AKTUALNOŚCI

2017-08-12 - Zlot krótkofalowców

W ostatnią niedzielę miesiąca – 27 sierpnia – w godz. 10-15 odbędzie się u nas wielki zlot miłośników krótkofalarstwa w związku z jubileuszem 90-lecia krótkofalarstwa na Górnym Śląsku. Organizatorzy – Polski Związek Krótkofalowców – Śląski Oddział Terenowy w Katowicach – zapraszają zarówno fanów radia, jak również osoby niezwiązane z ich środowiskiem, bo być może dzięki temu spotkaniu krótkofalarstwo stanie się ich nowym hobby.

 

Ramowy harmonogram imprezy przedstawia się następująco:

10.00-11.00 Rejestracja uczestników, poszerzanie znajomości, dyskusje
11.00-11.30 Przywitanie gości, otwarcie wystawy na temat jubileuszu i prelekcja historyczna
12.00-13.00 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i podziękowań
14.00 Losowanie nagród wśród zarejestrowanych uczestników

 

Zapraszamy całymi rodzinami do spędzenia tej wakacyjnej niedzieli w naszym Ogrodzie na pikniku krótkofalowców. Ogród czynny jest do zmierzchu, a wstęp bezpłatny. Prosimy pamiętać, aby nie zabierać ze sobą swoich pupili, tak aby dzieci mogły bezpiecznie, na bosaka hasać po trawie i na placu zabaw.

 

Zachęcamy do korzystania z punktów gastronomicznych przy placu zabaw oraz na dziedzińcu głównego budynku, gdzie można zakupić ciasta, lody, napoje oraz grillowane przysmaki.

 

fot. Członkowie Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców w naszym Ogrodzie podczas obchodów Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego - 1 maja 2017 r.

2017-08-03 - Dr Leszek Trząski - zastępcą dyrektora Ogrodu

Wraz z początkiem sierpnia do naszego zespołu dołączył dr Leszek Trząski i pełni funkcję zastępcy dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego ds. naukowo-dydaktycznych.

 

Pan Leszek Trząski posiada stopień doktora nauk biologicznych ze specjalnością botaniczną. W latach 1984-1997 był pracownikiem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1997-2017 pracował w Głównym Instytucie Górnictwa w Zakładzie Ochrony Wód, gdzie zajmował się problematyką ochrony i kształtowania środowiska i przyrody, zwłaszcza na terenach dotkniętych działalnością górnictwa, przemysłu i urbanizacją. Był także kierownikiem zespołów multidyscyplinarnych, a także kierował projektami międzynarodowymi związanymi z kreowaniem zielonych przestrzeni publicznych.

 

Jest twórcą programów nauczania biologii i edukacji ekologicznej oraz autorem i współautorem licznych podręczników do tych przedmiotów. Jest również autorem kilkunastu publikacji okołopodręcznikowych, takich jak słowniki czy tablice, oraz kilkunastu książek o charakterze popularnonaukowym. Opublikował ponad pięćdziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz ponad sto ekspertyz związanych z ochroną środowiska i przyrody.

 

Istotnym podkreślenia jest fakt, że dr Leszek Trząski od samego początku jest związany z naszym Ogrodem, ponieważ jest jednym z członków założycieli Towarzystwa na rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego, które powstało w latach 90. XX w., a którego celem było utworzenie Ogrodu. Na przełomie lat był uczestnikiem konferencji organizowanych przez Ogród, gdzie dawał wykłady, m.in. podczas kampanii promującej powstanie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.

 

W Śląskim Ogrodzie Botanicznym jednym z głównych jego zadań będą prace związane z umocnieniem pozycji Ogrodu w sieci współpracy zarówno z innymi ogrodami, jak i samorządami, zwłaszcza w zakresie edukacji adresowanej do różnych grup odbiorców.

 

– W swoim życiu uczyłem na wszystkich szczeblach edukacji z wyjątkiem przedszkolnego oraz prowadziłem przez wiele lat działalność szkoleniową dla samorządowców. Chciałbym, aby w edukacji ekologicznej pojawiła się perspektywa myślenia kategoriami scenariuszy rozwoju i odpowiedzialności międzypokoleniowej, bo tego po prostu nie ma – powiedział dr Trząski.

 

Drugim tematem, którym będzie chciał się zająć, to umocnienie sfery badawczej w zakresie ochrony przyrody. Będą to badania nad bioróżnorodnością oraz prace związane z jej ochroną. Zadania te będą realizowane zarówno na poziomie lokalnym, jak i poprzez udział w sieciach współpracy i projektach o różnych zasięgu, w tym również międzynarodowym. Jego rolą będzie integracja działań ogrodów botanicznych, w tym zwłaszcza z naszego regionu, w zakresie edukacji i badań nad bioróżnorodnością.

 

– Będę dążył do tego, aby Ogród stał się ważnym ośrodkiem, gdzie podnosi się kompetencje w zakresie gospodarowania zieloną infrastrukturą, aby ci, którzy uczestniczą w zarządzaniu zasobami przyrody w miastach naszego regionu, podnosili tutaj swoje kompetencje. Chciałbym, aby Ogród stał się platformą do rozmów związanych z gospodarowaniem przyrodą miast również w aspekcie adaptacji do zmiany klimatu – powiedział. – W Śląskim Ogrodzie Botanicznym upatruję w przyszłości jednej z najbardziej znaczących przestrzeni publicznych w skali całej metropolii – dodał.

 

 

2017-07-10 - Letnia edycja Piątki Botanicznej

Już po raz drugi w naszym Ogrodzie odbędzie się Piątka Botaniczna, czyli bieganie po ogrodzie. Zapraszamy wszystkich miłośników biegania oraz nordic walking 6 sierpnia na Sośnią Górę.

 

Zapisy oraz regulamin na http://botanicznapiatka.wixsite.com/mikolow

 

Dotychczas Botaniczna Piątka poza naszym Ogrodem odbyła się również w Ogrodzie Botanicznym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.

 

 

Słodki poczęstunek na mecie, pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegu oraz wymagająca, ale i malownicza trasa poprowadzona najpiękniejszymi zakątkami Ogrodu Żółtego (część na Sośniej Górze) w Mikołowie.

 

A tych, którzy nie czują się na siłach, aby wziąć udział w biegu, zapraszamy serdecznie do kibicowania i tym samym spędzenia wakacyjnej niedzieli na łonie przyrody w pięknym otoczeniu ogrodu botanicznego. Na miejscu znajduje się kawiarnia, gdzie można zakupić przepyszne lody, ciasto czy aromatyczną kawę.

 

 

 

2017-06-26 - Otwarcie Ścieżki Kultury

12 tablic z sentencjami polskich i niemieckich literatów, filozofów, polityków odsłonięto 25 czerwca w naszym Ogrodzie, w części zwanej Ogrodem Czerwonym. Dokonali tego przedstawiciele władz powiatu mikołowskiego na czele ze starostą Henrykiem Jaroszkiem oraz partnerskiego Reńskiego Powiatu Neuss z wicestarostą Horstem Fischerem.

 

Inicjatywa stworzenia ścieżki kultury oraz umieszczenia tam kolumn z wybranymi sentencjami myślicieli z obydwu państw wyszła od członków Stowarzyszenia Miłośników Miasta Zons, które w ten sposób chcieli uczcić 70 lat na drodze Polsko-Niemieckiego pojednania oraz dwudziestolecie partnerstwa powiatów mikołowskiego oraz Kreiss Neuss. Wcześniej, zanim tablice trafiły do naszego Ogrodu, były eksponowane w mieście Dormagen-Zons.

 

 

Tablice zawierają myśli i sentencje takich wybitnych Polaków, jak Fryderyk Chopin, Karol Wojtyła, Bolesław Prus, a ze strony niemieckiej byłego kanclerza Niemiec Willy'ego Brandta, publicysty Marcela Reich-Ranickiego oraz filozofa Karla Jaspersa. Wszystkie odnoszą się do wartości humanistycznych oraz przeszłości i wyzwań w relacjach pomiędzy naszymi krajami.

 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele komitetów partnerskich obu powiatów, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu mikołowskiego, radni, przedstawiciele bractwa kurkowego. Obecni byli także byli starostowie Eugeniusz Wycisło oraz Dieter Patt. Gościliśmy również pomysłodawców tej idei, którymi są członkowie Stowarzyszenia Miłośników Miasta Zons. Wydarzenie uświetnił występ śpiewaczki operowej Nairy Ayvazyan.

 

 

W dalszej części goście udali się na Sośnią Górę do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB, gdzie odbyło się spotkanie komitetów partnerskich obu powiatów. W jego trakcie omówiono kierunki dalszej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi samorządami.

 

 

inf. i fot. Bogusław Jastrzębski, Aktualności Powiatu Mikołowskiego

2017-06-21 - Konkurs fotograficzny

Lato, lato, lato. Lato, ach to TY!!!
Właśnie się zaczęło, a wraz z nim wyjazdy, wędrówki, cudowne nicnierobienie. 

 

UWAGA!!! KONKURS!!!

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym „Lato, przyroda i ja” – to nie tylko tytuł, ale też i temat, na jaki należy przygotować pracę konkursową. Konkurs rozpoczynamy w pierwszym dniu lata, a prace można nadsyłać do dnia 3 września br.

 

Organizatorem konkursu jest Śląski Ogród Botaniczny, a ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez WFOŚiGW w Katowicach odbędzie się 17 września w trakcie obchodów Dnia Dzikiej Fauny, Flory i Siedlisk Naturalnych.

 

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

 

2017-06-20 - Półkolonie w Ogrodzie

2017-06-12 - Edukacja nagrodzona

Już po raz kolejny zostaliśmy nagrodzeni w konkursie "EkoAktywni 2017". Dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za docenienie naszych działań edukacyjnych.

 

Od 2008 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagradza organizacje, które przejawiają ponadprzeciętną aktywność na polu edukacji ekologicznej, charakteryzującą się dużą różnorodnością i pomysłowością.

 

Cieszymy się, że nasze warsztaty edukacyjne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i żeby wziąć w nich udział, grupy przyjeżdżają do nas z bardzo daleka.

 

 

fot. WFOŚiGW w Katowicach

2017-06-08 - XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej

5 czerwca w Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gardawicach odbył się XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej pod tegorocznym hasłem „Rośliny – od nich wszystko się zaczyna”. Konkurs obejmował zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony środowiska zawarte w podstawie programowej dla gimnazjum, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia roślin w ekosystemach.

 

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody, propagowanie wśród młodzieży postawy racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody oraz szerzenie postaw proekologicznych wśród młodzieży.

 

 

 

W konkursie wzięło udział pięć dwuosobowych drużyn ze szkół gimnazjalnych powiatu mikołowskiego. Po pierwszym etapie konkursu, w którym uczniowie samodzielnie pisali test, wyłonione zostały trzy drużyny, które uzyskały największą łączną liczbę punktów i które wzięły udział w drugim etapie zadań problemowych.

 

Zadania finałowe, które przygotowali pracownicy naszego Ogrodu – Barbara Ziemer, biolog, specjalista ds. edukacji, doktorantka UŚ oraz Damian Matynia – biolog, ekolog, sekretarz Rady Naukowej ŚOB – dotyczyły problematyki przystosowania roślin do życia w różnych warunkach środowiska, energii odnawialnej, roli ogrodów botanicznych, roślin inwazyjnych oraz oddziaływania człowieka na środowisko i jego konsekwencji dla przyrody oraz sposobów minimalizowania jego negatywnego wpływu.

 

 

Pierwsze miejsce zdobyły uczennice klasy 3b gardawickiego Gimnazjum Justyna Noga i Dorota Suchoń. Dodatkowo Justyna została wyróżniona jako najlepszy ekolog! Serdecznie gratulujemy wielkiej wiedzy!

 

 

fot. Gimnazjum nr 3 Gardawice

2017-06-06 - II Sympozjum Batesonowskie za nami

W dniach 1-4 czerwca w Śląskim Ogrodzie Botanicznym gościliśmy wysokiej rangi międzynarodowych ekspertów głównie w dziedzinie ekologii umysłu, a także wielu innych dyscyplin i obszarów, takich jak pedagogika, komunikacja, psychoterapia, neurologia…

 

 

Zjechali się oni z najodleglejszych zakątków świata, aby wziąć udział w II Sympozjum Batesonowskim, którego hasłem przewodnim było „Ekologia umysłu i przyroda: korzenie, idee i praktyki. Inspiracje i wyzwania dla humanistyki oraz w sferze zarządzania terenami poprzemysłowymi”. Spotkali się, by rozmawiać o niezwykłej postaci Gregory’ego Batesona (1904-1980), uchodzącego za klasyka ogromnych obszarów humanistyki, antropologa, epistemologa, cybernetyka i teoretyka komunikacji.

 

 

Podczas poszczególnych sesji sympozjum odnoszono się do problemów epistemologii, edukacji i komunikacji, sygnalizowano różne zjawiska w celu zwiększenia świadomości problemów i wyzwań oraz dyskutowano o tym, jak mobilizować rozmaite środowiska do współdziałania w ich rozwiązywaniu i przezwyciężaniu, jak np. imigracja, uchodźctwo, uzależnienia. Specjalną uwagę poświecono ekosystemowym rozważaniom, włączając w to zagadnienia życia i zdrowia, medycyny i terapii, rozpatrywanym w aspektach praktycznych i teoretycznych, klinicznych i diagnostycznych. Dyskutowano o zastosowaniach spuścizny Gregory’ego Batesona w rozmaitych obszarach praktyki społecznej i refleksji humanistycznej oraz kolejnych etapach wyłaniania się idei „ekologii umysłu” w trzech głównych jego książkach oraz w najnowszej publikacji Nory Bateson.

 

 

Warto wrócić do samych gości konferencji – wybitnych osobistości w swoich dziedzinach reprezentujących liczne kraje, m.in. Austrię, Hiszpanię, Holandię, Kanadę, Litwę, Norwegię, Singapur, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Włochy czy Polskę, które to osoby stanowią trzon International Bateson Institute oraz należą do narodowych grup Batesona. Ich profesjonalna tożsamość miała charakter bardzo zróżnicowany, wychodząc od akademickiego statusu, poprzez praktykę terapeutyczną, doświadczenie w nauczaniu, działalność kulturową, metodologię i epistemologię, zarządzanie i sztukę, filozofię, naukę o poznaniu, pedagogikę i medycynę.

 

 

Na pierwszym miejscu należy wymienić córkę Gregory’ego Batesona – Norę Bateson, która jest prezydentem Międzynarodowego Instytutu Batesona. Byli m.in. obecni również: Rex Weyler z Kanady – współzałożyciel Green Peace, dr Keneth Silvestri – psychoterapeuta z USA, Brigitte Hipel  z Uniwersytetu w Klagenfurt w Austrii, Phillip Guddemi – antropolog z USA, Erik Graffman – psycholog i terapeuta pracujący w Szwecji i Francji, Jon Goodbun – architekt, projektant z Royal College of Art z Wielkiej Brytanii, Serena Dinelli – psycholog, artysta, edukator z Włoch, Leslie Blackhall – bioetyk, lekarz zajmująca się rozwojem opieki paliatywnej z Uniwersytetu Virginia, Arunas Augustinaitis z Litwy – rektor Uniwersytetu w Wilnie, specjalista w zakresie teorii komunikacji i biznesu, Jane Jorgenson z Uniwersytetu z Południowej Florydy zajmująca się komunikacją w rodzinie. Z Polski gościliśmy m.in. prof. Zdzisława Wąsika – lingwistę, semiotyka, dyrektora Regionalno-Kontynentalnych Koordynatorów Międzynarodowego Instytutu Komunikologii dla Europy, rektora Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie prof. Ireneusza Kojdera, prof. Wojciecha Kojsa – z Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Bankowej w Dąbrowie Górniczej.

 

 

Będąc w ogrodzie botanicznym, nie mogło obejść się bez jego zobaczenia, dlatego pomiędzy sesjami uczestnicy zwiedzili zarówno Ogród Żółty – część na Sośniej Górze, jak i Ogród Czerwony – część z kolekcjami ozdobnymi, naukowymi i edukacyjnymi, po których oprowadzał dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr Paweł Kojs.

 

 

W pierwszym dniu pobytu w Śląskim Ogrodzie Botanicznym uczestnicy wysłuchali koncertu etnofolkowej grupy Kuczeryki, która zaprezentowała tradycyjne słowiańskie i ludowe pieśni, również śląskie, co spotkało się z żywym zainteresowaniem gości. W kolejnych dniach goście zwiedzili Muzeum Śląskie oraz wysłuchali koncertu muzyki klasycznej w sali NOSPR w Katowicach.

 

 

Organizatorami wydarzenia byli prof. Lech Witkowski – filozof edukacji i kultury, pedagog, koordynator Polish Bateson Research Group oraz dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr Paweł Kojs. Ale nie doszłoby do realizacji tej inicjatywy, gdyby nie współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Dąbrowie Górniczej, Akademią Pomorską w Słupsku, Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy oraz Polską Akademią Nauk – Ogrodem Botanicznym CZRB w Powsinie.

2017-06-05 - Piknik Nauki i Kultury

Już po raz piąty w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach w piątek, 9 czerwca, w godz. 17-21 odbędzie się Piknik Nauki i Kultury. Śląski Ogród Botaniczny podobnie jak w poprzenich latach też będzie miał tam swoje stanowisko. Zapraszamy serdecznie do udziału, bo atrakcji będzie naprawdę dużo:

 

  • inspirujące pokazy i doświadczenia naukowe, a wśród nich: tajniki politechniki – mikroorganizmy z powietrza, których nie widać gołym okiem, owady dla odważnych, mikromodele urządzeń OZE, wynalazki Edisona i Tesli bez tajemnic, doświadczenia o świetle i kolorach, roboty LEGO, mobilne laboratorium  Policji. Zrób globus z piłki plażowej albo świecę z wosku i nasion;
  • wspaniała muzyka i występy znakomitych artystów, m.in. koncert muzyki filmowej, piosenek retro, akademii musicalu i muzyki rozrywkowej, mażoretki oraz gwiazda wieczoru – Universe;
  • będzie można się zmierzyć ze sportowcami AWF Katowice w dyscyplinach olimpijskich: boks, szermierka, badminton;
  • będzie można wypróbować jazdy na symulatorze motocyklowym i samochodowym, założyć alkogogle i uruchomić wyobraźnię podczas prób zderzeniowych i dachowania na symulatorach;
  • będzie można wygrać aparat fotograficzny w konkursie wiedzy o ruchu drogowym (dla młodzieży poniżej 18 roku życia) i zrobić sobie zdjęcie ze Sznupkiem;
  • będzie można sprawdzić zdrowie na bezpłatnych konsultacjach lekarskich ze specjalistami Fundacji Elektrokardiologii Ochojec.

Na te i wiele innych atrakcji, m.in. wóz strażacki, gry i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, malowanie twarzy, konkursy LOTTO, grill organizatorzy zapraszają młodszych i starszych gości Pikniku.

 

Wstęp wolny!

 

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.