KALENDARIUM

2020-12-13 - Dzień Zimozielonych Roślin

Celem święta będzie pokazanie zimozielonych roślin naszego klimatu i ich przystosowaniu do niskich temperatur. Jednocześnie, z  uwagi na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, zwrócimy uwagę na możliwości wykorzystania tych roślin w tradycjach, wierzeniach oraz ozdobach świątecznych.

2020-11-27 - Dzień Wolontariusza

Obchody święta skierowane będą w głównej mierze do wolontariuszy pracujących na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego, a którzy chcą poszerzyć przyrodnicze horyzonty i wzbogacić kompetencje. 

Impreza zamknięta.

2020-10-11 - Dzień Zwierząt

Celem święta będzie pokazanie różnorodności świata zwierząt. Wskazanie wyzwań, przed jakimi stoją gatunki w kontekście zachodzących zmian klimatycznych.

2020-09-13 - Dzień Czystego Powietrza

Zadaniem tego dnia będzie zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza wynikający z działalności człowieka. Jego przyczyny oraz skutki środowiskowe, zdrowotne, społeczne i gospodarcze.

2020-07-11 - Światowy Dzień Ludności

To wydarzenie, podczas którego będziemy zwracać uwagę na problemy dotyczące ludności, zarówno lokalnych społeczności, jak i globalnych problemów wynikających ze zmian klimatycznych oraz ich skutków. Celem obchodów tego dnia będzie zwrócenie uwagi na problem uchodźców klimatycznych również w kontekście Polski i naszego regionu.

2020-06-21 - Dzień Patrzenia pod Nogi

W tym dniu wszyscy spojrzymy na enigmatyczny świat pod naszymi stopami. Podczas warsztatów, prelekcji i gry terenowej będzie można zapoznać się z bogactwem gatunkowym organizmów żyjących w glebie, poznać ich życie, zwyczaje oraz znaczenie dla przyrody i człowieka.

2020-05-24 - Dzień Roślin

 

Dzień ten będzie okazją do zapoznania się z pozoru monotonnym, ale jakże kolorowym i intrygującym światem roślin. W trakcie warsztatów oraz gry terenowej będzie można zapoznać się z zadziwiającymi przystosowaniami roślin do różnych warunków środowiska, ich możliwościami adaptacyjnymi oraz strategiami, jakie przyjęły, by przeżyć. Całości tego dnia dopełni pokazanie walorów terenu ŚOB w Mikołowie, którego powstaniu towarzyszyła idea zachowania unikatowych fitocenoz, jakimi są tutejsze czyżnie oraz gatunki rzadkie w skali regionu, a nawet kraju.

2020-04-05 - Dzień Wody

Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, w trosce o Wasze i nasze zdrowie podjęliśmy decyzję o odwołaniu Dnia Wody zaplanowanego na dzień 5 kwietnia br. Gdy sytuacja się unormuje zrobimy wszystko aby Dzień Wody się odbył.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i fan page gdzie zamieszczamy aktualne informacje.

Wydarzenie na FB:

https://www.facebook.com/events/2557184971185761/?active_tab=discussion

 

 

To święto ma na celu zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi ludzkość, a w szczególności mieszkańcy województwa śląskiego, w związku z kurczącymi się zasobami wody pitnej i użytkowej. W tracie obchodów zorganizowane zostaną warsztaty, prelekcje, gra edukacyjna, których zadaniem będzie wskazanie problemu, jego wagi, przyczyn oraz prognozowanych skutków, a także wskazanie możliwości podjęcia działań adaptacyjnych. 

 

 

 

 

 

2019-12-24 - Boże Narodzenie 2019 rok

 

2019-12-09 - Warsztaty w zimowo-świątecznej odsłonie!

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.