek

 

Zupy:

Żurek śląski
Zupa pomidorowa
Chłodnik z jajkiem

 

Bogaty wybór deserów!

 

Niestety nie można jeszcze płacić kartą – prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości oraz zaopatrzenie się w gotówkę, aby nie ominęła Państwa okazja skosztowania znakomitych pyszności:)

 

Zapraszamy od 10 do 18!

2018-07-09 - Przetarg na dostawę stroju ochronnego oraz zestawu do kriobankowania - znak sprawy 2/ZP/2018/FI_ŚOB

Zapraszamy do składania ofert:

 

Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski".

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa stroju ochronnego oraz zestawu do kriobankowania wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji dla pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17).

 

Załączniki:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załączniki edytowalne do SIWZ

- Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 2018-07-09

- Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-07-06 - W podróży z roślinami

Wakacje, to czas wyjazdów za granicę, każdy chce przywieźć ze sobą niezapomniane wspomnienia. A jak jest z roślinami? Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przywożenia roślin z zagranicznych podróży.

Szczegóły znajdują się tutaj.

2018-06-28 - Przetarg na dostawę fitotronu

Zapraszamy do składania ofert:

 

Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski" - znak sprawy: 1/ZP/2018/FI_ŚOB

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem (instruktażem) w zakresie obsługi i konserwacji oraz zasad gwarancji dla pracowników Zamawiającego w ramach projektu „FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”.

 

Załączniki edytowalne

 

Odpowiedzi na Zapytanie Nr 1 i Zapytanie Nr 2

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2018-07-05

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 2018-07-05

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1/ZP/2018/FI_ŚOB

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-06-15 - Golf dla niepełnosprawnych

W naszym Ogrodzie 10 czerwca odbyło się uroczyste powitanie uczestników – niepełnosprawnych zawodników/golfistów, którzy zjechali się z całego kraju na XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które rozgrywane były na polu golfowym na terenie Śląskich Kolekcji Siedliskowych. Poza Mikołowem rozgrywki odbywały się również w Chorzowie i Katowicach.

 

fot. Bogusław Jastrzębski

2018-05-28 - Zapraszamy na półkolonie w Śląskim Ogrodzie Botanicznym!

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.