AKTUALNOŚCI

2014-10-21 - Wernisaż wystawy IGPOTY

Zapraszamy na wernisaż kolejnej wystawy organizowanej w ramach kampanii „Różnorodność – potęga życia” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Poprzez kampanię organizatorzy pragną zwrócić uwagę na piękno związane ze złożonością, wielością form i rozwiązań, oryginalnością, swoistością… różnorodnością. W różnorodności tkwi bowiem siła przetrwania, zdolność do zaadaptowania się do zmiany środowiska. Jednym z przejawów tej różnorodności łączącej w sobie elementy Natury i Kultury są ogrody, w których dostrzeżemy różne filozofie życia; to one są odbiciem rozwijanego w danej kulturze światoobrazu, jego ewolucji lub dojrzewania.

 

                  

 

Na wystawę IGPOTY złożyło się prawie 80 wielkoformatowych fotografii nagrodzonych w konkursie International Garden Photographer of the Year – edycje z lat 2010–2014. W konkursie tym biorą udział fotograficy z całego świata, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Wystawa IGPOTY podróżuje po całym świecie i jest pokazywana w przepięknych i prestiżowych miejscach. Teraz mogła również zawitać do Polski, do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. W niebanalnym otoczeniu Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB będą mogli Państwo podziwiać wspaniałe fotografie nagrodzone w różnych kategoriach, m.in. Piękne ogrody, Piękno roślin, Dzikie kwiaty w krajobrazie, Szczodra Ziemia i in.

 

Wernisaż uświetni swą obecnością wiele znakomitych gości, m.in. fotografki Joanna Stoga i Magdalena Wasiczek, których prace zostały nagrodzone w kilku edycjach konkursu IGPOTY w różnych kategoriach.

 

Zapraszamy na wystawę International Garden Photographer of the Year (IGPOTY) do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, mając nadzieję, że poza pięknem utrwalonym na fotografiach, dostrzegą Państwo również pełną harmonii różnorodność zrodzoną ze zderzenia Natury z Kulturą.

2014-07-07 - Rozstrzygniecie Konkursu Studenckiego Slaski Ogrod Botaniczny

W dniu 17 czerwca 2014 r. został rozstrzygnięty onkurs pn. Projekt koncepcyjny energooszczędnego, wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem infrastruktury OZE oraz uzupełnienie o nowe funkcje terenu Sośniej Góry w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.


Konkurs skierowany był głównie do studentów trzeciego roku i zorganizowany został w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne, prowadzonego w Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury w semestrze letnim. Ponadto w Konkursie wzięli udział studenci drugiego roku, którzy w semestrze zimowym przedstawili wstępne koncepcje uzupełnienia funkcjonalnego Sośniej Góry w Mikołowie i byli uczestnikami pierwszej wystawy prac z tego tematu, organizowanej przez Gminę Mikołów i Politechnikę Śląską.

 

Na posiedzeniu Komisji Konkursowej pod przewodnictwem dr. hab. inż. arch. Jana Rabieja prof. nadzw. w Politechnice Śląskiej przeprowadzono ocenę prac zgłoszonych do Konkursu. Spośród dwudziestu wyłoniono trzy, zdaniem Jurorów, najlepsze. Zaproponowano trzy wyróżnienia:

 

Wyróżnienie I stopnia dla Agnieszki Szklanny i Michała Broniszewskiego,

Wyróżnienie II stopnia dla Anny Kmieć i Marcina Domurada,

Wyróżnienie III stopnia dla Marty Rajczykowskiej i Natalii Zawadzkiej.

 

Prowadzącymi wszystkie prace konkursowe byli: dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz,
dr inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska oraz dr inż. arch. Jarosław Figaszewski.

 

Rozdanie nagród połączone z wystawą odbędzie się w dniu 7 lipca 2014 r. o godz. 10 w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.