AKTUALNOŚCI

2015-04-23 - Zielone Czeki dla naszych edukatorek

Wczoraj przyznano coroczne nagrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej w naszym regionie. Nagrody te, wręczane z okazji Dnia Ziemi od 1994 roku, są jedynymi w Polsce tego typu wyróżnieniami, przyznawanymi pojedynczym osobom i zespołom, które w sposób szczególnie aktywny działają na rzecz ekologii i poprawy stanu środowiska w naszym regionie.

 

 

Śląski Ogród Botaniczny do tegorocznej nagrody nominował edukatorki, które w wyjątkowy sposób wyróżniły się w pracy na rzecz edukacji ekologicznej najmłodszych dzieci prowadzonej w Ogrodzie: Justynę Soblik, Ewę Chmielorz i Agnieszkę Król.

 

Od lewej stoją: Justyna Soblik, Agnieszka Król, Ewa Chmielorz

 

Panie wykazały się ogromną inicjatywą i kreatywnością w tworzeniu tematyki i zakresu warsztatów tak, aby uwzględnić poziom percepcji uczestników, ich zdolności manualne oraz poznawcze. Prowadzenie zajęć z tak małymi dziećmi wymaga bowiem ogromnego zaangażowania i poświęcenia, aby maluchy wykazały zainteresowanie danym zagadnieniem, aby zechciały wziąć udział w wykonaniu zadania i aby poczuły potrzebę stosowania informacji nabytych podczas zajęć po ich zakończeniu, tj. po powrocie do domu, podwórka, szkoły, przedszkola…, czyli miejsc, gdzie sprawy związane z ochroną przyrody i ekologią nie są stawiane na pierwszym miejscu.  

 

 

Doceniony został warsztat z cyklu „Kącik małego ogrodnika”, w którym edukatorki razem z towarzyszem warsztatów – doniczkowym ogrodnikiem – uczyły dzieci, jak wysiewać nasiona, wykorzystując do tego celu ekologiczne doniczki. Dzieci wysiewały do nich m.in. nagietki, sadziły pomidorki koktajlowe czy słoneczniki, ucząc się przy okazji o właściwościach roślin, ich pielęgnacji i etapach wzrostu. Każdy uczestnik warsztatów sadził swoją sadzonkę, by potem się nią opiekować, a swoje spostrzeżenia na temat rozwoju rośliny nanosić na kartę obserwacji.

 

Jednym z najbardziej skutecznych czynników aktywizujących maluchy jest kontakt z przyrodą, która dostarcza bogatych przeżyć, wrażeń i doznań. Bardzo ważne jest, aby w jak największym stopniu wykorzystywać najbliższe środowisko jako miejsce i środek edukacji ekologicznej, a tym samym obserwację i doświadczenie jako metody nauczania i uczenia się, poznawania i przeżywania jej bogactwa i piękna. Takie właśnie cele przyświecały edukatorkom podczas tworzenia programu „Śladami smoka Przyrodnika”, który w niezwykły sposób przemawia do wyobraźni dzieci, rozbudza z jednej strony w nich poczucie odpowiedzialności za środowisko, z drugiej – wrażliwość na piękno i bogactwo natury, a także kształtuje umiejętność i chęć działania na rzecz środowiska.

 

   

 

W tworzeniu programu edukacyjnego, jak i nad jego przebiegiem czuwała kierownik Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Weronika Papiesz, która we wszystkich tych inicjatywach miała swój wielki udział.

 

W kategorii edukacja ekologiczna nominowanych było 14 osób i zespołów. Zielony Czek poza naszymi edukatorkami otrzymał harcmistrz Andrzej Lichota, z którego inicjatywy powstało Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Serdecznie gratulujemy!

 

 Więcej o warsztatach realizowanych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Dzieci dowiedzą się Państwo

z programu "Bliżej Natury" red. Beata Smaga-Seyboth,

TVP Katowice.

 

 

2015-04-23 - Nowe władze Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Wczoraj odbyło się XXI Sprawozdawczo-Wyborcze Walnego Zgromadzenie Członków Związku Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny. Podjęto uchwały m.in. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Związku Stowarzyszeń za 2014 rok. W poczet członków Związku zostało przyjęte Stowarzyszenie Golf Park Mikołów.

 

   

 

 

 

Podczas II części – wyborczej – zostały wybrane nowe władze Związku, którego skład poszerzył się o jedną osobę, oraz członkowie Komisji Rewizyjnej. Nowym prezesem zarządu został dr Stanisław Piechula – burmistrz Mikołowa, który zastąpił na tym stanowisku dra inż. Marka Balcera. Na I wiceprezesa został wybrany dr Gabriel Tobor – burmistrz Radzionkowa, a na II ponownie – mgr inż. Eugeniusz Wycisło. Wybrano również dwóch członków Zarządu, którymi zostali: prof. Wiesław Włoch - naukowiec związany z PAN Ogrodem Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie i Uniwersytetem Opolskim oraz dr Maciej Thorz – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

 

Od lewej stoją: Eugeniusz Wycisło, Gabriel Tobor, Stanisław Piechula, Wiesław Włoch

 

 

W składzie Komisji Rewizyjnej dużych zmian nie było. Funkcję przewodniczącego nadal będzie pełnił dr Damian Absalon, sekretarza – Karina Tytko, a nowym członkiem został dr Jan Duda.

2015-04-16 - 150 lat hodowli żubrów pszczyńskich

„Żubry w lasach pszczyńskich – 150 lat hodowli” – to tytuł XIII międzynarodowej konferencji naukowej na temat ochrony i rozwoju populacji tego królewskiego zwierzęcia, która odbędzie się w Pszczynie w dniach 10-11 września br. Jubileusz ten jest bardzo wyjątkowy: w pszczyńskim ośrodku hodowla żubrów jest prowadzona najdłużej na świecie,  co miało ogromne znaczenie w odtwarzaniu tego ginącego gatunku.

 

Już od początku września mieszkańcy Pszczyny i turyści będą mogli obejrzeć wystawę zdjęć żubrów, a także różnych ważnych działań z nimi związanych, a po dwóch tygodniach wystawa zostanie przeniesiona na teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego do Mikołowa, aby oficjalnie podczas Dnia Żubra, obchodzonego 20 września, została udostępniona odwiedzającym mikołowski ogród.

 

 

 

13 kwietnia w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB odbyło się spotkanie grupy roboczej składające się z przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Żubrów z prezes – prof. Wandą Olech na czele, ogrodu botanicznego, który reprezentował jego dyrektor dr Paweł Kojs, Nadleśnictwa Kobiór z dr. Marianem Piganem. Byli również obecni przedstawiciele Zagrody Żubrów w Pszczynie oraz fotograf przyrody Marcin Karetta. Podczas spotkania przeglądano i wybierano spośród nadesłanych fotografii te, które znajdą się na wystawie oraz w albumie wydanym z okazji jubileuszu.

 

 

 

Na kilkunastu innych planszach zostaną pokazane w formie kolaży liczne, mniejsze zdjęcia zgrupowane tematycznie – np. Księga Rodowodowa Żubrów, dzieje hodowli pszczyńskiej, efekty wieloletnich projektów współfinansowanych przez UE, służących poprawie warunków życia naszych największych ssaków, działalność Stowarzyszenie Miłośników Żubrów czy wizerunki żubrów-protoplastów obecnie żyjącej populacji. Ta ostatnia plansza przygotowywana jest w Białowieży w redakcji Księgi Rodowodowej, ponieważ właśnie w jej archiwach znajdują się m.in. takie bezcenne odbitki.

 

 

inf. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów

2015-04-11 - Dziś Radio RMF FM nadaje z Mikołowa

Dziś Mikołów w Faktach RMF FM. Było już o Instytucie Mikołowskim, Leśnym Pogotowiu, Kopalni Barbarze. O godz. 13 i 14 głównym tematem będzie Śląski Ogród Botaniczny.

 

red. Anna Kropaczek i dyr. Ogrodu Paweł Kojs

 

2015-04-08 - Seminarium naukowe ''O ptakach słów kilka''

Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ptaków - 12 kwietnia - odbędzie się seminarium naukowe pn. "O ptakach słów kilka".

 

Harmonogram:

 

12.00 – 12.20       Damian Wiehle – „O konieczności liczenia i obserwowania ptaków”

12.20 – 12.40       Jan Duda – „Osobliwości ptactwa ziemi raciborskiej”

12.40 – 13.00       Roman Pieła – „Mieszkańcy budek dla ptaków”

13.00 – 13.20       Marcin Karetta – „Ptaki w obiektywie”

13.20 – 13.40       Jacek Udolf – „Ptaki pośród blokowisk”

13.40                      dyskusja

2015-04-08 - O wystawie ''Ogrody Japonii'' w TVP Katowice

Zachęcamy do obejrzenia programu "Bliżej Natury", który wczoraj był emitowany w TVP Katowice. W programie tym m.in. o wystawie "Ogrody Japonii" i Pierwszym Dniu Wiosny w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.

 

2015-04-02 - Wesołych Świąt!

2015-03-30 - Zielono na Dniu Żaby

W dniu 27 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych odbył się Dzień Żaby zorganizowany w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. W warsztatach wzięło udział łącznie 13 klas z nauczania wczesnoszkolnego oraz dwie grupy z oddziału przedszkolnego.

 

 

 

Podczas krótkiej prelekcji dzieci miały okazję zapoznać się z budową, ekologią oraz trybem życia rodzimych przedstawicieli płazów. Po wprowadzeniu rozpoczęła się najbardziej emocjonująca część zajęć, czyli międzyklasowa gra wielkoformatowa. Każda klasa lub grupa miała możliwość wykazania się wiedzą, odpowiadając na pytania czy rozwiązując przyrodnicze rebusy. Jak w latach ubiegłych prawdziwym odkryciem stały się żabie zęby czy odgłosy wydawane przez wybrane gatunki płazów.

 

 

 

Mamy nadzieję, że połączenie zabawy i edukacji pomogło przybliżyć najmłodszym te ciekawe i wymagające naszej ochrony organizmy.

 

 

 

Organizatorki: Marzena Osmalak, Kinga Brzeszcz, Joanna Dziwoki

 

2015-03-26 - Ziołowo

Wczoraj studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mikołowie uczestniczyli w warsztatach ziołowych, które prowadziła kierownik Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego Weronika Papiesz, która znana jest dobrze słuchaczom Polskiego Radia Katowice z programów „Ziołowo mi” i „Każdemu damy radę”.

 

fot. Justyna Soblik

 

Warsztat był kontynuacją zajęć wykładowych, które odbyły się na jesieni zeszłego roku. Podczas marcowego spotkania uczestnicy zdobywali umiejętności z zakresu podstaw ogrodnictwa. Siali  wybrane gatunki roślin jadalnych: bazylię, nasturcję, pomidory koktajlowe, rzeżuchę oraz sadzili miętę. Udzielane były szczegółowe informacje o uprawie roślin, m.in. pikowaniu, o właściwym doborze stanowiska, o sposobach pielęgnacji i o nawożeniu.

 

 

 

fot. Dorota Kozera

 

2015-03-22 - Jak to na Pierwszym Dniu Wiosny było

Pierwsze święto przyrodnicze już za nami. Dzisiaj obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. Tematem wiodącym tego dnia była kultura Kraju Kwitnącej Wiśni, główną atrakcją zaś - otwarcie plenerowej wystawy fotografii autorstwa podróżnika i fotografika Stanisława Roszkowskiego „Ogrody Japonii”.

 

Na wystawę tę złożyło się prawie 80 fotografii, które autor wykonał podczas siedmiu podróży do Japonii w latach 2005-2014. W tym czasie odwiedził on nie tylko wszystkie najważniejsze ogrody, w tym te wpisane na listę UNESCO, ale też wiele lokalnych, pomniejszych, które rzadko trafiają do publikacji. Początkowo zdjęcia robione były wyłącznie „dla siebie”, z potrzeby serca. Z czasem jednak, za namową przyjaciół, którzy mieli okazję je obejrzeć, osobista pasja pana Roszkowskiego przerodziła się w coś więcej – planową dokumentację. 

 

 

W wernisażu wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in. prof. Mieczysław Chorąży wraz z małżonką, prof. Mirosław Nakonieczny, burmistrz Mikołowa – dr Stanisław Piechula z małżonką, prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz radny Rady Miejskiej Mikołowa – Eugeniusz Wycisło i oczywiście sam autor – Stanisław Roszkowski. Po części oficjalnej odbyło się oprowadzanie po wystawie z komentarzem artysty.

 

 

Duże zainteresowanie wzbudziły pokazy sztuk walk japońskich: aikido w wykonaniu członków Górnośląskiej Szkoły Aikido – klubu z Mikołowa oraz kendo z Klubu Szermierki Japońskiej Kendo z Katowic.

 

Aura nie sprzyjała długiemu przebywaniu na wolnym powietrzu, dlatego dzieci chętnie wybierały warsztaty origami prowadzone przez uczniów z SP 24 z Rudy Śląskiej czy warsztaty kaligrafii japońskiej zorganizowane przez Azjatyckie Centrum Językowe z Katowic. Ponadto można było wykonać prace w glinie, a także świąteczne stroiki i ozdoby z rozmaitych, oryginalnych tworzyw.

 

 

W Pierwszy Dzień Wiosny po zimowej przerwie swoją działalność wznowił EkoBazar. Od 22 marca aż do późnej jesieni w każdą niedzielę zwolennicy zdrowego odżywiania będą mieć możliwość zakupu produktów żywnościowych pochodzenia naturalnego: warzyw, owoców, nabiału, ziół, pieczywa i in. Na kiermaszu można było również zaopatrzyć się w wielkanocne palmy, koszyczki, ręcznie robione kartki świąteczne oraz sadzonki i nasiona wprost do wiosennych ogrodów.

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Pierwszym Dniu Wiosny. Mimo bardzo niskiej temperatury odwiedziło nas wielu gości. Dziękujemy serdecznie za udział mediom: TVP Katowice, Telewizji Silesia oraz Telewizji Zabrze. Serdecznie dziękujemy za nieocenioną pomoc naszym wspaniałym wolontariuszom.  

 

Zorganizowanie Pierwszego Dnia Wiosny, w tym wystawy i EkoBazaru, zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach kampanii „Różnorodność – potęga życia”.

 

 

fot. Julia Szymańczyk

 

Więcej zdjęć na

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.