AKTUALNOŚCI

2017-10-10 - SPiN Day 2017 

W piątek 10 listopada już po raz trzeci Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie włączył się w ogólnopolską akcję SPiN Day, mającą na celu popularyzację wiedzy i wyników badań naukowych, zorganizowaną we współpracy z instytucjami zrzeszonymi w Porozumieniu Społeczeństwo i Nauka (SPiN). W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia był smog, zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne. Do tych tematów nawiązywaliśmy więc na warsztatach i wykładach, w których wzięło udział 51 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Katowic i Rybnika.
Jeden z wykładów pt. „Smog – palący problem”, prowadzony przez Mariusza Wierzgonia, dotyczył głośnego ostatnimi czasy problemu związanego z zanieczyszczeniem powietrza cząsteczkami pyłów stałych (PM). Podczas wykładu uczniowie mogli dowiedzieć się czym jest smog, jak powstaje oraz dlaczego jest to aż tak poważny problem, dotyczący nas wszystkich. Oprócz wiadomości na temat szkodliwego wpływu cząsteczek PM na ludzki organizm, słuchacze dowiedzieli się co zrobić, aby poprawić jakość powietrza w Polsce. 

 

 

 


Tematyką drugiego wykładu był wpływ zmian klimatycznych na środowisko, występowanie i ewolucję organizmów żywych. Prelegent Miłosz Morawski przybliżył uczniom historię zlodowaceń i ociepleń ziemi, podał dowody na obserwowane obecnie nagrzewanie się Ziemi oraz przykłady konsekwencji tych procesów dla zwierząt i roślin. W trakcie i po wykładzie zachęcał do pytań i dyskusji, w której uczniowie chętnie brali udział.

Warsztaty skupione były na tematyce zanieczyszczeń. Dariusz Halabowski przybliżył uczestnikom bardzo ważny aspekt zanieczyszczenia środowiska i jego wpływu na wodne organizmy żywe, z którym spotykamy się na co dzień i sami możemy mu zapobiegać lub chociażby ograniczać. Wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach bardzo się zaangażowały słuchając uważnie prelekcji i wykonując polecenia zawarte w kartach do wypełnienia, co pozytywnie wpłynęło na ich zrozumienie poruszanego problemu.
Ewelina Roszkowska na warsztacie poruszyła temat zanieczyszczenia powietrza oraz metod jego monitoringu. W części praktycznej zadaniem uczniów była ocena jakości powietrza na terenie CEPiE za pomocą oceny różnorodności gatunkowej epifitycznych porostów. W tym celu wykorzystano uproszczoną metodę VDI polegającą na ocenie pokrycia i frekwencji poszczególnych grup porostów oraz analizie zebranych danych. Kontynuacją zajęć jest powtórzenie przez uczniów badań w miejscu ich zamieszkania a następnie analiza i porównanie uzyskanych wyników.

 

 

 


Mamy nadzieję, że uczestnicy tegorocznego SPiN Day po naszych wykładach i warsztatach nie tylko wyszli z większą wiedzą i świadomością na temat smogu, zanieczyszczeń i zmian klimatycznych, ale również z narzędziami pozwalającymi im na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

 

2017-10-09 - Sprostowanie

W związku z pojawieniem się na jednym z profili na Facebooku postu traktującego o projekcie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w sposób kłamliwy i tendencyjny, insynuujący jakoby Miasto Mikołów finansowało zakup drzew do Śląskich Kolekcji Siedliskowych, które powstają na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego, wyjaśniamy, że nic podobnego nie ma miejsca.

 

Projekt „Budowa Śląskich Kolekcji Siedliskowych – etap II. Grąd” opiewający na kwotę 80 tys. zł jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 52 600,00 zł, co stanowi 65,75% kosztu zadania. Pozostała kwota – 27 400,00 zł – to wkład własny Ogrodu Botanicznego. Cała praca związana z napisaniem projektu, jego realizacją i na koniec rozliczeniem jest i będzie wykonana przez pracowników Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Mikołów nie poniesie żadnych kosztów związanych z realizacją tego projektu.

 

Posadzenie grądu, czyli wielogatunkowego liściastego lasu mieszanego, zawierającego w drzewostanie m.in. grab, dąb, lipę oraz klon i jesion, to kolejny etap realizacji koncepcji budowy Śląskich Kolekcji Siedliskowych na obszarze 56 ha przeznaczonym pod rozwój Ogrodu Botanicznego.

 

W związku z koniecznością zagospodarowania tego terenu (o czym mówi akt notarialny przekazujący gminie Mikołów te tereny pod budowę Ogrodu Botanicznego) rozważano kilka możliwych scenariuszy dotyczących zarówno założenia kolekcji, jak i ich utrzymania. Z perspektywy zarządu Śląskiego Ogrodu Botanicznego rozwiązanie polegające na równoległym powstawaniu kolekcji roślinnych i pola golfowego (jako funkcji wspomagającej i uzupełniającej projekt) jest działaniem pozwalającym na domknięcie finansowe całej inwestycji w fazie eksploatacyjnej.

 

Koncepcja ta była niejednokrotnie przedstawiana i spotkała się z akceptacją osób szczerze zainteresowanych rozwojem Mikołowa i jego wizytówki, jaką jest niewątpliwie Ogród Botaniczny.

 

Dlatego ciągłe pojawianie się tendencyjnych tekstów, jakoby Miasto Mikołów, czyli mikołowianie, utrzymywało pole golfowe jest tylko i wyłącznie próbą wprowadzenia zamętu, niejasności oraz przedstawienia władz miasta i Urzędu w złym świetle, a nie chęci przedstawienia mikołowianom faktów.

2017-10-06 - Posiedzenie Związku

Podczas spotkania m.in. omówiono proponowane zmiany w prawie geologicznym i górniczym oraz propozycje zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Dyskutowano nt. przyjęcia stanowiska w kwestii przypisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na posiedzeniu obecni członkowie Zarządu ŚZGiP jednogłośnie przyjęli do swojego gremium gminę Bestwina.

 

 

inf. i fot. Bogusław Jastrzębski, Aktualności Powiatu Mikołowskiego

2017-09-25 - Zbiórka elektroodpadów podliczona

Znamy już wynik jesiennej zbiórki elektroodpadów, która odbyła się w naszym Ogrodzie w ramach Dnia Dzikiej Fauny, Flory i Siedlisk Naturalnych! Pomimo niesprzyjającej pogody, w strugach deszczu udało się zebrać 2 620 kg elektrośmieci - bardzo dziękujemy!!!

2017-09-05 - Zbiórka elektroodpadów

2017-08-28 - Goście z Bydgoszczy

W zeszłym tygodniu gościliśmy grupę miłośników roślin z Bydgoszczy. Wśród nich byli członkowie oddziału bydgoskiego Polskiego Związku Działkowców, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, pracownicy Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy, JuraPark Solec Kujawski, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, przedstawiciele Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także eksperci i współpracownicy z Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy udzielający porad w audycji Polskiego Radia Pomorza i Kujaw „Raz na Zielono”.

 

Nasi wyjątkowi goście wybrali sobie nasz Ogród jako obowiązkowe miejsce do zwiedzenia podczas przyjazdu na Śląsk, a konkretnie do Bytomia, na 95. Krajowe Dni Działkowca, które zbiegły się w czasie z obchodzonym w tym roku jubileuszem 120-lecia istnienia instytucjonalnych ogrodów działkowych w Polsce.

 

Gości powitał dyrektor Ogrodu dr Paweł Kojs, który opowiedział o tym miejscu, a nasz przewodnik Mariusz Wierzgoń oprowadził ich po Sośniej Górze oraz Ogrodzie Czerwonym, odpowiedział na liczne pytania, a nie były one tak oczywiste, wszak gościliśmy fachowców w dziedzinie uprawy roślin.

 

Cieszymy się, że podobało się Państwu u nas i mamy nadzieję na ponowne spotkanie w przyszłości. Zapraszamy serdecznie!

 

2017-08-12 - Zlot krótkofalowców

W ostatnią niedzielę miesiąca – 27 sierpnia – w godz. 10-15 odbędzie się u nas wielki zlot miłośników krótkofalarstwa w związku z jubileuszem 90-lecia krótkofalarstwa na Górnym Śląsku. Organizatorzy – Polski Związek Krótkofalowców – Śląski Oddział Terenowy w Katowicach – zapraszają zarówno fanów radia, jak również osoby niezwiązane z ich środowiskiem, bo być może dzięki temu spotkaniu krótkofalarstwo stanie się ich nowym hobby.

 

Ramowy harmonogram imprezy przedstawia się następująco:

10.00-11.00 Rejestracja uczestników, poszerzanie znajomości, dyskusje
11.00-11.30 Przywitanie gości, otwarcie wystawy na temat jubileuszu i prelekcja historyczna
12.00-13.00 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i podziękowań
14.00 Losowanie nagród wśród zarejestrowanych uczestników

 

Zapraszamy całymi rodzinami do spędzenia tej wakacyjnej niedzieli w naszym Ogrodzie na pikniku krótkofalowców. Ogród czynny jest do zmierzchu, a wstęp bezpłatny. Prosimy pamiętać, aby nie zabierać ze sobą swoich pupili, tak aby dzieci mogły bezpiecznie, na bosaka hasać po trawie i na placu zabaw.

 

Zachęcamy do korzystania z punktów gastronomicznych przy placu zabaw oraz na dziedzińcu głównego budynku, gdzie można zakupić ciasta, lody, napoje oraz grillowane przysmaki.

 

fot. Członkowie Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców w naszym Ogrodzie podczas obchodów Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego - 1 maja 2017 r.

2017-08-03 - Dr Leszek Trząski - zastępcą dyrektora Ogrodu

Wraz z początkiem sierpnia do naszego zespołu dołączył dr Leszek Trząski i pełni funkcję zastępcy dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego ds. naukowo-dydaktycznych.

 

Pan Leszek Trząski posiada stopień doktora nauk biologicznych ze specjalnością botaniczną. W latach 1984-1997 był pracownikiem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1997-2017 pracował w Głównym Instytucie Górnictwa w Zakładzie Ochrony Wód, gdzie zajmował się problematyką ochrony i kształtowania środowiska i przyrody, zwłaszcza na terenach dotkniętych działalnością górnictwa, przemysłu i urbanizacją. Był także kierownikiem zespołów multidyscyplinarnych, a także kierował projektami międzynarodowymi związanymi z kreowaniem zielonych przestrzeni publicznych.

 

Jest twórcą programów nauczania biologii i edukacji ekologicznej oraz autorem i współautorem licznych podręczników do tych przedmiotów. Jest również autorem kilkunastu publikacji okołopodręcznikowych, takich jak słowniki czy tablice, oraz kilkunastu książek o charakterze popularnonaukowym. Opublikował ponad pięćdziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz ponad sto ekspertyz związanych z ochroną środowiska i przyrody.

 

Istotnym podkreślenia jest fakt, że dr Leszek Trząski od samego początku jest związany z naszym Ogrodem, ponieważ jest jednym z członków założycieli Towarzystwa na rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego, które powstało w latach 90. XX w., a którego celem było utworzenie Ogrodu. Na przełomie lat był uczestnikiem konferencji organizowanych przez Ogród, gdzie dawał wykłady, m.in. podczas kampanii promującej powstanie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.

 

W Śląskim Ogrodzie Botanicznym jednym z głównych jego zadań będą prace związane z umocnieniem pozycji Ogrodu w sieci współpracy zarówno z innymi ogrodami, jak i samorządami, zwłaszcza w zakresie edukacji adresowanej do różnych grup odbiorców.

 

– W swoim życiu uczyłem na wszystkich szczeblach edukacji z wyjątkiem przedszkolnego oraz prowadziłem przez wiele lat działalność szkoleniową dla samorządowców. Chciałbym, aby w edukacji ekologicznej pojawiła się perspektywa myślenia kategoriami scenariuszy rozwoju i odpowiedzialności międzypokoleniowej, bo tego po prostu nie ma – powiedział dr Trząski.

 

Drugim tematem, którym będzie chciał się zająć, to umocnienie sfery badawczej w zakresie ochrony przyrody. Będą to badania nad bioróżnorodnością oraz prace związane z jej ochroną. Zadania te będą realizowane zarówno na poziomie lokalnym, jak i poprzez udział w sieciach współpracy i projektach o różnych zasięgu, w tym również międzynarodowym. Jego rolą będzie integracja działań ogrodów botanicznych, w tym zwłaszcza z naszego regionu, w zakresie edukacji i badań nad bioróżnorodnością.

 

– Będę dążył do tego, aby Ogród stał się ważnym ośrodkiem, gdzie podnosi się kompetencje w zakresie gospodarowania zieloną infrastrukturą, aby ci, którzy uczestniczą w zarządzaniu zasobami przyrody w miastach naszego regionu, podnosili tutaj swoje kompetencje. Chciałbym, aby Ogród stał się platformą do rozmów związanych z gospodarowaniem przyrodą miast również w aspekcie adaptacji do zmiany klimatu – powiedział. – W Śląskim Ogrodzie Botanicznym upatruję w przyszłości jednej z najbardziej znaczących przestrzeni publicznych w skali całej metropolii – dodał.

 

 

2017-07-10 - Letnia edycja Piątki Botanicznej

Już po raz drugi w naszym Ogrodzie odbędzie się Piątka Botaniczna, czyli bieganie po ogrodzie. Zapraszamy wszystkich miłośników biegania oraz nordic walking 6 sierpnia na Sośnią Górę.

 

Zapisy oraz regulamin na http://botanicznapiatka.wixsite.com/mikolow

 

Dotychczas Botaniczna Piątka poza naszym Ogrodem odbyła się również w Ogrodzie Botanicznym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.

 

 

Słodki poczęstunek na mecie, pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegu oraz wymagająca, ale i malownicza trasa poprowadzona najpiękniejszymi zakątkami Ogrodu Żółtego (część na Sośniej Górze) w Mikołowie.

 

A tych, którzy nie czują się na siłach, aby wziąć udział w biegu, zapraszamy serdecznie do kibicowania i tym samym spędzenia wakacyjnej niedzieli na łonie przyrody w pięknym otoczeniu ogrodu botanicznego. Na miejscu znajduje się kawiarnia, gdzie można zakupić przepyszne lody, ciasto czy aromatyczną kawę.

 

 

 

2017-06-26 - Otwarcie Ścieżki Kultury

12 tablic z sentencjami polskich i niemieckich literatów, filozofów, polityków odsłonięto 25 czerwca w naszym Ogrodzie, w części zwanej Ogrodem Czerwonym. Dokonali tego przedstawiciele władz powiatu mikołowskiego na czele ze starostą Henrykiem Jaroszkiem oraz partnerskiego Reńskiego Powiatu Neuss z wicestarostą Horstem Fischerem.

 

Inicjatywa stworzenia ścieżki kultury oraz umieszczenia tam kolumn z wybranymi sentencjami myślicieli z obydwu państw wyszła od członków Stowarzyszenia Miłośników Miasta Zons, które w ten sposób chcieli uczcić 70 lat na drodze Polsko-Niemieckiego pojednania oraz dwudziestolecie partnerstwa powiatów mikołowskiego oraz Kreiss Neuss. Wcześniej, zanim tablice trafiły do naszego Ogrodu, były eksponowane w mieście Dormagen-Zons.

 

 

Tablice zawierają myśli i sentencje takich wybitnych Polaków, jak Fryderyk Chopin, Karol Wojtyła, Bolesław Prus, a ze strony niemieckiej byłego kanclerza Niemiec Willy'ego Brandta, publicysty Marcela Reich-Ranickiego oraz filozofa Karla Jaspersa. Wszystkie odnoszą się do wartości humanistycznych oraz przeszłości i wyzwań w relacjach pomiędzy naszymi krajami.

 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele komitetów partnerskich obu powiatów, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu mikołowskiego, radni, przedstawiciele bractwa kurkowego. Obecni byli także byli starostowie Eugeniusz Wycisło oraz Dieter Patt. Gościliśmy również pomysłodawców tej idei, którymi są członkowie Stowarzyszenia Miłośników Miasta Zons. Wydarzenie uświetnił występ śpiewaczki operowej Nairy Ayvazyan.

 

 

W dalszej części goście udali się na Sośnią Górę do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB, gdzie odbyło się spotkanie komitetów partnerskich obu powiatów. W jego trakcie omówiono kierunki dalszej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi samorządami.

 

 

inf. i fot. Bogusław Jastrzębski, Aktualności Powiatu Mikołowskiego

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.