KOLEKCJA ROŚLIN ENERGETYCZNYCH

Założona została w 2007 roku, a rozbudowana w latach 2010-2011 dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Kolekcja zajmuje obecnie powierzchnię 1600 m2, na której posadzono 8 gatunków najpopularniejszych w Polsce roślin energetycznych. Są to:

 

  • wierzba wiciowa (Salix viminalis);
  • wierzba wiklina (Salix purpurea);
  • miskant olbrzymi (Miscanthus giganteus);
  • proso rózgowe (Panicum virgatum);
  • słoneczniki bulwiasty zwany inaczej topinamburem (Helianthus tuberosus);
  • ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita);
  • róża bezkolcowa (Rosa multiflora);
  • rożnik przerośnięty (Sylfium perfoliatum).


Kolekcja Edukacyjna Roślin Energetycznych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym stwarza możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych w terenie dotyczących zastosowania i uprawy roślin energetycznych.

 

Rośliny energetyczne posiadają dużo zalet, do których można zaliczyć np. zapobieganie erozji gleb i zanieczyszczeniom środowiska (proso rózgowe), oczyszczanie gleby z metali ciężkich i związków toksycznych, rekultywacja gruntów, oczyszczanie ścieków (wierzba energetyczna). Róża bezkolcowa osłabia zjawisko erozji wodnej i wietrznej, zapobiega erozji i przesuszaniu gleb, śluzowiec pensylwański znajduje zastosowanie w rekultywacji terenów zdegradowanych (roślina posiada zdolność pobierania metali ciężkich, które zatrzymuje się w biomasie). Rośliny energetyczne mają także zastosowanie w przemyśle energetycznym do produkcji biomasy (słonecznik bulwiasty). Miskant olbrzymi wykorzystuje się do produkcji papieru i biopaliw, proso rózgowe wykorzystywane jest również jako biopaliwo oraz do produkcji etanolu. Śluzowiec pensylwański jest rośliną miododajną, ale znajduje zastosowanie również w przemyśle energetycznym, między innymi do produkcji brykietów.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.