DOROŚLI

 

Formularz zgłoszeniowy

 

PTASZEK Program PRZYRODNICZE SPOTKANIA ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO

 

Są to zajęcia terenowe o różnorodnej tematyce przyrodniczej realizowane w ciekawych i cennych przyrodniczo miejscach Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Celem zajęć jest nie tylko stworzenie uczestnikom okazji, jakich mają coraz mniej w codziennym  życiu, do przebywania blisko przyrody i zainteresowanie ich jej przejawami, zjawiskami  i mieszkańcami, ale pokazanie tego na przykładzie lokalnej przyrody.

 

Las bez tajemnic

Na warsztatach uczestnicy wyruszą na wycieczkę do lasu. Będzie to wspaniała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu i zetknięcia się ze światem przyrody. Uczestnicy będą poznawali las i ciekawostki z życia jego mieszkańców.

 

Nasze drzewa

To zajęcia terenowe prowadzone na Sośniej Górze. Uczestnicy przejdą wyznaczoną trasą, poznając cechy charakterystyczne i ciekawostki dotyczące kilkunastu gatunków popularnych drzew i krzewów, rosnących w naturalnym środowisku. W czasie warsztatów będziemy obserwować przyrodę wszystkimi zmysłami, zwracać uwagę na cechy gatunkowe drzew, spróbujemy zrozumieć ich znaczenie w przyrodzie i w życiu człowieka.

 

Rośliny użytkowe
Rozwój cywilizacji nierozerwalnie związany jest z roślinami. Z powodu roślin człowiek nie tylko zaczął prowadzić osiadły tryb życia i zajmować się rolnictwem i hodowlą, rośliny były przede wszystkim przyczyną wypraw kupieckich, odkryć geograficznych, migracji, wojen i konfliktów, czasem powodowały wzbogacenie się, niekiedy bankructwo a było i tak, że ratowały przed głodem. Celem zajęć jest pokazanie fascynującej historii roślin uprawnych i użytkowych i ich związków z historią ludzi. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z uprawianymi gatunkami zbóż, ich pochodzeniem oraz niezwykłym wpływem na dzieje cywilizacji. W trakcie warsztatów dzieci spróbują samodzielnie utrzeć mąkę w moździerzu.

 

Życie wewnątrz ula (warsztat odbywa się tylko we WTORKI)
Warsztaty prowadzone są w Pasiece Edukacyjnej „Skrzydlaci Przyjaciele” na Sośniej Górze, przez pszczelarza, założyciela i opiekuna Pasieki, który chce uczestnikom pokazać, jak żyją pszczoły, co robią, co im zawdzięczamy, zademonstrować pracę pszczelarza i zarazić tą wspaniałą pasją. Na warsztatach zaglądamy do wnętrza ula, omawiamy budowę gniazda, skład rodziny, podział ról, pokazujemy robotnice, zbieraczki, karmicielki, woszczarki, czerw otwarty, czerw zamknięty oraz wygryzające się młode pszczoły. Przy odrobinie szczęścia obserwujemy świtę królowej oraz samą pszczelą królową. Warsztaty dostosowane są do wieku uczestników, są prowadzone przy otwartych ulach. Zapewniamy stroje pszczelarskie a dla chętnych grup za dodatkową opłatą możliwa jest degustacja miodu.

 

Tajemnice hydrobiologii

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, na czym dokładnie polega praca hydrobiologa. Nad pobliskim zbiornikiem zapoznani zostaną ze sprzętem potrzebnym do poboru prób i dowiedzą się nieco na temat samego zbiornika: jego historii, genezy, funkcji oraz roślinności. Następnie sami pobiorą próby biologiczne oraz próby wody, z którymi udamy się do laboratorium. Uczniowie obejrzą najciekawsze gatunki bezkręgowców, które możemy spotkać w polskich wodach, dowiedzą się między innymi czy polskie małże produkują perły, po co chruściki budują domki oraz czy wszystkie pijawki piją krew. Będą uczestniczyć w prostej analizie właściwości fizykochemicznych wody, a także sami spróbują oznaczyć zwierzęta z prób przyniesionych z pobliskiego zbiornika. Analiza uzyskanych wyników pozwoli im na ocenę jakości wody oraz bogactwa faunistycznego w badanym zbiorniku. Omówiona zostanie także ogólna rola zbiorników na terenach uprzemysłowionych oraz sposoby ochrony organizmów wodnych. Warsztaty mogą zostać w pełni dostosowane do zainteresować uczestników. Mogą zostać poszerzone o temat gatunków obcych i inwazyjnych oraz zagadnienia związane z biologicznymi metodami oceny jakości wód (gatunki wskaźnikowe, a także poszerzona analiza właściwości fizykochemicznych wody).

 

Pod parasolem entomologicznym

Owady to nieprzebrana menażeria organizmów żyjących blisko człowieka, jednak słabo poznana. Na zajęciach wejdziemy w mikroświat owadów, poznamy ich zwyczaje i rolę w środowisku, nauczymy się rozpoznawać podstawowe ich grupy, m.in. motyle, mrówki, chrząszcze, pluskwiaki oraz dowiemy się, co różni je od innych grup bezkręgowców. Spora część zajęć poświęcona będzie zapylaczom, pszczole miodnej i jej dzikim krewniakom. Odwiedzimy ogrodową pasiekę i poznamy budowę insektarium – hotelu dla owadów.

 

Różnorodność przyrody Śląska

Podczas wędrówki w terenie poznamy bogactwo siedlisk terenu Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Las, potok, łąka, pola, zarośla śródpolne i kamieniołomy to doskonałe przykłady zbiorowisk cennych dla zachowania bioróżnorodności. Treści przekazywane w czasie tych wypraw zmieniają się w zależności od pór roku, dlatego ogród warto odwiedzić nawet cztery razy w roku, bo każda z nich pokaże poznane miejsca w nowej odsłonie. W czasie tych zajęć przekonamy się, że teren Górnego Śląska to nie tylko przemysł i kopalnie, ale także fascynujący świat przyrody, który należy poznać, aby go chronić i zachować dla przyszłych pokoleń.

 

PTASZEKWARSZTATY W ZIELARIUM

 

Zioła w kuchni

Zielarium to miejsce w Ogrodzie, gdzie zioła zyskują uznanie i mogą powrócić do naszej codzienności, miejsce pełne cudownych aromatów, suszonych roślin leczniczych, mikstur, odwarów, przypraw, naturalnych kosmetyków. Wszystko w i wokół zielarium pozwala na czas warsztatów zagłębić się w fascynujący świat roślin zielarskich. Uczniowie za pomocą węchu, dotyku i wzroku nauczą się rozpoznawać podstawowe, często spotykane na co dzień zioła oraz poznają ich właściwości. Dowiedzą się, co czyni roślinę ziołem, w jaki sposób pozyskiwać surowiec zielarski i jak go przygotować, aby jak najbardziej skorzystać z jego dobroczynnych właściwości. Ostatnim etapem warsztatu będzie samodzielne wykonanie produktu – soli ziołowej lub herbatki, których głównym składnikiem będą zioła, co pozwoli uczniom na zabranie aromatu ziół ze sobą. Warsztaty w zielarium to cofnięcie się do czasów naszych babć i ciekawy sposób na poznanie niezwykłych właściwości, które drzemią w roślinach.

 

Naturalna pielęgnacja z wykorzystaniem wyjątkowych właściwości ziół
Głównym przesłaniem warsztatu jest zwrócenie uwagi na syntetyczne substancje zawarte w kosmetykach, które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie i środowisko. To często zaskakujące, że wiodące marki czy bardzo popularne kosmetyki mają w swym składzie substancje przynoszące niepożądane efekty. Można tego uniknąć korzystając z darów natury, m.in. ziół, które mają niezwykłą moc, działają łagodniej i lepiej się przyswajają niż substancje syntetyczne. Zioła to rośliny o wyjątkowych właściwościach, które towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Zawierają w swym składzie wiele rodzajów substancji czynnych, którym zawdzięczają tak intensywne działanie. Rośliny te mają zastosowanie w lecznictwie, żywieniu, dietetyce oraz kosmetyce. Warsztat umożliwi uczestnikom zapoznanie się z technikami identyfikacji, zasadami zbioru, przechowywania oraz przyrządzania ziół. Poruszona będzie też ciekawa historia zielarstwa i ziołolecznictwa. Uwieńczeniem spotkania będzie wykonanie przez uczestników ziołowego kosmetyku.

 

PTASZEK Program SZKIEŁKO I OKO

 

Są to warsztaty terenowo-laboratoryjne lub laboratoryjne. Uczestnicy pobierają materiał badawczy z terenu Ogrodu pochodzący z różnych ekosystemów, który następnie jest poddawany analizie za pomocą sprzętu laboratoryjnego. Tematyka zajęć związana jest z rodzajem pobieranych próbek, a dotyczy gleby, wody i roślin z różnych typów siedlisk. Zajęcia odbywają się w sali ćwiczeniowej ze stanowiskami mikroskopowymi, co pozwala uczestnikom na aktywny udział w prowadzeniu obserwacji mikroskopowych, tworzenie preparatów i samodzielne przeprowadzanie doświadczeń.

 

Rośliny wodne i ich współtowarzysze

Jeżeli jesteś ciekaw jakie rośliny występują w naszych wodach i jakie zwierzęta się w nich kryją lub wykorzystują je w inny sposób to przyjdź i przekonaj się na własne oczy. Zajęcia polegać będą na obserwowaniu organizmów żyjących w pobliżu roślin wodnych i dosłownie z nimi związanych. Uczestnicy zajęć wykonywać będą samodzielnie preparaty i pod mikroskopem oglądać będą życie w mikroskali, wśród roślin i nie tylko.

 

Podróże do wnętrza roślin

Na zajęciach uczniowie pobiorą próby z różnych stanowisk różniących się rodzajem podłoża i roślinności (bór sosnowy, murawa kserotermiczna, ericarium). Obserwacje mikroskopowe preparatów roślinnych posłużą do poznania cech budowy anatomicznej przystosowujących rośliny do danego typu siedliska. Pozwoli to spojrzeć na otaczające nas środowisko w sposób całościowy, gdyż jedynie takie podejście, uwzględniające istniejące zależności pomiędzy roślinami i ich siedliskiem, dostarcza pełni informacji na temat środowiska i jego funkcjonowania.

 

 

Wszystkie grupy niezależnie od wieku zapraszamy na spacery z przewodnikiem i ognisko.

 

W czasie wycieczki do Państwa dyspozycji są:

  • wieża widokowa z platformą widokową na wysokości 14 m, z której można podziwiać panoramę Śląska i Beskidów;
  • ogród wertykalny – inspirowany pionowymi ogrodami Patryka Blanca – ściana porośnięta roślinami (wewnątrz głównego budynku);
  • wystawa fotograficzna wzdłuż alejek Ogrodu Żółtego;
  • kawiarnia;
  • restauracja.
     

CENNIK

 

Aby umówić się na warsztaty prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.