KONFERENCJE I SEMINARIA

2017-06-08 - II Sympozjum Batesonowskie za nami

W dniach 1-4 czerwca w Śląskim Ogrodzie Botanicznym gościliśmy wysokiej rangi międzynarodowych ekspertów głównie w dziedzinie ekologii umysłu, a także wielu innych dyscyplin i obszarów, takich jak pedagogika, komunikacja, psychoterapia, neurologia…

 

 

Zjechali się oni z najodleglejszych zakątków świata, aby wziąć udział w II Sympozjum Batesonowskim, którego hasłem przewodnim było „Ekologia umysłu i przyroda: korzenie, idee i praktyki. Inspiracje i wyzwania dla humanistyki oraz w sferze zarządzania terenami poprzemysłowymi”. Spotkali się, by rozmawiać o niezwykłej postaci Gregory’ego Batesona (1904-1980), uchodzącego za klasyka ogromnych obszarów humanistyki, antropologa, epistemologa, cybernetyka i teoretyka komunikacji.

 

 

Podczas poszczególnych sesji sympozjum odnoszono się do problemów epistemologii, edukacji i komunikacji, sygnalizowano różne zjawiska w celu zwiększenia świadomości problemów i wyzwań oraz dyskutowano o tym, jak mobilizować rozmaite środowiska do współdziałania w ich rozwiązywaniu i przezwyciężaniu, jak np. imigracja, uchodźctwo, uzależnienia. Specjalną uwagę poświecono ekosystemowym rozważaniom, włączając w to zagadnienia życia i zdrowia, medycyny i terapii, rozpatrywanym w aspektach praktycznych i teoretycznych, klinicznych i diagnostycznych. Dyskutowano o zastosowaniach spuścizny Gregory’ego Batesona w rozmaitych obszarach praktyki społecznej i refleksji humanistycznej oraz kolejnych etapach wyłaniania się idei „ekologii umysłu” w trzech głównych jego książkach oraz w najnowszej publikacji Nory Bateson.

 

 

Warto wrócić do samych gości konferencji – wybitnych osobistości w swoich dziedzinach reprezentujących liczne kraje, m.in. Austrię, Hiszpanię, Holandię, Kanadę, Litwę, Norwegię, Singapur, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Włochy czy Polskę, które to osoby stanowią trzon International Bateson Institute oraz należą do narodowych grup Batesona. Ich profesjonalna tożsamość miała charakter bardzo zróżnicowany, wychodząc od akademickiego statusu, poprzez praktykę terapeutyczną, doświadczenie w nauczaniu, działalność kulturową, metodologię i epistemologię, zarządzanie i sztukę, filozofię, naukę o poznaniu, pedagogikę i medycynę.

 

 

Na pierwszym miejscu należy wymienić córkę Gregory’ego Batesona – Norę Bateson, która jest prezydentem Międzynarodowego Instytutu Batesona. Byli m.in. obecni również: Rex Weyler z Kanady – współzałożyciel Green Peace, dr Keneth Silvestri – psychoterapeuta z USA, Brigitte Hipel  z Uniwersytetu w Klagenfurt w Austrii, Phillip Guddemi – antropolog z USA, Erik Graffman – psycholog i terapeuta pracujący w Szwecji i Francji, Jon Goodbun – architekt, projektant z Royal College of Art z Wielkiej Brytanii, Serena Dinelli – psycholog, artysta, edukator z Włoch, Leslie Blackhall – bioetyk, lekarz zajmująca się rozwojem opieki paliatywnej z Uniwersytetu Virginia, Arunas Augustinaitis z Litwy – rektor Uniwersytetu w Wilnie, specjalista w zakresie teorii komunikacji i biznesu, Jane Jorgenson z Uniwersytetu z Południowej Florydy zajmująca się komunikacją w rodzinie. Z Polski gościliśmy m.in. prof. Zdzisława Wąsika – lingwistę, semiotyka, dyrektora Regionalno-Kontynentalnych Koordynatorów Międzynarodowego Instytutu Komunikologii dla Europy, rektora Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie prof. Ireneusza Kojdera, prof. Wojciecha Kojsa – z Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Bankowej w Dąbrowie Górniczej.

 

 

Będąc w ogrodzie botanicznym, nie mogło obejść się bez jego zobaczenia, dlatego pomiędzy sesjami uczestnicy zwiedzili zarówno Ogród Żółty – część na Sośniej Górze, jak i Ogród Czerwony – część z kolekcjami ozdobnymi, naukowymi i edukacyjnymi, po których oprowadzał dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr Paweł Kojs.

 

 

W pierwszym dniu pobytu w Śląskim Ogrodzie Botanicznym uczestnicy wysłuchali koncertu entofolkowej grupy Kuczeryki, która zaprezentowała tradycyjne słowiańskie i ludowe pieśni, również śląskie, co spotkało się z żywym zainteresowaniem gości. W kolejnych dniach goście zwiedzili Muzeum Śląskie oraz wysłuchali koncertu muzyki klasycznej w sali NOSPR w Katowicach.

 

 

Organizatorami wydarzenia byli prof. Lech Witkowski – filozof edukacji i kultury, pedagog, koordynator Polish Bateson Research Group oraz dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr Paweł Kojs. Ale nie doszłoby do realizacji tej inicjatywy, gdyby nie współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Dąbrowie Górniczej, Akademią Pomorską w Słupsku, Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy oraz Polską Akademią Nauk – Ogrodem Botanicznym CZRB w Powsinie.

2017-05-10 - II Międzynarodowe Sympozjum Batesonowskie

W dniach 1-4 czerwca w Śląskim Ogrodzie Botanicznym gościć będziemy naukowców z kilkunastu krajów świata, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w II Międzynarodowym Sympozjum Batesonowskim. Będzie to wydarzenie interdyscyplinarne, mające na celu integrację środowiska badaczy i praktyków w obrębie ekologii, humanistyki, instytucji kultury i sztuki oraz zebranie dotychczasowych dokonań.

 

W spotkaniu udział weźmie ponad 40 osób, w tym 25 uczestników przyjedzie z zagranicy, m.in. Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Singapuru, Norwegii, Włoch, Wielkiej Brytanii, które to osoby stanowią trzon International Bateson Institute oraz należą do narodowych grup Batesona.

 

Dlaczego w Śląskim Ogrodzie Botanicznym?

W wyniku niezwykłego sukcesu I Sympozjum Batesonowskiego, jakie odbyło się pod auspicjami Polskiej Izby Ekologii oraz Fundacji na rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w maju 2016 roku, pojawiła się inicjatywa ze strony Nory Bateson, prezydent Międzynarodowego Instytutu w Sztokholmie, aby nowo powstałej grupie Polish Bateson Research Group we współdziałaniu ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie powierzyć zadania organizacji w 2018 roku Światowego Kongresu Batesonowskiego.

 

Sympozjum odbędzie się pod hasłem „Ekologia umysłu i przyroda: korzenie, idee i praktyki. Inspiracje i wyzwania dla humanistyki oraz w sferze zarządzania terenami poprzemysłowymi”. Obrady robocze rozpoczną się sesją, na której będzie prezentowany dorobek adaptacji obszarów poprzemysłowych oraz idee funkcjonowania w Polsce parków krajobrazowych i ogrodów botanicznych. Kolejne sesje dyskusyjne sympozjum poświęcone będą m.in. pracom zawartym w księdze sympozjalnej, kolejnym etapom wyłaniania się idei „ekologii umysłu” w trzech głównych książkach Gregory’ego Batesona oraz ich kontynuacji w najnowszej publikacji Nory Bateson.

 

Sympozjum powoła także komitet kongresowy i ustali ramę merytoryczną zaproszenia do jak najszerszej społeczności badaczy, działaczy i twórców funkcjonujących w rozmaitych sferach odnoszenia się do „ekologii umysłu”. Niniejsze spotkanie będzie nie tylko przygotowaniem do Światowego Kongresu Batesonowskiego, ale wpisze się także w nurt debat europejskich nad kondycją i ukierunkowaniem zmian w obrębie ekologii i humanistyki, a także będzie stanowiło promocję walorów przyrodniczych i kulturowych województwa śląskiego poprzez zaprezentowanie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

 

2016-10-16 - Grzyby - mistrzowskie rzeźby natury

W ramach otwarcia plenerowej wystawy fotograficznej w dniu 16 października o godz. 13. odbędzie się seminarium, podczas którego wykłady będą mieć:

 

 

dr Marta Wrzosek (Uniwersytet Warszawski, Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji – „O Fundze – siostrze Flory i Fauny”

 

dr Izabela Kałucka (Uniwersytet Łódzki) – „Przymierze grzybów i roślin, czyli o mykoryzach”

 

mgr inż. Kamil Kędra (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zakład Bioróżnorodności Leśnej) – „Ochrona grzybów - cele, wyzwania i perspektywy”.

2016-09-12 - V Konferencja naukowa Metody Analizy Wzrostu Promieniowego Drzew w Badaniach Dendrochronologicznych

V KONFERENCJA NAUKOWA „Metody Analizy Wzrostu Promieniowego Drzew

w Badaniach Dendrochronologicznych” 

Mikołów, 12 września 2016 r.

 

 

12 WRZEŚNIA (poniedziałek)

 

09:45 – 10:00  Rejestracja uczestników

10:00 – 12:15  I SESJA REFERATOWA wraz z dyskusją

 • Marta Jańczak-Pieniążek Porównanie struktury włókien tensyjnych, normalnych i opozycyjnych na przykładzie robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia )
 • Mirela Tulik, Joanna Jura-Morawiec Możliwości kwantyfikacji cech elementów przewodzących w drewnie
 • Aldona Gizińska Formowanie pierścieniowej naczyniowości pierwszych przyrostów drewna Quercus robur w warunkach naturalnych i hodowlanych
 • Adam Miodek Analiza ścian antyklinalnych i peryklinalnych komórek kambium oraz ich pochodnych we wczesnych etapach wzrostu włókien drzewnych

 

12:15 – 13:00 Obiad

 

13:00 – 15:30  II SESJA REFERATOWA wraz z dyskusją

 • Elżbieta Muter, Magdalena Żywiec, Tomasz Zielonka, Miguel Delibes, Gemma Calvo, Jose Fedriani

Zmienność szerokości słojów Pyrus bourgaeana i jej klimatyczne uwarunkowania

 • Norbert Szymański, Sławomir Wilczyński, Bogdan Wertz Wrażliwość wybranych pochodzeń modrzewia europejskiego na warunki klimatyczne polskich gór
 • Sławomir Wilczyński, Norbert Szymański, Bogdan Wertz Odpowiedź przyrostowa sosny czarnej oraz zwyczajnej na wybrane elementy środowiska
 • Bogdan Wertz, Sławomir Wilczyński, Norbert Szymański, Wojciech Ochał Ocena przyrostu na grubość u drzew o różnej pozycji biosocjalnej na przykładzie świerka pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst)

 

15:30 – 16:00  Przerwa kawowa

 

16:00 – 18:15  III SESJA REFERATOWA wraz z dyskusją

 • Katarzyna Łuszczyńska, Małgorzata Wistuba, Ireneusz Malik Przygotowanie mapy aktywności osuwiskowej w oparciu o badania dendrogeomorfologiczne - przykład z masywu Suchej Góry (Beskid Żywiecki)
 • Paweł Kojs Przewidywania modelu osmo-mechanicznego związane z formowaniem się drewna tensyjnego – wybrane zagadnienia
 • Wiesław Włoch Przebudowa komórek kambium; jeden mechanizm – dwa sposoby – jeden wynik
 • Anna Wilczek Formowanie układu piętrowego kambium na przykładzie Caragana arborescens

 

18:15      Kolacja

2015-09-14 - IV Konferencja Naukowa: Metody Analizy Wzrostu Promieniowego Drzew w Badaniach Dendrochronologicznych
2015-06-14 - Seminarium w ramach Światowego Dnia Środowiska

W ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska – 14 czerwca – odbędzie się seminarium

pn. „Zdrowe środowisko – zdrowy człowiek”.

 

Seminarium odbędzie się w ramach naszego cotygodniowego EkoBazaru, który jest częścią

kampanii „Różnorodność – potęga życia”.

 

 

PLAN SEMINARIUM

 

 Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

 

 

13.00 – 13.30 Monika Podsiadła, Andrzej Młynarczyk – „Przydomowe uprawy ekologiczne – permakultura na balkonie”

 

13.30 – 14.00 Monika Podsiadła, Andrzej Młynarczyk – „Przydomowe uprawy ekologiczne – permakultura w ogrodzie”

 

14.00 – 14.30 Monika Podsiadła, Andrzej Młynarczyk – „Znaczenie mikroorganizmów w naturalnym ogrodnictwie”

 

14.30 – 15.00 Alicja Olma – „Dieta dla zdrowia” (po seminarium możliwość indywidualnych konsultacji z panią doktor)

2015-05-17 - Seminarium w ramach Dnia Bioróżnorodności

W ramach obchodów Dnia Bioróżnorodności - 17 maja - odbędzie się seminarium.

 

Zainteresowanych tematem bioróżnorodności zapraszamy bezpośrednio przed imprezą na dwugodzinne seminarium, na którym zostaną poruszone tematy różnorodności biologicznej świata, ale również bioróżnorodność w kuchni, czyli co na naszych stołach być powinno.

 

 

 

PLAN SEMINARIUM

 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie

                                                                              „Różnorodność wokół nas”

 

 

10.00 – 10.20      Arkadiusz Nowak – „Endemity - najważniejszy element różnorodności biologicznej świata”

10.20 – 10.40      Sylwia Nowak – „Kolorowe bogactwo roślin pól i łąk”

10.40 – 11.00      Justyna Luks – „Bioróżnorodność alpejskich dolin rzecznych ze szczególnym uwzględnieniem roślin”

11.00 – 11.20       Piotr Wasik – „Bogactwo gatunków na naszych stołach - kuchenna bioróżnorodność”

11.20 – 11.40       Anna Buczkowska – „Różnorodność florystyczna łąk i pastwisk”

11.40 – 12.00       Krystyna Waindzoch, Elżbieta Wacławiec – Bogactwo wybranych grup zwierząt i roślin w tradycyjnych krajobrazach wiejskich"

12.00                     Dyskusja

 

2015-04-26 - Wykład z cyklu "Zdrowa Ziemia, zdrowy człowiek"

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi o godz. 16.00 dr Alicja Olma wygłosi wykład pt. "Jak zdrowo żyć" z cyklu "Zdrowa Ziemi, zdrowy człowiek". Po prelekcji pani doktor będzie udzialać indywidualnych porad.

2015-04-12 - Seminarium naukowe "O ptakach słów kilka"

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ptaków odbędzie się seminarium "O ptakach słów kilka".

 

 

Plan seminarium:

 

12.00 – 12.20       Damian Wiehle – „O konieczności liczenia i obserwowania ptaków”

12.20 – 12.40       Jan Duda – „Osobliwości ptactwa ziemi raciborskiej”

12.40 – 13.00       Roman Pieła – „Mieszkańcy budek dla ptaków”

13.00 – 13.20       Marcin Karetta – „Ptaki w obiektywie”

13.20 – 13.40       Jacek Udolf – „Ptaki pośród blokowisk”

13.40                     Dyskusja

strona:
<<
 < 
1
2

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.