HYBRID PARKS

 

Śląski Ogród Botaniczny w latach 2012-2014 uczestniczył, jako jedyny partner z Polski, w międzynarodowym projekcie Hybrid Parks, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG IV C. Celem projektu było to, aby parki i ogrody były w pełni wykorzystywane na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i regionów, jak również na potrzeby projektów związanych z łagodzeniem zmian klimatycznych. Istotne jest wzmocnienie i wykorzystanie możliwości tych obszarów dla celów ekonomicznych, społecznych czy ekologicznych. Połączenie tych potencjałów powinno być uwzględniane w lokalnych i regionalnych działaniach i ma służyć generowaniu synergii oraz zwiększaniu korzyści płynących z rozwoju parków i ogrodów. Tereny parkowe wkrótce zaczną również spełniać ważną funkcję w planach, mających na celu ograniczenie wpływu zmian klimatycznych, np. poprzez tworzenie zielonych korytarzy. Jako zielone i chłodne oazy, parki i ogrody będą przyciągać większą liczbę odwiedzających. Uczestnikami projektu Hybrid Parks było16 partnerów z 10 państw. Projekt obejmował głównie miasta i regiony, które aktywnie i na szeroką skalę promują waloryzację parków, skutecznie wykorzystując ją w różnych dziedzinach polityki, m.in. w rozwoju gospodarczym, dywersyfikacji obszarów wiejskich, ochronie środowiska, krajobrazu rolniczego czy dziedzictwa kulturowego bądź rewitalizacji miast.

 

By dowiedzieć się więcej o projekcie, zapraszamy na hybrid.parks.eu

 

 

Fot. Przedstawiciele 16 partnerów projektu podczas konferencji podsumowującej w Kolonii.

 

 CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.