KONFERENCJE I SEMINARIA

2017-05-10 - II Międzynarodowe Sympozjum Batesonowskie

W dniach 1-4 czerwca w Śląskim Ogrodzie Botanicznym gościć będziemy naukowców z kilkunastu krajów świata, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w II Międzynarodowym Sympozjum Batesonowskim. Będzie to wydarzenie interdyscyplinarne, mające na celu integrację środowiska badaczy i praktyków w obrębie ekologii, humanistyki, instytucji kultury i sztuki oraz zebranie dotychczasowych dokonań.

 

W spotkaniu udział weźmie ponad 40 osób, w tym 25 uczestników przyjedzie z zagranicy, m.in. Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Singapuru, Norwegii, Włoch, Wielkiej Brytanii, które to osoby stanowią trzon International Bateson Institute oraz należą do narodowych grup Batesona.

 

Dlaczego w Śląskim Ogrodzie Botanicznym?

W wyniku niezwykłego sukcesu I Sympozjum Batesonowskiego, jakie odbyło się pod auspicjami Polskiej Izby Ekologii oraz Fundacji na rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w maju 2016 roku, pojawiła się inicjatywa ze strony Nory Bateson, prezydent Międzynarodowego Instytutu w Sztokholmie, aby nowo powstałej grupie Polish Bateson Research Group we współdziałaniu ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie powierzyć zadania organizacji w 2018 roku Światowego Kongresu Batesonowskiego.

 

Sympozjum odbędzie się pod hasłem „Ekologia umysłu i przyroda: korzenie, idee i praktyki. Inspiracje i wyzwania dla humanistyki oraz w sferze zarządzania terenami poprzemysłowymi”. Obrady robocze rozpoczną się sesją, na której będzie prezentowany dorobek adaptacji obszarów poprzemysłowych oraz idee funkcjonowania w Polsce parków krajobrazowych i ogrodów botanicznych. Kolejne sesje dyskusyjne sympozjum poświęcone będą m.in. pracom zawartym w księdze sympozjalnej, kolejnym etapom wyłaniania się idei „ekologii umysłu” w trzech głównych książkach Gregory’ego Batesona oraz ich kontynuacji w najnowszej publikacji Nory Bateson.

 

Sympozjum powoła także komitet kongresowy i ustali ramę merytoryczną zaproszenia do jak najszerszej społeczności badaczy, działaczy i twórców funkcjonujących w rozmaitych sferach odnoszenia się do „ekologii umysłu”. Niniejsze spotkanie będzie nie tylko przygotowaniem do Światowego Kongresu Batesonowskiego, ale wpisze się także w nurt debat europejskich nad kondycją i ukierunkowaniem zmian w obrębie ekologii i humanistyki, a także będzie stanowiło promocję walorów przyrodniczych i kulturowych województwa śląskiego poprzez zaprezentowanie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

 

2016-10-16 - Grzyby - mistrzowskie rzeźby natury

W ramach otwarcia plenerowej wystawy fotograficznej w dniu 16 października o godz. 13. odbędzie się seminarium, podczas którego wykłady będą mieć:

 

 

dr Marta Wrzosek (Uniwersytet Warszawski, Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji – „O Fundze – siostrze Flory i Fauny”

 

dr Izabela Kałucka (Uniwersytet Łódzki) – „Przymierze grzybów i roślin, czyli o mykoryzach”

 

mgr inż. Kamil Kędra (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zakład Bioróżnorodności Leśnej) – „Ochrona grzybów - cele, wyzwania i perspektywy”.

2016-09-12 - V Konferencja naukowa Metody Analizy Wzrostu Promieniowego Drzew w Badaniach Dendrochronologicznych

V KONFERENCJA NAUKOWA „Metody Analizy Wzrostu Promieniowego Drzew

w Badaniach Dendrochronologicznych” 

Mikołów, 12 września 2016 r.

 

 

12 WRZEŚNIA (poniedziałek)

 

09:45 – 10:00  Rejestracja uczestników

10:00 – 12:15  I SESJA REFERATOWA wraz z dyskusją

 • Marta Jańczak-Pieniążek Porównanie struktury włókien tensyjnych, normalnych i opozycyjnych na przykładzie robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia )
 • Mirela Tulik, Joanna Jura-Morawiec Możliwości kwantyfikacji cech elementów przewodzących w drewnie
 • Aldona Gizińska Formowanie pierścieniowej naczyniowości pierwszych przyrostów drewna Quercus robur w warunkach naturalnych i hodowlanych
 • Adam Miodek Analiza ścian antyklinalnych i peryklinalnych komórek kambium oraz ich pochodnych we wczesnych etapach wzrostu włókien drzewnych

 

12:15 – 13:00 Obiad

 

13:00 – 15:30  II SESJA REFERATOWA wraz z dyskusją

 • Elżbieta Muter, Magdalena Żywiec, Tomasz Zielonka, Miguel Delibes, Gemma Calvo, Jose Fedriani

Zmienność szerokości słojów Pyrus bourgaeana i jej klimatyczne uwarunkowania

 • Norbert Szymański, Sławomir Wilczyński, Bogdan Wertz Wrażliwość wybranych pochodzeń modrzewia europejskiego na warunki klimatyczne polskich gór
 • Sławomir Wilczyński, Norbert Szymański, Bogdan Wertz Odpowiedź przyrostowa sosny czarnej oraz zwyczajnej na wybrane elementy środowiska
 • Bogdan Wertz, Sławomir Wilczyński, Norbert Szymański, Wojciech Ochał Ocena przyrostu na grubość u drzew o różnej pozycji biosocjalnej na przykładzie świerka pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst)

 

15:30 – 16:00  Przerwa kawowa

 

16:00 – 18:15  III SESJA REFERATOWA wraz z dyskusją

 • Katarzyna Łuszczyńska, Małgorzata Wistuba, Ireneusz Malik Przygotowanie mapy aktywności osuwiskowej w oparciu o badania dendrogeomorfologiczne - przykład z masywu Suchej Góry (Beskid Żywiecki)
 • Paweł Kojs Przewidywania modelu osmo-mechanicznego związane z formowaniem się drewna tensyjnego – wybrane zagadnienia
 • Wiesław Włoch Przebudowa komórek kambium; jeden mechanizm – dwa sposoby – jeden wynik
 • Anna Wilczek Formowanie układu piętrowego kambium na przykładzie Caragana arborescens

 

18:15      Kolacja

2015-09-14 - IV Konferencja Naukowa: Metody Analizy Wzrostu Promieniowego Drzew w Badaniach Dendrochronologicznych
2015-06-14 - Seminarium w ramach Światowego Dnia Środowiska

W ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska – 14 czerwca – odbędzie się seminarium

pn. „Zdrowe środowisko – zdrowy człowiek”.

 

Seminarium odbędzie się w ramach naszego cotygodniowego EkoBazaru, który jest częścią

kampanii „Różnorodność – potęga życia”.

 

 

PLAN SEMINARIUM

 

 Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

 

 

13.00 – 13.30 Monika Podsiadła, Andrzej Młynarczyk – „Przydomowe uprawy ekologiczne – permakultura na balkonie”

 

13.30 – 14.00 Monika Podsiadła, Andrzej Młynarczyk – „Przydomowe uprawy ekologiczne – permakultura w ogrodzie”

 

14.00 – 14.30 Monika Podsiadła, Andrzej Młynarczyk – „Znaczenie mikroorganizmów w naturalnym ogrodnictwie”

 

14.30 – 15.00 Alicja Olma – „Dieta dla zdrowia” (po seminarium możliwość indywidualnych konsultacji z panią doktor)

2015-05-17 - Seminarium w ramach Dnia Bioróżnorodności

W ramach obchodów Dnia Bioróżnorodności - 17 maja - odbędzie się seminarium.

 

Zainteresowanych tematem bioróżnorodności zapraszamy bezpośrednio przed imprezą na dwugodzinne seminarium, na którym zostaną poruszone tematy różnorodności biologicznej świata, ale również bioróżnorodność w kuchni, czyli co na naszych stołach być powinno.

 

 

 

PLAN SEMINARIUM

 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie

                                                                              „Różnorodność wokół nas”

 

 

10.00 – 10.20      Arkadiusz Nowak – „Endemity - najważniejszy element różnorodności biologicznej świata”

10.20 – 10.40      Sylwia Nowak – „Kolorowe bogactwo roślin pól i łąk”

10.40 – 11.00      Justyna Luks – „Bioróżnorodność alpejskich dolin rzecznych ze szczególnym uwzględnieniem roślin”

11.00 – 11.20       Piotr Wasik – „Bogactwo gatunków na naszych stołach - kuchenna bioróżnorodność”

11.20 – 11.40       Anna Buczkowska – „Różnorodność florystyczna łąk i pastwisk”

11.40 – 12.00       Krystyna Waindzoch, Elżbieta Wacławiec – Bogactwo wybranych grup zwierząt i roślin w tradycyjnych krajobrazach wiejskich"

12.00                     Dyskusja

 

2015-04-26 - Wykład z cyklu "Zdrowa Ziemia, zdrowy człowiek"

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi o godz. 16.00 dr Alicja Olma wygłosi wykład pt. "Jak zdrowo żyć" z cyklu "Zdrowa Ziemi, zdrowy człowiek". Po prelekcji pani doktor będzie udzialać indywidualnych porad.

2015-04-12 - Seminarium naukowe "O ptakach słów kilka"

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ptaków odbędzie się seminarium "O ptakach słów kilka".

 

 

Plan seminarium:

 

12.00 – 12.20       Damian Wiehle – „O konieczności liczenia i obserwowania ptaków”

12.20 – 12.40       Jan Duda – „Osobliwości ptactwa ziemi raciborskiej”

12.40 – 13.00       Roman Pieła – „Mieszkańcy budek dla ptaków”

13.00 – 13.20       Marcin Karetta – „Ptaki w obiektywie”

13.20 – 13.40       Jacek Udolf – „Ptaki pośród blokowisk”

13.40                     Dyskusja

strona:
<<
 < 
1
2

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.